Prípojky – čo všetko budete potrebovať vybaviť?

Stavba domu síce predpovedá pomerne náročné obdobie, no takisto veľa krásnych chvíľ vo vlastnom príbytku, ktoré si následne môžete užívať. Okrem toho si však vyžaduje ohromné odhodlanie a nemalú finančnú, ako aj časovú investíciu. Pokiaľ ste sa rozhodli pre tento významný životný krok, čaká na vás množstvo práce a vybavovačiek. Osobitnú kategóriu v tomto prípade tvoria prípojky.

Prípojky

Na to, aby ste mohli váš budúci dom funkčne a plnohodnotne využívať, ho musíte pripojiť k jednotlivým inžinierskym sieťam. Preto je nevyhnutné overiť si ich dostupnosť na pozemku, ktorý máte záujem zastavať. Ak by totiž nastala situácia, že pozemok, na ktorom sa má realizovať stavba domu, nemá dostupné prípojky inžinierskych sietí, museli by ste na ich realizáciu obetovať nemalú finančnú čiastku. Tak či onak, pripravte sa, že ceny za jednotlivé prípojky sa budú pohybovať v stovkách eur.

O vypracovanie návrhu prípojok inžinierskych sietí pokojne požiadajte vášho projektanta počas riešenia projektovej dokumentácie. V nasledujúcich riadkoch vás prevedieme základnými informáciami, ktoré môžu byť užitočné už pri samotnom vybavovaní prípojok na elektrinu, vodu a plyn. Pozrieme sa tiež na to, koľko času vám celý tento proces zaberie.

Upozornenie

Keďže pracovníci správy sietí si môžu nárokovať rôzne doplňujúce dokumenty alebo iné postupy vybavovania jednotlivých krokov, najistejším a najrozumnejším riešením bude, ak sa informujete priamo u nich.

Elektrina

Vybavenie elektrickej prípojky sa dá zhrnúť do niekoľkých jednoduchých krokov. V prvom rade musíte podať žiadosť o pripojenie zariadenia k distribučnej sústave. Na základe nej vám bude do 30 kalendárnych dní odoslaný na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy. Túto zmluvu musíte následne do 75 kalendárnych dní od dátumu podpisu doručiť spoločnosti. Nezabúdajte ani na poplatok za pripojenie, ktorý je potrebné uhradiť do 14 kalendárnych dní od dátumu zákazníkovho podpisu zmluvy o pripojení. V neskoršom štádiu budete zase riešiť prípravu odberného miesta a výber dodávateľa energie.

Voda

Na vybavenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky si pripravte poriadnu hŕbu dokumentov. Opäť však prízvukujeme – informujte sa o nich u správcu siete. V každom prípade, bez akýchkoľvek výnimiek budete potrebovať vyplnenú žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a kanalizáciu, žiadosť o uzavretie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odovzdaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, výpis z listu vlastníctva a katastrálnej mapy a vyjadrenie samotnej spoločnosti (dodávateľa).

Faktom je, že v prípade mestskej, resp. obecnej kanalizácie vám zo zákona plynie povinnosť pripojiť sa k nej. Aké sú však možnosti, pokiaľ sa kanalizácia vo vašom bydlisku nenachádza? Vzhľadom na to, že je zakázané vypúšťanie odpadových vôd do prírody, musíte siahnuť po žumpe, malej domovej čistiarni odpadových vôd alebo koreňovej čistiarni. Na druhej strane, alternatívou vodovodnej prípojky môžu byť napríklad kopané či vŕtané studne.

Na čo si dať pozor

Základom fungovania domu je kvalitne navrhnutá a zhotovená vnútorná kanalizácia. Akékoľvek chyby realizácie či dimenzovania môžu spôsobiť problémy ako zápach, zatekanie či dokonca nebezpečné presakovanie splaškov do pitnej vody. Dôležitou súčasťou kanalizačného systému je preto aj revízna šachta, ktorá slúži na kontrolu a údržbu potrubia. Jej veľkosť a umiestenie závisí od podmienok a požiadaviek kanalizačnej siete či celkovej dispozície.

Plyn

Vzhľadom na aktuálne trendy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie nie je napojenie domu na plyn nevyhnutnosťou. Čoraz populárnejšími sa stávajú napríklad tepelné čerpadlá, ktoré si však vyžadujú vyššiu počiatočnú investíciu. Aj z toho dôvodu je plyn stále prijateľnejším riešením pre mnohých staviteľov. Aby ste si vybavili jeho prípojku, opäť musíte podať žiadosť o pripojenie, na základe ktorej vám bude do 7 dní vystavená faktúra. Tú musíte uhradiť najneskôr do 21 dní, aby vám podnik SPP-D poslal zmluvu do ďalších 30 dní. Keď zmluvu o pripojení podpíšete a odošlete, budú nasledovať starosti s vypracovaním projektovej dokumentácie pripojovacieho plynovodu, jeho realizácia a výber dodávateľa plynu.

Koľko času to zaberie?

Toto je otázka, na ktorú vám presnú a jasnú odpoveď nedá asi nikto. Pripravte sa však na to, že to určite nevybavíte lusknutím prstov alebo za deň či dva. Väčšina spoločností a odborných úradov si totiž nárokuje niekoľkodňové lehoty na vyjadrenie sa k jednotlivým úkonom. Môžete sa však stretnúť aj s možnosťou príplatkov za expresné vybavenie jednotlivých úkonov.

Po prijatí prvotných vyjadrení úradov a spoločností budú nasledujúce vybavovačky závisieť aj od vás a od vašej rýchlosti. Vašou nevyhnutnou povinnosťou sa stanú ďalšie podpisy a platby a konečný čas venovaný na vybavenie podkladov k prípojkám sa tak dokáže natiahnuť na 2 či 3 mesiace. Všetko sa však odvíja aj od súhry jednotlivých okolností. Musíte rátať s tým, že celý proces sa môže z neočakávaných dôvodov predĺžiť. Na druhej strane, pokiaľ natrafíte na prívetivých pracovníkov, prípojky zvládnete vybaviť rýchlejšie.

Rada na záver

Správajte sa slušne a príjemne ku všetkým pracovníkom úradov, ktorí len vykonávajú svoju prácu. Odmenou za túto samozrejmosť vám môžu byť ušetrené dni pri vybavovaní prípojky.

Zdieľať obsah