7 praktických rád pred budovaním šikmej strechy

Plánujete budovať novú alebo rekonštruovať starú strechu a nechcete sa pri týchto prácach dopustiť chýb? Uvedomujete si, že pôjde o finančne a časovo náročný proces, kde by sa zaváhania mohli negatívne odraziť na jej kvalite? Nechcete sa učiť na vlastných chybách? Výborne! Prinášame pre vás sedem rád, ktoré vám môžu v tomto procese pomôcť.

Tvar

Ak stojíte pred realizáciou novej strechy, vedzte, že v jednoduchosti je krása. Navyše, jednoduchý tvar strechy sa pomerne rýchlo realizuje, má podstatne menšie množstvo detailov, a tak aj menšie riziko vzniku porúch. Strechy jednoduchých tvarov sú menej náchylné na vznik tepelných mostovúnik energií. Vzniká pri nich menší podiel odpadov, čo sa tiež odzrkadľuje na nižších realizačných nákladoch.

Vízia

Keďže strecha sa buduje s perspektívou na niekoľko desiatok rokov, mali by ste sa pri plánovaní a realizácii zamerať na jej budovanie v súlade s najnovšími trendmi, ktoré sa týkajú predovšetkým tepelnotechnických požiadaviek na strechu, kvality zabudovaných materiálov ale aj plánovania najnovších technologických noviniek v oblasti strešných okien alebo solárnej techniky.

Tip

Investujte vždy do toho najlepšieho, čo si v danej situácii môžete dovoliť. Ak napríklad plánujete presvetlenie podkrovia strešnými oknami, vedzte, že okná s trojsklami dnes už definitívne nahradili dvojsklá. Osadenie vonkajších tieniacich roliet chrániacich pred prehrievaním v letnom období je nevyhnutnosťou a diaľkové alebo inteligentné ovládanie bežným štandardom.

Stále myslite na budúcnosť. Aj keď momentálne neuvažujete nad využitím podkrovia na bývanie, už v čase projektovania strechy je možné vykonať niektoré úpravy tak, aby bolo možné budúce bývanie realizovať bez väčších problémov. Preto je potrebné myslieť na tvar krovu a proporcií celej strechy, aby bolo možné zabezpečiť plnohodnotnú výšku bývania, zatepliť dostatočne a podľa možnosti nadkrokvovou izoláciou, prípadne kombináciou izolácie medzi a nad krokvami tak, aby ste sa nepripravili o miesto na bývanie.

Zdroj: Prefa

Materiály

Trh so stavebnými hmotami a stavebninami pre strechy ponúka obrovské množstvo výrobkov v rôznej kvalitatívnej úrovni. Od tých najlepších, až po také, ktorých vlastnosti sú diskutabilné, ba priam zlé. Je pozoruhodné, že ešte stále dajú kúpiť vybrané produkty, vyrobené z materiálov nevhodných na zabudovanie do striech, ktoré sú celoročne namáhané rôznymi výkyvmi počasia. Strechu robíte predsa pre seba a svojich najbližších. Nešetrite preto na nesprávnom mieste.

Nenakupujte podozrivo lacné výrobky. Zvlášť si dávajte pozor pri nákupe strešných fólií, lepiacich pásoktmelov na ich aplikáciu. Kupujte len také, ktoré majú deklarované parametre a podľa možnosti nakupujte výrobky známych výrobcov. Samozrejme, pokiaľ chcete pokryť víkendový domček, ktorý pôjde o pár rokov do rozsiahlejšej rekonštrukcie, môžete použiť aj lacnejšie a menej trvácne materiály. Rodinný dom určený pre vašu rodinu si však jednoznačne zaslúži to najkvalitnejšie riešenie.

Projekt

Moderné strechy „nemajú rady“ amatérsky prístup. Venujte čas výberu projektanta, ktorý má so strechami skúsenosti. Takémuto odborníkovi potom môžete zveriť do rúk návrh strechy, s ktorou budete určite spokojní.

Realizátor

Výber realizačnej firmy je v postupnosti krokov za novou strechou azda najdôležitejší. Firma musí byť schopná zrealizovať návrh vašej strechy a previesť ju od návrhu na papieri do reálneho života. A to všetko tak, aby strecha slúžila desaťročia. Akékoľvek chyby sa v tomto ohľade neodpúšťajú. Strecha je natoľko sofistikovaný mechanizmus, že laici ju realizovať ani pri najväčšej snahe nemôžu. Vyberajte si firmu so skúsenosťami a s referenciami. Investujte svoj čas a preverte si informácie o subjekte, ktorý má zastrešiť váš dom.

Stavebný dohľad

Nikto nevie všetko. Nesnažte sa nájsť a pochopiť všetky dostupné informácie o strechách a kontrolovať stavebné práce osobne. Najmite si stavebný dozor. Je to osoba, ktorá je v tejto oblasti odborníkom, má skúsenosti a stavbu vašej novej strechy bude vedieť odkontrolovať, ustriehne čerpanie rozpočtu a v prípade akýchkoľvek sporných otázok bude vedieť okamžite zasiahnuť a spolu s projektantom a realizačnou firmou nájsť pre vás to najlepšie riešenie.

Údržba

Tak ako vaše auto, kotol ústredného kúrenia alebo rôzne spotrebiče v domácnosti, aj strecha potrebuje pravidelnú údržbu. Minimálne dvakrát za rok by ste jej mali venovať trochu pozornosti. Na jar a na jeseň, za slnečného dňa, je vhodné prezrieť krytinu a kritickým okom zhodnotiť jej stav, ako aj stav klampiarskych výrobkov. Slnko, respektíve jas jeho lúčov vám môžu pomôcť pri odhaľovaní drobných poškodení alebo priesakov.

V rámci prehliadky strechy prečistite odkvapové žľaby, prípadne miesta, kde sa zvykne usadzovať lístie alebo ihličie spadnuté z okolitých stromov. Poslúži vám na to lopatka s metličkou, prípadne tlaková voda. Dajte si však pozor na zatečenie väčšieho množstva vody do podstrešia. Ak je to potrebné, najneskôr po troch rokoch obnovte nátery pozinkovaných plechov a reziva na rímsach domu. Prevencia je vždy lacnejšia ako prípadné opravy poškodení. Strecha sa vám za vašu starostlivosť odvďačí dlhšou životnosťou.

Zdroj: Danhaus

Nezanedbajte tiež revíziu detailov, na ktoré si nezabudnite prizvať odborníka. Príkladom je riešenie napojenia komína na krytinu. Je to jeden z najdôležitejších tesniacich detailov, pri ktorom sa môže stať, že prirodzeným starnutím materiálu, pôsobením počasia a tiež „pracovania“ krovu (keďže prirodzeným zosychaním zvykne sadať), môže dôjsť k poškodeniu tesniacich pásov alebo oplechovania a do strechy začne zatekať. To si nemusíte všimnúť hneď. O to väčšie škody môže takýto zanedbaný detail spôsobiť. Samozrejme, ide len o jeden z problémov, ktorý úzko súvisí s ďalšími potenciálnymi komplikáciami.

Dobrá rada

Ak máte na komíne použitý systém tesniacich pásov, sledujte voľným okom, či ich lem pripevnený na komíne nie je od tesnenia vyššie. Ak je tomu tak, nečakajte a dohodnite si opravu detailu utesnenia komína, sadol vám totiž krov a izolácia už neplní svoju funkciu.

Cesta k perfektnej streche

Týchto sedem rád zahŕňa sedem krokov smerujúcich k streche, pod ktorou sa vám bude žiť dobre. Ak pre svoju strechu vyberiete vhodný tvar, necháte ju naprojektovať s víziou na desiatky rokov dopredu a na jej výstavbu použijete kvalitné a najmodernejšie strešné materiály od renomovaných výrobcov podľa dobrého projektu spracovaného skúseným projektantom a stavbu zveríte profesionálnej realizačnej firme pod dohľadom nekompromisného stavebného dozoru, získate zastrešenie, ktoré bude perfektné a dlhé roky si okrem drobnej údržby nebude vyžadovať žiadne zásahy. Bude to strecha, ktorá spoľahlivo ochráni vás i vašu rodinu.

Zdieľať obsah