Postup: Ako premyslieť rozpočet na stavbu

Ste hrdým majiteľom alebo hrdou majiteľkou sna. Sna o novučičkom rodinnom dome, prípadne inej nehnuteľnosti. Nádherná predstava. Množstvo inšpirácií. Ešte viac plánov. Snívať si svoj sen je úžasné, ale potrebné je držať sa aj primerane pri zemi. Len tak budete môcť svoj sen doviesť do reálnej podoby a postaviť si vysnívaný dom s dobrým pocitom, že ste si ustrážili rozpočet.

Cena verzus domáce financie

Pred akoukoľvek väčšou investíciou v živote si musí každý z nás stanoviť rozpočet. Pri investícii do výstavby nehnuteľnosti to platí dvojnásobne. Skôr, než začnete o čomkoľvek rozmýšľať a popúšťať uzdu svojej fantázii, je nutné zrátať financie, ktoré máte k dispozícii. Sú to peniaze na účtoch, výška prípadného úveru, protihodnota bytu, ktorý chcete použiť na refinancovanie stavby, ale aj rôzne tajné rezervy, s ktorými môžete počítať (veterán v garáži, starožitný nábytok po predkoch alebo možnosť pôžičky od bezdetnej, dobre situovanej manželovej tety).

Na druhej strane je tu rozpočet stavby. Orientačný rozpočet vám na základe skúseností napovie projektant. Je dobré, ak s projektom dostanete do rúk aj očakávaný rozpočet stavby s rozpisom jednotlivých položiek. Rozhodujúca je však cenová ponuka, ktorú vám vypracuje na základe projektu, prípadne položkového rozpočtu realizačná firma.

Dnes je bežnou praxou, že investor si nechá spracovať cenovú ponuku u viacerých realizačných firiem. Porovnanie týchto ponúk je však obvykle úplná veda. V každom prípade si treba porovnať, či sú nacenené všetky požadované práce, vrátane dodávky kompletného materiálu, ale aj lešenia, odvozu a likvidácie odpadov a pod. Mnohé spoločnosti, s cieľom ponúknuť čo najnižšiu cenu, totiž zámerne nevykalkulujú všetky práce a náklady na stavbu upravujú až počas výstavby.

Najlacnejšie sa nemusí oplatiť

Zvýšiť pozornosť treba aj pri príliš nízkych cenových ponukách, ktoré môžu počítať so zabudovaním materiálov s nízkymi kvalitatívnymi parametrami, alebo realizáciou diela nekvalifikovanými pracovníkmi.

Rezerva

Pri stanovení rozpočtu je dobré počítať s rezervou. Skúsenosti stavebníkov hovoria o tom, že plánovaný rozpočet stavby vždy prekročili. Jedni asi o desatinu, ale mnohí aj o polovicu pôvodne plánovaných výdavkov! S touto skutočnosťou je nutné rátať od začiatku stavby, ba už v čase jej príprav. Treba si jasne stanoviť rozpočtový strop a držať sa ho, a to hlavne vtedy, ak väčšinu stavby budete financovať prostredníctvom úverov. Veď úver budete splácať dvadsať až tridsať rokov a predovšetkým v prvých rokoch bude chod vašej domácnosti veľmi finančne zaťažovať.

muz-zena-par-manzelia-balkon-dom-moderne-byvanie
Zdroj: BetonBild

Niekoľko jednoduchých rád:

 • Veľa peňazí ušetrí výstavba na rovinatom pozemku s dostupnými prípojkami na energie.
 • Veľmi dobre si premyslite veľkosť budúcej stavby. Nepodľahnite príliš megalomanským predstavám. Naplánujte si jej reálnu veľkosť zodpovedajúcu vašim skutočným požiadavkám. Výstavba veľkého domu stojí veľa peňazí a v porovnaní s menšou stavbou je drahšia aj jeho prevádzka a údržba.
 • V jednoduchosti je krása. To platí aj pri nehnuteľnostiach. Navyše, výstavba tvarovo jednoduchších domov je menej nákladná, vzniká pri nej menšie riziko vzniku porúch, majú menší povrch a tým aj nižšie nároky na energie.
 • O rozpočte na stavbu hovorte otvorene už s projektantom. On je ten, kto vám môže peniaze ušetriť premyslenými technickými a konštrukčnými riešeniami (Stavbu môže navrhnúť aj tak, že ju v budúcnosti bude pomerne jednoduché rozšíriť.)
 • Akékoľvek technické zariadenia budovy treba mať naplánované dopredu. Ich dodatočná inštalácia je spojená s vyššími výdavkami.
 • Sú časti stavby, na ktorých sa neoplatí šetriť. Patria k nim predovšetkým základy a ich izolácie, realizácia nosného systému stavby a strecha.
 • Nešetrite ani na technických opatreniach vedúcich k úsporám energií, cena týchto zariadení sa neustále znižuje a pri stúpajúcich cenách energií je návratnosť pomerne rýchla.
 • Sledujte situáciu na trhu. Existuje množstvo dotačných programov na energeticky úsporné riešenia stavieb alebo na opatrenia vedúce k zníženiu ekologickej záťaže v súvislosti s prevádzkou stavby, do ktorých sa budete môcť zapojiť a usporiť tak nemálo peňazí.
 • Úsporu financií pri výstavbe vám prinesie realizačná firma so skúsenosťami a dobrými referenciami. Za dobrú stavebnú firmu sa oplatí priplatiť. Vložené peniaze sa vám vrátia v kvalitnej stavbe.
 • Nedajte sa zlákať ponukou realizačnej firmy, že vám zabezpečí stavebný dozor! Stavebný dozor je „váš človek“, ktorý má chrániť kvalitu zrealizovaných prác a účelnosť vynaložených peňazí. Je to osoba, ktorej by ste, pokiaľ nie ste odborník, mali plne dôverovať a preberať s ňou všetky sporné otázky okolo výstavby.
 • Veľa peňazí sa dá ušetriť svojpomocnou výstavbou. Bude vás to stáť mozole a boľavý chrbát, ale ten pocit stojí za to. Nepreceňujte však svoje sily. Púšťajte sa len do takých prác, ktoré zvládnete, k odborným prácam si prizvite, minimálne na konzultáciu, odborníka.
 • Na odborníkov sa obráťte aj vtedy, ak máte akékoľvek pochybnosti ohľadom kvality dodaných materiálov alebo realizovaných prác. Včasné prerušenie prác a náprava nedostatkov sú podstatne lacnejšie ako dodatočné opravy.
kluce-miniatura-domu-strecha-privesok-nove-byvanie-dreveny-stol

Záver

Výstavba nehnuteľnosti je pomerne zložitý proces, ktorý si vyžaduje nielen veľa fyzických síl, ale predovšetkým veľa úsilia venovaného koordinácii a kontrole jednotlivých prác. Väčšina stavebníkov ich zvláda jedine preto, lebo žijú s predstavou nového, lepšieho bývania. Neohrozte svoju stavbu neuváženým precenením finančných možností. Rozpočet a jeho čerpanie si priebežne strážte. Stavbu si naplánujte a zrealizujte ju tak, aby vám dobre slúžila a prinášala radosť. Nesnažte sa všetko urobiť sami. Prizývajte si na konzultácie odborníkov, ktorých dobré rady bývajú neoceniteľné.

Zdieľať obsah