Čo všetko treba vybaviť pred stavbou domu?

Stavba domu so sebou prináša nielen radosť z budovania vlastného domova, ale aj množstvo starostí a vybavovania. Prvým veľkým krokom je vybavenie potrebných povolení. V podstate sa dá povedať, že stavba sa začína od „papierov“.

Pozemok a papierovačky s ním spojené

Prvým dokumentom, ktorý potrebujeme pri výstavbe domu, je list vlastníctva od budúceho stavebného pozemku. V prípade, že žiaden pozemok nevlastníte, začína sa kolotoč hľadania vhodnej lokality. Pred kúpou pozemku je ideálne overiť si, či sú na pozemok privedené potrebné inžinierske siete. Ak nie, treba zistiť možnosť ich napojenia. Ďalej je potrebné preskúmať, či sa na pozemku nenachádzajú vecné bremená, prípadne či sú doriešené všetky vlastnícke vzťahy. Súčasťou stavebného povolenia bývajú aj potvrdenia o existencii jestvujúcich sietí, čiže prípojok elektriny, vody, kanalizácie alebo plynu. Tie vydávajú jednotlivé spoločnosti väčšinou bezplatne. Ak inžinierske siete k pozemku nie sú privedené, treba požiadať projektanta o návrh a následne podať žiadosť o ich zriadenie príslušnému správcovi siete.

Pri výbere pozemku je dôležité overiť si aj ďalšie informácie, napríklad:

  • či je v územnom pláne mesta alebo obce na danom pozemku schválená výstavba rodinných domov;
  • či k pozemku vedie príjazdová cesta;
  • či majú rodinné domy v danej oblasti určenú tzv. uličnú čiaru, ktorá môže do veľkej miery ovplyvniť samotný návrh domu a jeho umiestnenie na pozemku;
  • či sa v budúcnosti plánuje v bezprostrednej blízkosti vášho pozemku ďalšia výstavba, ktorá by mohla narušiť výhľad alebo kvalitu bývania (veľký bytový dom, cesta a pod.);
  • či nebude vaša stavba narúšať susedské vzťahy.
papier-pero-pisanie-podpisovanie-ruky

Stavebné rozhodnutie – čo všetko je potrebné vybaviť?

Ďalej treba zhromaždiť potrebné dokumenty na územné a stavebné rozhodnutie. V prípade menších stavieb (ako je rodinný dom) sa územné a stavebné rozhodnutie väčšinou spája do jedného konania. Zlučujú sa pri jednoduchých stavbách všeobecne. Ak by mal rodinný dom dve plnohodnotné podlažia (nie prvé podlažie a podkrovie), musí najskôr prebehnúť územné a následne stavebné konanie.

Vedeli ste, že?

Aktuálne je schválený nový stavebný zákon, ktorý nadobúda účinnosť v apríli 2023. Zmeny sa, okrem iného, týkajú aj územného plánovania. Venovať sa im budeme v samostatných článkoch.

Najjednoduchšou možnosťou, ako získať všetky potrebné dokumenty, je túto úlohu zveriť ľuďom, ktorí sa venujú inžinieringu. Ak chcete ušetriť nejaké financie a máte čas, môžete sa do vybavovačiek pustiť aj sami.

Tip

Už v tomto období by ste mali mať spracovaný projekt budúcej nehnuteľnosti. Projekt je potrebné predložiť na jednotlivé úrady, aby sa k nemu mohli vyjadriť.

V prvom kroku treba navštíviť miestny úrad, kde vám poverený pracovník vysvetlí, ktoré tlačivá bude od vás požadovať. Ich rozsah závisí najmä od lokality, v ktorej sa stavba bude nachádzať. Napríklad ak bude budúca stavba stáť v blízkosti železnice, je potrebné vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky. Svojím stanoviskom môžu určiť, za akých podmienok je možné stavbu v danej lokalite vybudovať. Takýmto spôsobom sa môžete stretnúť s rôznymi inštitúciami, ako sú napríklad povodie riek, správa ciest, letisko, štátne lesy, banský úrad a podobne.

V každom prípade budete pravdepodobne potrebovať stanovisko samotnej obce k výstavbe danej nehnuteľnosti. Medzi ďalšie – neraz dôležité dokumenty – patrí aj stanovisko k vybudovaniu vjazdu na samotný pozemok, vyjadrenie obvodného úradu k odpadovému hospodárstvu alebo vyjadrenie pamiatkového úradu. Avšak tie najpodstatnejšie sú vyjadrenia samotných správcov inžinierskych sietí k napojeniu sa na súčasnú sieť. V prípade kladného stanoviska dostanete podmienky, za akých je možné napojiť sa na jednotlivé siete. Ak správca siete zaujme negatívny postoj, je potrebné hľadať alternatívne riešenie.

stavba-domu-zaklad-okna-steny-strecha

Obstarávanie všetkých dokumentov je relatívne časovo náročné – treba si uvedomiť, že každá inštitúcia má 30 dní na vyjadrenie. V prípade zamietavého stanoviska si daná inštitúcia väčšinou kladie podmienky, za akých je možné stavbu zrealizovať. V tom prípade je potrebné daný projekt prepracovať a odovzdať úradu na opätovné posúdenie. To môže niekedy celý proces vybavovania stavebného povolenia natiahnuť aj o niekoľko mesiacov.

Tip

Pred odovzdaním dokladov na úrad je potrebné vedieť, akou formou bude prebiehať výstavba. V prípade svojpomocnej výstavby treba pridať aj vyjadrenie odborného dozoru stavby.

Keď už máte v rukách dokumenty…

V prípade, že máte všetky potrebné dokumenty, odovzdáte ich na stavebný úrad. Ten má opäť lehotu na vyjadrenie. Počas nej stavebný úrad skontroluje vyjadrenia všetkých inštitúcií, ako aj samotný projekt, či obsahuje všetky potrebné náležitosti. Ak sú splnené všetky podmienky, stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Samotné povolenie nadobúda právoplatnosť až po uplynutí odvolacej lehoty. Táto lehota sa týka majiteľov okolitých nehnuteľností. Tento proces môžete urýchliť písomným vyhlásením dotknutých vlastníkov okolitých pozemkov, že nemajú k stavbe výhrady a že sa vzdávajú odvolacej lehoty. V momente, keď stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť, môžete sa s plnou silou pustiť do samotnej výstavby.

Aké máte skúsenosti s papierovačkami pri výstavbe rodinného domu vy? Prebiehalo všetko hladko alebo ste sa stretli aj s nejakými komplikáciami? Tešíme sa na vaše praktické tipy a rady.

Zdieľať obsah

Komentáre: 3

  1. Najdôležitejšie je si nájsť spoľahlivú a kvalitnú firmu. Musím odporučiť firmu Drevodom Zvolen, nakoľko nám prednedávnom stavali dom a veľmi sme si ich pochvaľovali.

    • Presne súhlasím s p. Luciou. Nám stavala firma DrevdomZvolen náš domček asi 3 roky dozadu a nemohli sme si lepšie vybrať. Od komunikácie, po vypracovanie cenovej ponuky až po realizáciu a splnenie všetkých požiadaviek boli naozaj topka.

  2. Ďakujem podla tohto sa mi v tomto celom lahsie zorientovalo , dom sa už stavia 😉

Diskusia je prístupná pre čitateľov s aktivovaným predplatným.