Čo treba vedieť predtým, než sa pustíte do hrubej stavby?

Padlo konečné rozhodnutie a vy idete stavať. Vlastne, rozhodli ste sa, že budete stavať. Čo vás v tomto okamihu čaká? Aby sme vám problematiku priblížili, budeme hľadať odpovede na niekoľko otázok.

1. Čo vlastne od domu očakávam?

Toto je veľmi dôležitá otázka, na ktorú je potrebné hľadať odpoveď hneď na začiatku úvah o budúcom dome. Treba si premyslieť, kde a aký veľký dom chcete stavať. Mnohé bude závisieť od pozemku, ktorý máte vyhliadnutý. Projekt sa mu musí dokonale prispôsobiť. Projektantovi budete musieť zadefinovať základné požiadavky na vaše budúce sídlo: veľkosť zastavanej plochy, počet poschodí, druhy izieb, počet kúpeľní, umiestnenie toaliet, požiadavky na vybudovanie pivnice, obytného podkrovia, garáže, skladovacích priestorov, terasy, ale aj spôsob vykurovania, požiadavku na výstavbu komína pre otvorené ohnisko a veľa ďalších.

Náš tip

Inšpirovať sa môžete aj v katalógoch rodinných domov, kde si dokážete porovnať ich veľkosť (či sa vám dom vzhľadom na jeho veľkosť zmestí na  pozemok), dispozíciu (počet izieb, ich vzájomné napojenia, výhľady atď.) či architektonický štýl (dom so šikmou či plochou strechou). Nakoniec si možno z katalógu dokonca vyberiete projekt, ktorý si prípadne dáte upraviť. Je to rýchlejšie a zväčša aj lacnejšie riešenie.

V prípade, že si želáte vytvoriť dom na mieru, s projektantom komunikujte veľmi otvorene, aby vás pochopil a do projektu zapracoval všetky, aj tie najskrytejšie predstavy o vašom budúcom bývaní. Nezabudnite ani na vaše preferencie týkajúce sa prístupu k ekologickej výstavbe. Ak trváte na použití ekologických materiálov, skúsený projektant nebude mať problém vám vyhovieť.

2. Kto dom zhotoví?

Vyberajte si serióznu a spoľahlivú realizačnú firmu. Venujte dostatok času prevereniu referencií a overeniu odbornosti. Pýtajte sa. Slušná firma nebude mať problém poskytnúť vám doklady o jej odbornosti či kontakty na majiteľov zrealizovaných stavieb tak, aby ste si priamo u nich mohli zistiť konkrétne skúsenosti s výstavbou. Vyžiadajte si cenovú ponuku. Prípadne si nechajte vypracovať dve alebo tri ponuky od konkurenčných firiem a vyberajte podľa nich. Pamätajte však, že cena nie je jediné kritérium výberu vhodnej firmy.

Okrem odbornosti berte do úvahy aj ochotu komunikovať s vami a určite dajte aj na svoj inštinkt. Zaujímavým kritériom môže byť aj ochota poskytnúť vám záruku na zrealizované práce, ako aj jej dĺžka.

Náš tip

Dajte si do zmluvy klauzuly týkajúce sa zníženia ceny domu, resp. stavebných prác v prípade, že sa dodávateľ dostane do omeškania a  nedodrží stanovené termíny. 

Čo-treba-vedieť-predtým-než-sa-pustíte-do-hrubej-stavby

3. Kto dohliadne na kvalitu prác a ustráži rozpočet?

No predsa stavebný dozor! Je to odborne spôsobilá osoba, ktorá dohliada na vybavovanie povolení, výber dodávateľov, materiálov, na postup stavebných prác, súlad vyhotovenia stavby s projektovou dokumentáciou. Sprevádza tak stavebníka celou výstavbou od jej prípravy, cez realizáciu, až po kolaudáciuzápis stavby do katastra. Mnoho stavebníkov si v snahe o úsporu nákladov zaobstará len formálny stavebný dozor. Pripravia sa tak o veľmi cenný oporný pilier osoby, ktorá sa realizácii stavieb skutočne rozumie.

Náš tip

Najmite si stavebný dozor, ktorý nie je viazaný na dodávateľa. Len takýto nezávislý odborník predstavuje skutočnú ochranu kvality stavby a  termínov, preto je veľmi dobrou investíciou.

4. Z čoho budem stavať?

Dobrá otázka, ktorú v princípe rieši samotný projekt. Treba si však uvedomiť, že projektant obvykle v projekte stanoví technické parametre, ktoré musia zabudované materiály spĺňať. Na základe technických parametrov si následne v spolupráci s realizačnou firmou a stavebným dozorom vyberiete konkrétne materiály od konkrétnych výrobcov. Riaďte sa odporúčaniami odborníkov, ktorí majú s aplikáciou materiálov skúsenosti.

Otázka výberu hrubej stavby (laicky povedané, z čoho budú zhotovené múry a priečky, resp. akú hrúbku budú mať) často vychádza z priorít, presvedčenia a informovanosti daného stavebníka a často je mu jasná ešte pred samotným projektom. V konečnom dôsledku by však výber materiálov mal prebiehať v súčinnosti s projektantom domu.

Pri výbere konkrétneho dodávateľa stavebných hmôt sa informujte o cene a spôsobe dopravy stavebných materiálov na vašu stavbu. Niektoré stavebniny ponúkajú v tejto súvislosti veľmi kvalitný servis, keď dokážu koordinovať návoz materiálu postupne v logickej nadväznosti tak, aby zbytočne neprekážali na stavbe. Zároveň nie sú vystavené poveternostným vplyvom, menej sa s nimi manipuluje a nedochádza tak k ich prípadnému poškodeniu.

 Čo-treba-vedieť-predtým-než-sa-pustíte-do-hrubej-stavby

5. Neurobím zbytočnú chybu?

Stále platí, že len ten, kto nič nerobí, nič nepokazí. Odborne spracovaný projekt, profesionálny stavebný dozor, skúsená realizačná firma s kvalitnými remeselníkmi a špičkové stavebné materiály sú predpokladom pre zhotovenie bezproblémovej stavby. Nešetrite na nesprávnom mieste a investujte do kvality. Váš nový domov staviate predsa pre svojich najbližších a slúžiť vám bude desaťročia. Kvalitne postavená hrubá stavba vám bude prinášať úžitok mnoho rokov. Nedajte sa zlákať pochybne lacnými ponukami. V prípade akýchkoľvek pochybností neváhajte a včas prizvite na pomoc nezávislých odborníkov.

Dobré rady na záver

Pri výbere a plánovaní domu, resp. hrubej stavby by ste mali myslieť aj na nasledujúce body:

  • ako ovplyvní vzhľad či veľkosť stavby, ako aj výber materiálov orientácia domu a počet izieb
  • napojenie domu na existujúce komunikácie
  • čo ovplyvní stavebná čiara (ide o líniu stanovenú v územnom pláne, ktorú stavba musí dodržať a  ktorú nesmie prekročiť smerom k ulici či k susedným pozemkom); 
  • aké bude výškové osadenie domu (vo vzťahu k ceste a uličnej čiare, terénu, prípadne vzhľadom na potrebnú ochranu pred prívalovými dažďami a pod.); 
  • napojenie stavby na siete a verejné osvetlenie
  • ako bude riešené oplotenie (vzhľadom na existujúce typy oplotenia v lokalite a naše vlastné priority); 
  • architektúra domu (ktorá bude rešpektovať dané prostredie a charakter zástavby, ale aj naše osobné preferencie). 

Budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoje skúsenosti s plánovaním hrubej stavby a výstavbou vášho domu. Ako ste začínali vy? Čo bolo pre vás dôležité? Čo by ste riešili oveľa skôr, ak by ste stavali svoj dom odznova? Tešíme sa na vaše podnety.

Zdieľať obsah