komin-strecha-stavba-dom-schiedel-krytina
Zdroj: Schiedel

Výstavba komína si vyžaduje precíznosť. Komínové teleso musí spĺňať požiadavky požiarnej odolnosti a musí sa postarať o bezpečné a pohodlné bývanie.

Spodná stavba

Na stavbu komína treba myslieť od začiatku výstavby. Keďže komín tvorí osamelé zaťaženie, musíme naň myslieť už pri budovaní základov. Pod komín je vhodné zhotoviť základovú pätku. Základová pätka by mala byť širšia minimálne o 150 mm, než je pôdorysná plocha komína. Aj pri komíne je potrebné samotnú konštrukciu odizolovať proti zemnej vlhkosti. Hydroizolácia sa môže vykonať klasicky – ako pri nosných múroch.

zaklady-dom-ytong-komin-stavba-novostavba
Zdroj: Xella Group, Ytong

Samotné teleso komína

V súčasnosti sa pri bežnej výstavbe väčšinou používajú vložkové komíny. Presný postup, ako stavať konkrétny typ komína, uvádza každý výrobca. Komínové systémy sa oplatí kupovať od renomovaných výrobcov, ktorí ponúkajú certifikované výrobky. Prvým krokom je vytvorenie ďalšieho stupňa betónovej pätky. Táto pätka môže mať buď samotné pôdorysné rozmery komína, alebo môže byť o pár centimetrov širšia. Podstatná je jej výška. Tá by mala dosiahnuť výšku budúcej podlahy. V praxi to znamená, že samotné tvárnice komína začíname ukladať od výšky podlahy. Je to z toho dôvodu, že do prvej tvárnice vytvárame otvor na odvod kondenzačnej vody a vody, ktorá sa dostane do komína.

Ako vyriešiť odvod kondenzačnej tekutiny?

Najjednoduchším riešením je prekrytie komína, napríklad antikorovým zastrešením. Síce nebýva súčasťou základného balíka komína, ale dá sa dokúpiť. Pre samotný odvod kondenzačnej tekutiny možno ku komínu priviesť kanalizačný odvod. Tento odvod sa odporúča oddeliť od domovej kanalizácie, aby samotný komín neslúžil ako odvetranie kanalizácie. Alternatívnym riešením je umiestnenie kondenzačnej nádobky pri kondenzačnom otvore.

Výstavba komína

Vložkový komín sa skladá z tvárnice, tepelnej izolácie a samotnej vložky. Každý komín sa dodáva podľa presnej potreby zákazníka. Tomu sú prispôsobené aj jednotlivé vložky. Rozdielna môže byť vložka pre krb, pre plynový kotol, kotol na tuhé palivo či prieduch.

Výstavbu začíname osadením tvárnice, do ktorej umiestnime samotnú vložku. Ako už bolo písané vyššie, prvá vložka býva kondenzačná. Následne pokračujeme osadením ďalšej tvárnice, ktorá sa prilepí k predchádzajúcej pomocou lepidla. Opäť vložíme časť vložky a takýmto postupom pokračujeme ďalej. Medzi samotnú vložku a tvárnicu sa vždy osádza tepelná izolácia – tu je potrebné myslieť na jej vyrezanie v mieste čistiaceho otvoru, prieduchu a podobne. Vložky sa lepia pomocou škárovacej hmoty.

popis-komina-schiedel
Zdroj: Schiedel

Najjednoduchšia výstavba komína je v tom prípade, ak samotná stavba komína postupuje v predstihu oproti ostatnej výstavbe objektu. Aby sme komín počas výstavby nemuseli zabezpečovať proti pádu, treba ho v prvej fáze postaviť maximálne po výšku stropu, respektíve pár centimetrov nad budúcu konštrukciu stropu. Pri takomto spôsobe výstavby nemusíme v stropnej doske vynechávať žiadne otvory pre komín.

V prípade betónovej dosky je potrebné okolo komína vložiť pružnú hmotu, ktorá mu umožní drobné pohyby pod vplyvom teplotných zmien. Ako dilatáciu je vhodné použiť tvrdenú nehorľavú izoláciu zo skleneného vlákna. Po zatvrdnutí betónovej dosky môžeme pokračovať v samotnej výstavbe komína. V prípade ďalšieho podlažia pokračujeme po ďalší strop, alebo v prípade strechy, ak samotná výška neprekračuje 3,5 m, si môžeme dovoliť dobudovať komín do úplnej výšky.

TIP

V prípade dreveného krovu je potrebné dodržať zásady vzdialenosti od samotnej konštrukcie krovu. Minimálny odstup je 50 mm a tento priestor musí byť vyplnený nehorľavou izoláciou.

V mieste prestupu cez krov je vhodné umiestniť na komín pomocnú stabilizačnú konštrukciu, ktorá bude tvoriť horizontálnu podporu tesne predtým, ako samotný komín vystúpi nad konštrukciu strechy. Na poslednú tvarovku sa umiestni krycia doska.

Komín počas výstavby chráňte

Komín vytŕčajúci nad konštrukciu strechy je potrebné ochrániť pred poveternostnými vplyvmi pomocou nehorľavej tepelnej izolácie a následne finálnou vrstvou fasády alebo obkladu. Alternatívne môžeme na komín umiestniť prefabrikovaný komínový plášť.

Počas výstavby treba počítať s tým, že do komína sa môže dostať dažďová voda, stavebný prach, stavebná sutina a podobné znečistenie. V prípade dažďovej vody nejde o závažnejší problém, pretože voda vytečie cez otvor na odvod kondenzačnej tekutiny. V prípade stavebného znečistenia je potrebné vnútro komína chrániť pri každom pracovnom prestoji.

4 KOMENTÁRE

 1. Dobrý deň .Chcem sa spýtať či môžem rezať z kominovej vložky a rezanie časť tak ďalej použiť aj keď nemá hrdlo dá sa to lepiť?

  • Vážený pán Jaroslav,

   s vašimi otázkami sa obráťte priamo na výrobcu komína, ktorý chcete upravovať. Upozorňujeme, že komín pred spustením do prevádzky podlieha revízii.

   Majte sa pekne.

   Adriána z tímu Odzákladov.sk

DISKUSIA

Prosím vložte váš komentár
Please enter your name here