Čo je sadanie stavby a prečo je dôležité?

Ešte v časoch, keď sa domy stavali zásadne svojpomocne a niekoľko rokov, mala aj laická stavebná verejnosť v otázkach sadania stavieb absolútne jasno: najskôr sa zrealizujú základy, následne sa vytiahne prízemie a potom poschodie (podstrešie), pretože stavba potrebuje sadnúť, aby v budúcnosti nepopukali múry. Dnes však vyrastie stavba bežného rodinného domu nezriedka za menej ako rok. Môže jej sadanie nejakým zásadným spôsobom ublížiť?

Sadanie stavby je úplne prirodzený jav

Zatiaľ čo jedni sa vplyvov sadania stavby obávajú až príliš, iní sú ochotní tvrdiť, že stavby dnes v podstate ani nesadajú, pretože hlavnou príčinou sadania stavieb bolo najmä to, že v minulosti sa medzi tehly, respektíve tvárnice dávala 3- až 4-centimetrová vrstva klasickej malty, zatiaľ čo dnes sú to 3 až 4 milimetre lepiacej zmesi. Sadanie stavieb však s otázkou hrúbky murovacej malty nesúvisí.

Sadanie je predovšetkým jav vzťahujúci sa na pôsobenie záťaže stavby na podložie. A je to jav úplne prirodzený. Avšak čím kvalitnejšie pripravíte podložie, tým viac zamedzíte prípadným negatívnym vplyvom na samotnú stavbu. Iná je už situácia, ak ste zle odhadli geologické pomery pod budúcou stavbou. Vtedy by mohlo dôjsť k nerovnomernému sadaniu stavby a následne aj k stavebným poruchám.

Kým začnete riešiť základy, mali by ste poznať geologické pomery

Nenáročná investícia do geologického prieskumu formou jednoduchej sondy vám pomôže nielen optimalizovať náklady na základy (základovú dosku), ale aj predísť prípadným budúcim škodám. Analýza podložia sa má robiť zásadne pred začatím stavby, nie až vtedy, keď sa vyskytnú problémy. Geologický prieskum vám napovie, aká je únosnosť a stlačiteľnosť podložia stavby, aká je výška spodnej vody a podobne.

Ak dobre zhutníte podložie, odvediete vodu a kvalitne urobíte základy, nemusíte sa obávať, že stavba bude nerovnomerne alebo neprimerane sadať. V každom prípade môžeme konštatovať, že ak ide o kvalitne vykonané postupné kroky, nie sú potrebné niekoľkomesačné technologické prestávky vzhľadom na sadanie, a teda rodinný dom nie je potrebné stavať niekoľko „stavebných sezón“, ako bývalo zvykom v minulosti.

Bez odborného dozoru to nejde

Chybám je vždy lepšie predchádzať než ich následne odstraňovať. Niet lepšej pomoci ako odborný stavebný dozor. Lenže mnohí svojpomocní stavebníci si otázku stavebného dozoru predstavujú tak, že okrúhlu pečiatku im dodá za fľašu alkoholu príbuzný alebo kamarát, ktorého netreba na stavbu ani vodiť. Takýmto konaním však idú sami proti sebe. Odborné otázky by mal zastrešovať stavebný dozor. Pokiaľ sa tak nedeje, sami sa dobrovoľne vystavujete zbytočnému riziku možných porúch.

Extra obozretnosť:

Typickým príkladom prasklín súvisiacich s nerovnomerným sadaním sú najmä rekonštrukcie a dostavby k pôvodným objektom.

Držte sa projektu a rád odborníkov

Pokiaľ sa budete držať projektu, geologického prieskumu a rád odborníkov, nemusíte sa efektu zvaného sadanie stavby vonkoncom obávať. Pred cca 15 až 20 rokmi vyvolali u nás falošný poplach „pukajúce stavby“. Ako sa však ukázalo, išlo výhradne o domy z veľkoplošných presných tvárnic, ktoré sa stali veľkým hitom. Stavebníci z čírej neznalosti nedodržiavali dilatačné medzery medzi stenami, a tak murivo z tvárnic lepených 2 – 3 milimetrami lepiacej malty nemalo kam dilatovať a občas puklo. Nešlo však o poruchu statického charakteru, ale estetického, čo sa dalo odstrániť jednoduchým presieťkovaním. Aj tu však musíme konštatovať, že ak by stavebníci vopred konzultovali problematiku s odborníkom, mohli sa neželaného puknutia muriva vyvarovať.

Na čo by ste nemali zabúdať

  • Sadanie stavby je prirodzená vec, aby však bolo primerané a najmä rovnomerné, je dôležité urobiť kvalitné základy.
  • Podložie pod základmi (základovou doskou) je vhodné v závislosti od únosnosti podložia zhutniť, a to pomocou navezeného kameniva a jeho následným vibrovaním.
  • Zakladaniu stavby by mal určite predchádzať aspoň jednoduchý geologický prieskum, aby sa statik mohol erudovane rozhodnúť pre primerané dimenzovanie základovej konštrukcie.
  • V prípade prístavieb a dostavieb je vysoko pravdepodobné, že na spoji vznikne prasklina v dôsledku sadania prístavby. Preto je najvhodnejším riešením priznaný spoj – priznaná dilatačná štrbina prekrytá elastickým tmelom alebo ozdobnou lištou.
  • Viditeľné pukliny na starších domoch i novostavbách bývajú indikátorom statických porúch, ktoré majú svoje korene aj v zlom založení stavby. Pokiaľ chcete eliminovať pukanie stien, musíte najskôr vykonať stabilizáciu základov stavby.
Zdieľať obsah