Čo treba vedieť o poistení nehnuteľnosti

Strecha nad hlavou sa buduje ťažko. Neraz do nej investujeme celoživotné úspory, zadlžujeme sa, len aby sme si zadovážili bývanie snov. Je preto logické, že svoj domov potrebujeme chrániť. Ohrozujú nás nielen rozličné domáce nehody, ale aj živelné pohromy ako povodeň, požiar, lavína a ďalšie. Hoci vzdorovať vrtochom prírody sa nedá, eliminovať prípadné vzniknuté škody tak, aby ste sa nestali zo dňa na deň bezdomovcami, je možné. Napríklad pomocou dobrej poistky.

Aké je dobré poistenie? Existuje vôbec?

Investovať do nehnuteľnosti, vybudovať si domov a následne svoj majetok nechrániť nie je práve najrozumnejšie. Kto sa však vyzná v poistných produktoch, pojmoch a definíciách? Práve to je dôvod, prečo mnohí uzatvárajú nevýhodné poistné zmluvy. Na začiatku je dôležité uvedomiť si, že je veľký rozdiel medzi poistením domácnosti a poistením nehnuteľnosti.

Poistenie domácnosti

Toto poistenie sa vzťahuje na hnuteľné vybavenie domu alebo bytu, teda na všetko zariadenie a veci osobnej potreby vrátane vecí vypožičaných alebo prenajatých. Sem patrí napríklad nábytok, elektronika či rozličné cennosti. Poistenie domácnosti je svojím charakterom jedno z najkomplexnejších druhov poistení. V podstate ním môžete poistiť čokoľvek a v akomkoľvek rozsahu v závislosti od toho, koľko ste ochotní zaň platiť.

Vedeli ste, že?

Ak máte doma cennosti vyššej hodnoty, je dobré si ich poistiť samostatne – špecificky. Môže ísť o rôzne vzácne predmety, zberateľské artefakty, umelecké diela, šperky či starožitnosti.

Poistenie nehnuteľnosti

Tento druh poistenia chráni len samotnú nehnuteľnosť, teda stavbu a všetky jej pevné súčasti, ako sú základy, múry, strecha a pod., nie však to, čo sa v danej nehnuteľnosti nachádza. Hlavným cieľom tohto poistenia je zabezpečenie finančného krytia nehnuteľnosti v prípade jej poškodenia prírodnou katastrofou, vlámaním atď.

Vedeli ste, že?

Súčasťou poistenia nehnuteľnosti môžu, ale nemusia byť vedľajšie stavby – garáž, záhradná chatka, hospodárska budova a pod. Pred uzavretím poistnej zmluvy si preto zistite, či vaša poisťovňa ponúka poistenie vedľajších stavieb ako súčasť poistenia.

Kombinované poistenie

Kombinované poistenie predstavuje poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti súčasne. Vďaka tomuto poisteniu máte krytý celý majetok. Najlepšie je uzavrieť poistné zmluvy na domácnosť aj nehnuteľnosť v jednej poisťovni – a to z toho dôvodu, že jednotlivé poisťovne môžu mať odlišne definovaný rozsah poistného krytia, prípadne to, čo je zahrnuté v poistení nehnuteľnosti a poistení domácnosti. Kombinovaným poistením možno predísť situácii, že by niektorá súčasť vášho majetku nebola krytá a vám by nevyplatili vzniknutú škodu.

Náš tip

V rámci poistného krytia sa často zabúda aj na zodpovednosť za škodu, ktorú môžete omylom alebo neúmyselne, napríklad pri vytečení práčky alebo rekonštrukcii bytu, spôsobiť buď susedovi, alebo spoločenstvu vlastníkov bytového domu, ak nehoda zasiahne spoločné časti domu.

Pozerajte na výber poistných rizík i výšku krytia

Pri poistení domácnosti aj nehnuteľnosti je potrebné nastaviť správnu poistnú sumu. Vo všeobecnosti platí, že poistenie je potrebné uzatvoriť na takú sumu, ktorá pokryje výdavky na obstaranie nového bývania. Samozrejme, v takom prípade je aj poistná splátka o niečo vyššia a to nemusí vyhovovať každému. Je dôležité uvedomiť si, že ak si poistnú sumu znížite, tak vás v prípade škody môže poistné plnenie nemilo prekvapiť. Pri stanovení poistnej sumy i výbere rizík sa určite poraďte s odborníkom – pomôže vám s odhadom majetku a zodpovie všetky otázky.

Dôležité rady

Pri poistení domácnosti aj nehnuteľnosti je dôležité, aby poistka kryla čo najviac rizík. Myslite aj na to, že cena nehnuteľností neustále stúpa, zároveň sa cena vášho majetku môže zvýšiť aj po rekonštrukcii či prístavbe. Preto je dôležité poistnú zmluvu po niekoľkých rokoch aktualizovať.

Dom by mal byť poistený už počas výstavby

Tu rozhoduje najmä fakt, či výstavbu domu financujete z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom hypotekárneho úveru. V druhom prípade je totiž poistenie nehnuteľnosti povinné už počas výstavby, keďže riziko počas splácania dlhu na seba preberá poskytovateľ financií – banka. Avšak aj ľuďom, ktorí riešia stavbu domu z vlastného vrecka, sa odporúča dať si nehnuteľnosť poistiť už v čase, keď prebiehajú stavebné práce. Takto možno predísť rizikám, ktoré sa spájajú so živelnými pohromami alebo s vandalizmom.

Vyberte si vhodný balík o poistení

Poistiť domácnosť, prípadne nehnuteľnosť si môžete v rôznych poisťovniach. Jednotlivé poisťovne ponúkajú svojim klientom rôzne balíky poistenia, z ktorých si môžete vybrať či už podľa obsahu balíka, ceny, alebo podľa výšky poplatkov. Riziká majú poisťovne zvyčajne rozdelené do troch kategórií – základný, stredný a najvyšší balík, resp. základný, rozšírený a komplexný. Venujte výberu poistenia dostatok času, prípadne sa informujte u svojho finančného poradcu, aby sa vám nestalo, že si budete platiť poistenie, ktoré vám v prípade škody vôbec nepomôže.

Zdieľať obsah