Súťaž Stavba roka predstavila zaujímavé inovácie

Súťaže sú pomerne obľúbenou previerkou kvality a pokroku v oblasti technologických inovácií na stavbách. Poukazujú na kreativitu i citlivý prístup architektov, ale aj na celkovú životaschopnosť stavebného segmentu. V našich končinách patrí už štvrťstoročie k uznávaným oceneniam Stavba roka. Ani v tomto ročníku nesklamala a predstavila verejnosti zaujímavé architektonické a stavebné počiny.

Historický objekt s moderným jadrom

Odbornú porotu najviac zaujala obnova historickej časti pezinského zámku, ktorá získala Hlavnú cenu – Stavba roka 2019, ako aj Cenu Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí Slovenska. Hlavným cieľom obnovy bolo vrátiť zámku charakter historicky cenného objektu a zároveň zabezpečiť jej bezproblémové fungovanie pomocou moderných technologických zariadení. Každý pamiatkovo-chránený objekt si vyžaduje citlivý špecifický prístup smerujúci ku skĺbeniu funkčnosti a estetiky priestoru. Obnova si preto žiadala naozaj úzku spoluprácu stavebníka, architekta, projektanta interiérov a technologických zriadení objektu.

Foto: FORTE EXTRA, s. r. o.

V snahe o minimálny zásah do interiéru sa privádzanie vzduchu do banketovej sály upravilo cez atypické štrbiny uložené v obvode stropu a v štukatúrach. Na odvod vzduchu sa využívajú vertikálne šachty v rohoch sály, v dolnej časti osadené tepanými mrežami. Na chladenie priestoru slúžia kanálové jednotky s priamym chladením, osadené nad stropom, a distribúcia vzduchu je riešená cez špeciálne upravené stredové svietidlá.

Foto: FORTE EXTRA, s. r. o.

V objekte inštalovali aj integrovaný prístupový systém s meraním a reguláciou. Ten jednak zabezpečuje flexibilitu vďaka používaniu bezdotykových čipov pre vstup do miestností, jednak maximálne šetrenie elektrickej a tepelnej energie v objekte. Systém automaticky riadi parametre vykurovacích okruhov, klimatizácií, vzduchotechnických jednotiek a spotrebičov elektrickej energie podľa prítomnosti osôb v jednotlivých miestnostiach. Táto realizácia je teda dôkazom toho, že s citlivým prístupom možno aj do historického objektu zabudovať pokrokové moderné technológie.

Jedinečná konštrukcia

Cenu za výnimočné a progresívne riešenie si odniesli autori Národného futbalového štadióna v Bratislave. Odhliadnuc od toho, že táto stavba je veľkým jablkom sváru vo verejnej diskusii, odborníci ocenili náročné statické riešenie oceľovej konštrukcie zastrešenia tribún. Ide o jedinečnú atypickú prefabrikovanú konštrukciu, ktorá sa môže pochváliť významným prvenstvom – v súčasnosti predstavuje najväčšiu membránovú konštrukciu na Slovensku.

Foto: Ing. Milan Jursa

Cenu za uplatnenie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby získala expanzia výrobného areálu spoločnosti ZKW Krušovce. Realizácia je príkladom efektívneho využívania energie z obnoviteľných zdrojov i odpadového tepla, ventilácie, klimatizácie a úsporného LED osvetlenia v priestoroch, čo jej zabezpečilo energetický certifikát A0.

V tomto závode sa tak priamo využíva teplo, ktoré vo veľkej miere produkujú výrobné zariadenia. Teplo sa ochladzuje vodou alebo vzduchovými výmenníkmi a akumuluje sa do vody, ktorá slúži na kompletné vykurovanie všetkých priestorov. Pod priemyselnými podlahami je podlahové vykurovanie, ktoré dokáže až na 15 dní zabezpečiť teplo generované výlučne vyhriatou betónovou podlahou – čiže v dobe, keď napríklad výroba stojí.

Foto: Branislav Holík

Administratíva s udržateľným charakterom

V hanbe na Slovensku nezostávajú ani administratívne objekty. Jeden z nich, rekonštrukcia kancelárskej budovy na Poštovej 1 v Žiline, si vyslúžila hneď dve ocenenia – Cenu za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby, ale aj Cenu za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby.

Foto: Mgr. art. Lukáš Macek

Podľa odbornej poroty sa tento objekt môže pochváliť naozaj vysokou kvalitou komplexnej rekonštrukcie architektonického diela, ktoré má vyzretý nadčasový dizajn a zároveň kvalitné technické spracovanie, najmä vďaka progresívnej technike prostredia budovy. Pri výstavbe sa využila inovatívna technológia spúšťania a zdvíhania pôvodných stropov do novej polohy, čím sa odstránili výškové rozdiely podláh jednotlivých podlaží a zároveň tak došlo k optimálnemu priestorovému využitiu budovy a minimalizácii odpadov. Za pozornosť tiež stojí veľkoplošná transparentná strecha átriovej dvorany s efektívnym exteriérovým tieniacim systémom.

Foto: Mgr. art. Lukáš Macek

V neposlednom rade porota vysoko hodnotila environmentálne šetrný a udržateľný charakter budovy, v rámci ktorej sa zrecyklovalo vyše 95 percent stavebného odpadu a ktorá využíva udržateľný systém hospodárenia so zrážkovou vodou. Uplatnila sa tu tiež stratégia efektívneho využitia pitnej vody s použitím nízkoprietokových armatúr s ročnou úsporou až dvoch miliónov litrov pitnej vody oproti tradičným technológiám. V konečnom dôsledku to budove vynieslo medzinárodne uznávaný certifikát LEED GOLD vo verzii v4, ktorý bol Poštovej 1 udelený ako prvej a zatiaľ jedinej budove na Slovensku.

O súťaži

Stavbu roka každoročne organizuje Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. Všeobecným cieľom súťaže je predovšetkým propagácia a podpora realizácie kvalitných stavebných diel na Slovensku. Na slávnostnom gala večere, ktorý bol už 25. ročníkom súťaže, sa rozdalo celkovo desať cien. Stavby posudzovala osemčlenná odborná porota, ktorá udelila dokopy 9 cien. Zvyšnou cenou bola Cena verejnosti, o ktorej rozhodlo v internetovom hlasovaní viac ako 49-tisíc hlasujúcich.

Moderné bývanie a rekreácia 21. storočia

V Žiline zostaneme aj s Cenou za nápaditý architektonický koncept, ktorú porota udelila novostavbe WellPark. Táto rezidenčná stavba s komerčným parterom ponúka neobvyklý koncept objemového riešenia, ktorý spočíva vo vonkajšom usporiadaní dvoch nezávislých hmôt. Architektom sa podarilo pomerne veľkú hmotu optimálne umiestniť v priestore jestvujúceho mestského parku s väzbou na okolitý dopravný systém.

Foto: Mgr. art. Soňa Sadloňová

V oblasti bývania zaujal tiež projekt Stein 2 v Bratislave, ktorý získal Cenu za bytový/rodinný dom roka kvôli vysokej kvalite architektonického riešenia a perfektnému zvládnutiu detailov nielen v návrhu, ale aj v rámci realizácie stavby. Objekt je citlivo zasadený do zložitej mestskej zástavby a rešpektuje historické súvislosti daného územia, vďaka čomu vytvára plnohodnotný mestský blok s efektným súkromným parkom vo vnútrobloku.

Foto: Martin Viazanko

Cenu Ministerstva dopravy a výstavby SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva majú v rukách tvorcovia novostavby Hrebienok Resort II vo Vysokých Tatrách. Podľa poroty možno toto dielo označiť za vysoko kultivovaný architektonicko-urbanistický počin, na realizáciu ktorého sa použili aj typické regionálne materiály, osadené s vysokou remeselnou zručnosťou. Tento projekt je tiež príkladom toho, ako to vyzerá, keď sa rešpektujú zásady zachovania vizuálneho súkromia.

Foto: Ján Jasenský

Aj turistické „stavby“ si zaslúžia pozornosť

Na záver sa k slovu dostala aj laická porota, ktorá hlasovala za najlepšie dielo v kategórii Cena verejnosti. Najväčší zástup fanúšikov si získala rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v archeoparku Mikulčice. Súčasťou stavby je vyhliadka tvaru prízemnej lávky, vrátane prístupového chodníka a oddychovej a informačnej zóny, ktorá slúži na prepojenie cyklochodníka vedúceho z hrádze rieky Moravy s lokalitou Archeoparku Kopčany.

Foto: Peter Letko

Zaujímavosťou je realizácia farebnej úpravy asfaltových zmesí, pri ktorej sa uplatnil špeciálny materiál s použitím syntetického priehľadného spojiva a prírodného kameniva vybranej farby. Uvedené riešenie bez pigmentov zabezpečí stálu farebnosť cyklotrás a zároveň podčiarkne spätosť stavebných prvkov s prírodou a pôvodným rázom krajiny. Tieto typy zmesí sa v súčasnosti používajú hlavne na peších zónach, parkoch, v okolí historických objektov, prípadne na cyklotrasách.

Foto: Peter Letko

Zhrnutie

Výsledky súťaže Stavba roka 2019 len potvrdzujú, že súčasná výstavba, resp. architektúra stále viac a viac využíva inovatívne a moderné technologické riešenia. Pri navrhovaní a realizovaní obdobných projektov sa však nezabúda ani energiu z obnoviteľných zdrojov či zachovanie vizuálnej súčinnosti s blízkym okolím.

Zdieľať obsah