Ako na pevné základy domu? Postup + ilustračný príklad

Pevné základy sú bez preháňania podstatou zdravia budúcej stavby. Ak pri budovaní základov nič nepodceníte a všetko dotiahnete do konca, je to, ako keď si pri obliekaní kabáta zapnete už prvý gombík správne. O tom, ako začať stavať, však musíte aj niečo vedieť, aby ste sa mohli vyhnúť prípadným úskaliam – najmä ak si trúfate na základy domu svojpomocne. Trúfate?

Nie je iba jeden správny spôsob zakladania stavby

Ak ste kladne odpovedali na otázku v úvode a nie ste stavbári, potrebujete poznať odpoveď aj na iné, dôležitejšie otázky. Nie sú základy ako základy a aj spôsob a výber realizácie závisí od viacerých faktorov.

  • Aké sú geologické pomery pod budúcou stavbou?
  • Bude objekt aj podpivničený?
  • Vyskytuje sa v okolí podzemná voda?
  • Mienite stavať na rovine alebo vo svahu?
  • Koľko podlaží bude mať budúci objekt?

Predtým ako začnete kopať základy:

Krok č. 1: GEOLOGICKÝ PRIESKUM POD BUDÚCIM OBJEKTOM
Krok č. 2: ZHRNUTIE ORNICE POD BUDÚCIM OBJEKTOM
Krok č. 3: PRESNÉ ZAMERANIE STAVBY, KTORÉ VYKONÁ GEODET

Mnohí stavebníci potrebu geologického prieskumu bagatelizujú. Ale geologický prieskum vám presne vyhodnotí, aká je únosnosť a stlačiteľnosť podložia stavby, aká je výška spodnej vody a ako sa vyhnúť prípadným budúcim problémom.

Aké sú najpoužívanejšie spôsoby zakladania stavby

Pri klasických nepodpivničených stavbách (rodinných domoch, menších hospodárskych objektoch a pod.) realizovaných v prevažne rovinatom teréne sú dva najpoužívanejšie spôsoby zakladania:

  1. Základové pásy (s platňou)
  2. Základová (železobetónová) doska

Riešenie si vyberáte na základe geologických pomerov. Ak nie sú komplikované, pokojne môžete zvoliť základové pásy, ktoré sú v rámci svojpomocnej výstavby jednoduchšie.

Ak je podložie menej stabilné a podmienky sú komplikovanejšie, zvoľte železobetónovú dosku, ktorá je masívnejšia a stavbe zaistí lepšiu stabilitu.

Poznámka: Čo sa týka spotreby betónu, tá môže byť pri oboch riešeniach za istých okolností približne rovnaká. Čím viac je terén členitý a podložie horšie, tým viac stúpa jeho spotreba.

Základové pásy – ako postupovať?

Základové pásy sa dajú riešiť aj svojpomocne, čo však neznamená manuálne. Veď kto by dnes kopal ručne, keď je možnosť objednať si malý bager s úzkou lyžicou, ktorá dokáže vyrýpať presnú ryhu širokú 40 – 60 cm?

Šírku základového pásu určí statik podľa váhy budúcej stavby a únosnosti podložia. V snahe zvýšiť únosnosť a lepšie odviesť vodu od základov je možné dno ryhy vysypať vrstvou štrku s frakciou 16/32 mm a zhutniť.

Celý obsah článku je dostupný pre čitateľov s aktivovaným predplatným. Pokiaľ už ste aktívnym predplatiteľom, pre zobrazenie celého obsahu je potrebné prihlásenie do účtu.

Zdieľať obsah