Ako zatepliť podkrovie šikmej strechy?

Ak hovoríme o zateplení šikmej strechy, máme na mysli predovšetkým jej zateplenie minerálnou vlnou. K dispozícii je niekoľko možností umiestnenia tepelného izolantu.

Čo je minerálna izolácia?

Pod pojmom minerálna izolácia rozumieme izoláciu z kamenných alebo sklených vlákien. Základom sklenej vlny je zmes kremičitého piesku a sklených črepov, ktoré sa tavia pri teplote približne 1 450 °C. Tavenina sa následne rozvlákňuje a po pridaní spojiva sa formuje do rohože sklenej vaty, ktorá sa upravuje vytvrdzovaním a následne sa reže na dosky alebo pásy. Sklená vlna sa používa do takých konštrukcií, v ktorých nedochádza k jej mechanickému namáhaniu, napríklad do šikmých striech priečok a pod. Kamenná vlna sa vyrába tavením rôznych kombinácií hornín (najčastejšie čadiča, a to pri teplote okolo 1 600 °C), ktoré sa následne rozvlákňujú. Vyrába sa vo forme dosiek. Kamenná minerálna vlna má relatívne veľkú pevnosť, preto je vhodná do konštrukcií plochých striech, na fasády, podlahy, ale aj do priečok a šikmých striech.

Celý obsah článku je dostupný pre čitateľov s aktivovaným predplatným. Pokiaľ už ste aktívnym predplatiteľom, pre zobrazenie celého obsahu je potrebné prihlásenie do účtu. Balíky predplatného si môžete do konca júla zakúpiť s uvítacou zľavou 50%.

Zdieľať obsah

Diskusia je prístupná pre čitateľov s aktivovaným predplatným.