mineralna-vlna-zateplenie-dom-robotnik-drevo-novostavba
Zdroj: stanleyhomesinc.com

Zatepľovanie domov je už viac ako štvrťstoročie mimoriadne populárnou cestou, ktorá vedie k úsporám energií na vykurovanie a prípadné ochladzovanie domácností. Navyše, vytvorenie tzv. kontaktného zatepľovacieho systému so sebou prináša aj výhodný bonus. Umožňuje vytvorenie novej fasády s príťažlivým povrchom a obrovským výberom farebných kombinácií.

Základ kontaktného zatepľovacieho systému tvoria fasádne izolačné dosky, najčastejšie z expandovaného penového polystyrénu alebo z minerálnej vlny. V nasledujúcom článku sa budeme venovať práve postupu zhotovenia kontaktného zatepľovacieho systému z minerálnej vlny.

Ako začať?

Predpokladom na zhotovenie zatepľovacieho systému, ktorý si zachová svoje vlastnosti po desaťročia, je súdržný podklad. Pôvodnú fasádu, na ktorú sa bude aplikovať zatepľovací systém, je potrebné očistiť od zvetraných častí, zbaviť prachu a prípadných nečistôt. V prípade potreby sa chýbajúca omietka doplní a vyrovná.

Tolerancia rovinnosti

Pre lepený a zároveň kotvený systém je to +/- 2 cm na dĺžku jedného metra.

Na pripravený a vyzretý povrch možno po nanesení penetračného náteru aplikovať izolačné dosky. Tie sa začínajú lepiť odspodu smerom nahor. Prvý vodorovný rad izolačných dosiek sa umiestňuje na tzv. zakladaciu alebo štartovaciu lištu, ktorá vymedzuje začiatočnú líniu zateplenia. Nikdy nie je umiestnená nižšie ako 30 centimetrov nad úrovňou terénu. Štartovacia lišta sa kotví vodorovne na fasádu zatepľovanej budovy troma kotvami na meter lišty. Prípadné škáry medzi lištou a omietkou sa vypĺňajú nízkoexpanznou penou tak, aby sa predišlo prípadnému komínovému efektu. Lišty sa umiestňujú na zraz s medzerou 2 mm a spájajú sa spojkami.

Nakúpite pohodlne aj online

Plánujete realizovať zateplenie domu minerálnou vlnou? Pozrite si aktuálnu ponuku minerálnej vlny

lepidlo-izolacia-tehly-stavba-novnostavba-dom-mineralna-vlona
Foto: Lepenie fasádnej minerálnej izolácie. Zdroj: ISOVER

Lepenie dosiek

Jednotlivé dosky tepelného izolantu sa lepia na väzbu na pôvodný podklad. Na lepenie a stierkovanie dosiek sa používa hydrofobizovaná lepiaca malta na báze cementu, ktorej vlastnosti sú upravované polymérmi. Lepiaca malta sa nanáša v požadovanej vrstve po celom obvode izolačnej dosky a na ploche v bodoch vždy tak, aby miesto budúceho kotvenia bolo podlepené. Na dosky s kolmým usporiadaním vlákien sa lepiaca malta nanáša celoplošne. Lepiaca malta, ktorá sa prípadne vytlačí do kolmej škáry medzi jednotlivými doskami, sa musí dôkladne očistiť (vytvárala by totiž tepelný most).

Pozor na prestupové časti

Špeciálny dôraz je potrebné klásť na lepenie izolantu v rohoch okien a iných prestupových častí. Škára medzi jednotlivými doskami izolantu nesmie za žiadnych okolností nadväzovať na vodorovnú ani na zvislú líniu ohraničenia prestupu. Na zateplenie rohov okien a podobných prvkov sa použije celá doska izolantu s požadovaným výrezom. Zvyšná plocha sa doplní odrezkami izolačnej dosky – vždy na väzbu – a nie užšími ako 15 centimetrov.

Počas procesu lepenia izolačných dosiek v ploche je nutné neustále dôsledne sledovať rovinnosť. Lepenie izolačných dosiek v rohoch a kútoch sa vykonáva takisto na väzbu, pričom sa používajú špeciálne rohové alebo kútové lišty. Prípadné medzery medzi doskami izolantu sa vyplnia vtlačením prírezov izolačného materiálu.

Počet kotiev navrhuje projektant systému. Montujú sa pred aplikáciou základnej vrstvy omietky. V mieste, kde sa bude kotva aplikovať, sa vyvŕta otvor príslušného priemeru a dĺžky o 1 cm väčšej, ako je dĺžka kotvy, pričom samotný tepelný izolant sa vrtákom len prepichne. Do otvoru sa vloží kotva a jej poloha sa zaistí údermi na kovový tŕň. Po ukotvení izolačných dosiek sa kruhové otvory nad kotvami zaplnia zátkami, čím sa predíde vzniku tepelných mostov.

Po nalepení izolantu

Hneď po nalepení dosiek tepelného izolantu je potrebné pokračovať v nanášaní prvej vrstvy armovacieho lepidla na fasádu, čím sa predíde ich poškodeniu.

osadenie-kotvy-mineralna-vlna-izolacia-kotva-zateplovanie
Foto: Osadenie kotvy. Zdroj: Baumit

Aplikovanie omietky

Na ukotvený systém izolačných dosiek sa hladidlom nanesie 1 vrstva armovacieho lepidla v hrúbke 3 až 6 mm.

Vystuženie základnej vrstvy lepidla zabezpečíme armovacou sklotextilnou mriežkou, odolnou proti pôsobeniu zásaditého prostredia. Do vrstvy lepiacej malty ju vtlačíme tak, aby sa nachádzala približne v jednej tretine hrúbky malty pod jej povrchom. Jednotlivé pásy sklotextilnej mriežky sa nadpájajú preložením v dĺžke 10 cm. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať armovaniu rohov okolo okien a podobných prestupov. S cieľom zabrániť praskaniu izolantu a omietky sa tu na armovanie používajú aj pásy zo sklotextilnej mriežky vlepované pod uhlom 45°. Je potrebné odsledovať, aby celá plocha aj jednotlivé vrstvy sklotextilnej mriežky boli dôsledne prekryté vrstvou lepiacej stierky. Takto upravený povrch je pripravený na nanesenie tenkovrstvovej omietky. Je však potrebné, aby pred týmto krokom povrch dôkladne vyzrel, čo môže trvať 5 – 7 dní.

Nakúpite pohodlne aj online

Na trhu sa ponúka veľa možností. Vybrať si môžete zo širokej palety fasádnych omietok.

malta-lepidlo-sietka-dom-novostavba-hladidlo-vystuzna-vrstva
Foto: Základná výstužná vrstva. Zdroj: ISOVER

Záverečné kroky

Finálnej úprave predchádza nanášanie penetračného náteru vo farebnom odtieni budúcej omietky. Ten zjednotí nasiakavosť povrchu a zlepší priľnavosť tenkej vrstvy omietky k podkladu. 24 hodín po nanesení penetračného náteru je možné pristúpiť k nanášaniu finálnej vrstvy omietky, ktorá sa nanáša obvykle zhora nadol.

Ako si naplánovať prácu v rozmernejších objektoch?

Pri väčších objektoch je potrebné prácu rozplánovať tak, aby sa jednotlivé ohraničené plochy robili naraz. V opačnom prípade je na väčších plochách vidieť hranice medzi pracovnými úsekmi.

Všetky doplnkové súčasti ku kontaktnému zatepľovaciemu systému, ako aj pomôcky na jeho vyhotovenie, musia byť vyhotovené z plastov alebo z nehrdzavejúcej ocele, čím sa predíde vzniku nevzhľadných hrdzavých škvŕn na povrchu omietky, ktoré tam môžu vzniknúť zo zapichnutých odbrúsených častíc z nástrojov.

Dôležité upozornenie

Počas prác na kontaktnom zatepľovacom systéme a ani 24 hodín po ich ukončení nesmie klesnúť teplota pod 5 °C. Niektorí výrobcovia v technických listoch k svojim výrobkom stanovujú aj maximálnu teplotu vhodnú na aplikáciu ich výrobkov. Obe tieto teploty treba bezpodmienečne dodržať, pretože majú vplyv na kvalitu a trvanlivosť celého kontaktného zatepľovacieho systému.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Aj napriek tomu, že postup zateplenia minerálnou vlnou je zdanlivo jednoduchý, samotná realizácia si vyžaduje veľa odborných vedomostí a skúseností. Neodporúčame preto, aby sa do tejto práce púšťali laici.
  • Druh izolantu, jeho hrúbku, spôsob kotvenia a ďalšie podmienky realizácie musí navrhnúť na základe posúdenia konkrétnej nehnuteľnosti odborník.
  • Vaša nehnuteľnosť získa zateplením novú kvalitu i vzhľad, ktorý by mal byť zachovaný veľa rokov. Nešetrite preto na kvalite zabudovaných materiálov.

Chýba vám náradie?

Elektrické, motorové, pneumatické, hydraulické, stavebné aj maliarske. Široký výber kvalitného náradia.

Sústredí sa na všeobecné témy z oblasti stavebníctva, strešné plášte, rozpočty a reality. Vzdelanie získala na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Môže sa pochváliť 25-ročnými skúsenosťami v oblasti striech a strešných konštrukcií, je dlhoročnou členkou Cechu strechárov Slovenska. Venovala sa vzdelávaniu v rámci odborného školstva, ako aj edukácii dospelých v rámci celoživotného vzdelávania. Pôsobila v stavebninách ako obchodná zástupkyňa, v realitnej kancelárii na pozícii realitnej maklérky. V súčasnosti pracuje v stavebno-obchodnej spoločnosti ako rozpočtárka. Svoje povolanie nezaprie ani vo voľnom čase – medzi jej záľuby patrí dom, byt, záhrada, bytová a záhradná architektúra.

DISKUSIA

Prosím vložte váš komentár
Please enter your name here