Ako vybaviť hypotéku

Najskôr si povedzme, že hypotekárny úver je taký typ úveru, pri ktorom založíme v banke nehnuteľnosť a banka nám za to požičia peniaze. Keďže založením nehnuteľnosti dostáva banka pomerne silnú zábezpeku, že o svoje peniaze nepríde, bývajú hypotekárne úvery veľmi výhodné v porovnaní napríklad so spotrebnými úvermi. Najčastejšie sa hypotéky čerpajú na kúpu, výstavbu, alebo aj rekonštrukciu nehnuteľnosti. 

Podmienky na získanie hypotéky sa postupne pritvrdzujú

Keďže hypotéky boli u nás ešte nedávno veľmi dostupné, hypotekárny boom spôsobil nielen nebezpečný nárast zadlžovania Slovákov, ale aj neúmerný rast cien nehnuteľností. Národná banka Slovenska preto rozhodla, že pritvrdí podmienky na získanie hypotekárneho úveru. Od 1.júla 2019 už len 20 % oprávnených žiadateľov dostane úver, presahujúci 80 % ceny založenej nehnuteľnosti, pričom platí plošný zákaz poskytovania hypoték nad 90 % hodnoty nehnuteľnosti.

A navyše, bol zavedený strop na sumu pridelenej hypotéky, ktorý nesmie presiahnuť 8-násobok čistej ročnej mzdy žiadateľa. Ak teda mesačne zarábame v čistom 1 000 eur, maximálna výška hypotéky môže byť 96 000 eur. V prípade, že o hypotéku žiadajú dvaja (manželia, resp. druh a družka), príjmy sa, samozrejme, sčítavajú.

hypoteka-dom-kluc-dreveny-stol-strecha-okna

Ako žiadať o hypotekárny úver

Ak ideme kupovať alebo stavať a chceme získať hypotéku, musíme si zistiť, aké banky poskytujú aké podmienky a napísať si žiadosť o získanie hypotekárneho úveru. Jednoduchšie to budeme mať v banke, kde máme svoj účet, pretože v tejto banke nás už poznajú. Nemusí to však znamenať, že aj dostaneme najlepšie podmienky. Ešte jednoduchšie je využiť kvalifikovanú pomoc hypotekárneho poradcu. Na Slovensku sú ich tisíce, hľadajte takých, ktorí majú platnú licenciu a sú zastrešení inštitúciami, ktoré sú zárukou serióznosti jednania. Z pohľadu uchádzača o hypotéku sú služby hypotekárneho poradcu bezplatné, pretože tento dostane za svoju prácu odmenu od banky, pokiaľ všetko úspešne prebehne a banka úver poskytne.

Zatiaľ čo úročenie spotrebného úveru spravidla presahuje hranicu 10 %, súčasné úrokové sadzby na hypotekárne úvery sa pohybujú spravidla v rozpätí od 1 do 2 %. Hypotéka je teda jednoznačne výhodná.

Čo budeme k žiadosti o hypotekárny úver potrebovať

V prvom rade bude banka požadovať naše doklady totožnosti, ďalej doklady o našom príjme a takisto doklady totožnosti a doklady o príjme spoludlžníka. V prípade kúpy nehnuteľnosti bude treba predložiť kúpnu zmluvuznalecký posudok kupovanej, resp. zakladanej nehnuteľnosti nie starší ako 1 rok. Niekedy však banka znalecký posudok nepožaduje, pretože si dokáže spraviť aj vlastné interné ohodnotenie.

V prípade výstavby nehnuteľnosti bude banka požadovať aj stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu, rozpočet, prípadne zmluvu o výstavbe. Pokiaľ sa banka rozhodne, že nám úver poskytne, tak po podpise zmlúv nás ešte čakajú podpisy záložnej zmluvy, návrhu na vklad záložného práva do katastra, prípadne ďalšie náležitosti, ktoré bude úverová zmluva vyžadovať. Musíme počítať s tým, že celý tento proces môže byť niekedy zdĺhavý aj vzhľadom na dodatočné dopĺňanie dokladov, či lehoty v katastri. Odmenou však býva splnenie nášho sna o bývaní.

pes-domov-rodina-muz-zena-gauc-koberec-macka-vankus-drevena-podlaha

Čo by sme si mali zapamätať

  • Hypotekárne úvery čerpajú desaťtisíce úspešných žiadateľov, avšak, každému žiadateľovi banka hypotekárny úver neposkytne. 
  • S vybavením hypotekárneho úveru je spojené množstvo byrokratických úkonov, preto je výhodnejšie mať hypotekárneho poradcu. 
  • Hypotéka nám pokryje maximálne 80 % financovania. 
  • Zvyšnú sumu je najlepšie mať už dopredu nasporenú. 
  • Zvyšnú sumu je možné vykryť aj formou úveru, medziúveru od niektorej stavebnej sporiteľne, pretože je to výhodnejšie, ako čerpať spotrebný úver. 
  • Kupovaná nehnuteľnosť nemusí byť totožná so založenou nehnuteľnosťou. Na získanie hypotéky je možné založiť aj inú nehnuteľnosť na území SR. 
Zdieľať obsah