Výber realizačnej firmy a odbornosť stavebných prác

V ostatnom čase sa na verejnosť čoraz častejšie dostávajú informácie o zbabraných stavebných prácach. Obvykle sú našťastie sprevádzané len materiálnymi škodami, občas však vo verejnosti zarezonujú aj nepríjemnejšie správy. V každom prípade, ten, kto to zažil, by vedel hodiny rozprávať o priebehu samotných prác, ťahaniciach spojených s reklamáciou a rokoch uťahovania si opaskov spojených so šetrením financií na vynútenú rekonštrukciu ešte nesplatených stavebných prác.

Prečo sa to deje?

Jednou cestou, keď si stavebník zarába na problém, je snaha usporiť čo najviac peňazí určených na práce alebo nákup stavebných hmôt. Aj ten najmenší náznak možnosti úspory niekoľkých stoviek eur spôsobí, že väčšina aj tých najpragmatickejšie zmýšľajúcich investorov spozornie. Potom je otázkou, ktorou cestou sa začnú uberať.

Ak chcete mať na problémy zarobené, tak:

  • stavajte bez projektu;
  • služby stavebného dozoru využívajte len formálne, pričom najlepšie bude, ak vám požadované dokumenty dozor len opečiatkuje;
  • obráťte sa na lacnú partičku chlapíkov z vedľajšej dediny, ktorá už pomáhala na viacerých stavbách, všetko už teda zaručene vedia a navyše všetko urobia pekne-krásne bez papierov;
  • a aby sme nezabudli, jednou z hlavných zásad je nahradiť všetky odporúčané materiály lacnými náhradami neurčitého pôvodu.

Žartujeme!

Každému je predsa jasné, že takto ušetrené peniaze budú predstavovať úsporu len v okamihu vykonania prác, avšak po niekoľkých rokoch vyvolajú požiadavku rozsiahlejšej opravy alebo rekonštrukcie stavby.

Dá sa ušetriť?

Úspory pri výstavbe sú možné, ale spravidla na opačnej strane, ako by ich človek čakal. Usporiť peniaze pri rekonštrukcii alebo výstavbe nehnuteľnosti je možné predovšetkým:

  • nastavením podmienok (aj finančných) už počas projektovej prípravy;
  • otvorenou komunikáciou s projektantom a vytvorením projektu, ktorý bude rozumným kompromisom medzi nákladmi a funkčnosťou diela;
  • dôkladným výberom realizačnej firmy na základe referencií a preverenia odbornosti;
  • zaplatením skutočne dobrého stavebného dozoru, ktorý ustriehne nielen kvalitu prác a zabudovaných materiálov, ale aj tok financií.

Aktuálna situácia

Výber skutočne dobrej realizačnej firmy je jednou z podmienok úspešnej rekonštrukcie alebo stavby. Realizačná firma so skúsenosťami má dostatok odborných poznatkov na to, aby sa popasovala aj s tými najzložitejšími detailmi, ktoré občas prinesú stavebné práce. Kde však takú spoľahlivú firmu nájsť?

V posledných rokoch je to naozaj čím ďalej, tým ťažšie a lepšia situácia v tejto oblasti ešte dlho nenastane. Na Slovensku už dlhší čas zaznamenávame pokles záujmu mladých ľudí o remeslá, čo sa azda najvypuklejšie prejavuje v stavebníctve, kde sa už roky nepripravuje dostatok remeselníkov, ktorí by zabezpečili aspoň generačnú výmenu za ľudí odchádzajúcich z trhu práce.

Stavebné firmy sa snažia naberať aj zamestnancov bez praxe alebo úplne bez vzdelania, ktorí majú aspoň chuť manuálne pracovať. Odborníkov a dobrých remeselníkov je možné vychovať aj z nich, je to však beh na dlhú trať, ktorý firmy stojí veľa úsilia a aj finančných prostriedkov. A to nehovoriac o byrokratickej záťaži spojenej so samotným zamestnávaním. Zamestnávanie v stavebníctve má vzhľadom na povahu vykonávaných prác mnohé špecifiká, a tak sa výdavky na zabezpečenie výchovy pracovníka, jeho vybavenie strojmi a nástrojmi, bezpečnosť pri práci, ale aj na mzdu a povinné odvody štátu šplhajú do výšav.

Hľadanie realizačnej firmy

Pri hľadaní správnej realizačnej firmy, ktorá dokáže váš projekt premeniť na skutočnosť, pričom takto postavený alebo zrekonštruovaný dom vám bude bez porúch slúžiť desaťročia, je naozaj neľahká úloha. Určite oslovte aspoň dve až tri firmy. Nadviažte s nimi kontakt. Porovnajte spôsob komunikácie, pýtajte sa, vyžiadajte si referencie, preverte odbornosť firmy, zaujímajte sa o počet a kvalifikáciu zamestnancov.

Dajte si vypracovať cenovú ponuku a dobrá firma nebude mať problém ani s poskytnutím informácií týkajúcich sa zmluvných, platobných a záručných podmienok. Pri finálnom rozhodovaní nepodľahnite len čaru najnižšej ceny. Posúďte všetky kritériá a prípadné vyššie náklady v ponuke si dajte vysvetliť. Je totiž celkom možné, že za cenu zvýšenia nákladov o niekoľko stoviek eur získate stavbu s podstatne lepšími funkčnými vlastnosťami.

Zdieľať obsah