Pri žiadosti o hypotéku nepreceňujte svoje možnosti

Premeniť sny o vlastnom bývaní na realitu je z roka na rok ťažšie. Potvrdzujú to aj štatistiky Eurostatu. Podľa nich ceny nehnuteľností na Slovensku za posledných desať rokov rástli hneď po Írsku najrýchlejšie v celej Európskej únii. Pre väčšinu Slovákov sa tak jedinou možnosťou, ako si zaobstarať vlastné bývanie, stal hypotekárny úver.

Základom je mať niečo našetrené

Kritériá na získanie hypotéky sa sprísňujú, aj preto už banky len ťažko poskytnú 100 % výšku krytia – zväčša maximálne 80 %. V ostatnom období sa niektoré bankové domy dokonca snažia obmedziť zadlžovanie svojich klientov aj tak, že im ponúkajú výhodnejšie úrokové sadzby pri nižšom podiele úveru z ceny bývania. Ideálne je preto disponovať ako žiadateľ určitou nasporenou sumou a vydobyť si tak prípadné lepšie podmienky úveru. Ak takúto možnosť nemáte, zrejme budete nútení kombinovať hypotekárny úver s iným, napríklad spotrebným úverom.

Sprísnenie podmienok

Výrazné obmedzenia v poskytovaní hypoték sa dotkli aj týchto bodov:

  • Značne obmedzili poskytovanie hypoték tým, ktorí podnikajú, pracujú v zahraničí alebo vo vybraných sektoroch (gastrosegment, cestovný ruch, služby).
  • Väčšina bánk pristúpila k tomu, že odmietajú uhrádzať poplatky pri refinancovaní za predčasné splatenie hypotéky v pôvodnej banke.
  • Zvýšili sa aj poplatky, predovšetkým za poskytnutie úveru, ale aj iné (napr. poplatok za zmenu zmluvy).
  • Aktívny odklad splátok vzhľadom na pandémiu momentálne znemožňuje klientom požiadať o refinancovanie.

Základné podmienky, ktoré sú nevyhnutným minimom:

● vek minimálne 18 rokov
● v čase splatnosti nemať viac ako 70 rokov
● občan SR alebo povolenie na pobyt člena EÚ
● dostatočný príjem
● bonita klienta

Anketa: Na aké zmeny sa pripraviť v roku 2021?

Oslovili sme aj zástupcov bánk, ktorým sme položili dve otázky:

Aká je zásadná zmena v poskytovaní hypotekárnych úverov na rok 2021?

Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne: Trendom v roku 2021 bude určite digitálna hypotéka, o ktorú je možné požiadať z pohodlia domova. Všetku potrebnú dokumentáciu vrátane znaleckého posudku stačí poslať e-mailom. V banke všetky tieto vstupy spracujeme a klient príde do pobočky už iba podpísať zmluvu.

Zuzana Žiaranová, hovorkyňa Tatra banky: Zmeny v roku 2021 budú reflektovať najmä vývoj hypotekárneho trhu, trhu s nehnuteľnosťami a ekonomické dôsledky krízy, ktorej aktuálne čelíme.

Melinda Burdanová, riaditeľka odboru produktov Poštovej banky: Rok 2021 neprináša v oblasti poskytovania nových úverov na bývanie žiadne legislatívne novinky. Na druhej strane očakávame, že podobne ako rok 2020 aj rok 2021 bude poznačený dôsledkami pandémie covidu-19.

Dominik Miša, PR manažér VÚB banky: Podľa dostupných informácií pre rok 2021 platia rovnaké podmienky ako v predchádzajúcom roku. V platnosti zostávajú regulačné opatrenia NBS týkajúce sa maximálneho podielu úverov medzi 80 – 90 % hodnotou nehnuteľnosti, maximálny podiel úverov vyšších, ako je 8-násobok čistého príjmu klienta, ako aj maximálny podiel úverov s rezervou nižšou ako 40 % z príjmu na nepredvídateľné výdavky. Pre mladých klientov do 35 rokov, ktorí spĺňajú podmienky, platí aj naďalej štátna podpora vo forme odpočítateľnej položky z dane z príjmu.

Na čo si dať pozor pri žiadosti o hypotéku?

Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne: Klientom odporúčame, aby si vždy poriadne porovnali ponuky jednotlivých bánk. Okrem úrokovej sadzby je dobré porovnať aj RPMN či ďalšie dodatočné služby, ktoré banka prináša. Výhodou napríklad je, ak vie banka s klientom komunikovať aj na diaľku (digitálne) a k hypotékam poskytuje aj dodatočné služby.

Zuzana Žiaranová, hovorkyňa Tatra banky: Klientom tak ako v iných rokoch odporúčame, aby zvážili samotné podmienky poskytnutia úveru bankou, ako je napríklad výška úrokovej sadzby (či je podmienená využívaním iných produktov v banke), dĺžka fixácie úrokovej sadzby s ohľadom na stabilitu klientových príjmov, ako aj podmienky na čerpanie úveru a po načerpaní úveru.

Melinda Burdanová, riaditeľka odboru produktov Poštovej banky: Žiadatelia o úver na bývanie by mali k úverom pristupovať s rozvahou a nepreceňovať svoje možnosti. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sú banky v poskytovaní úverov opatrnejšie a zvyčajne vyžadujú vyššiu spoluúčasť na financovaní zo strany žiadateľa. Je dobré vopred sa informovať, či napríklad banka ponúka možnosť dofinancovať bývanie spotrebným úverom. Toto obmedzenie sa menej dotýka refinancovania úverov. Keďže banka si vie preveriť úverovú históriu klienta, je pri poskytnutí refinančného úveru menej konzervatívna.

Dominik Miša, PR manažér VÚB banky: Odporúčame zvážiť požadovanú výšku úveru s ohľadom na svoju finančnú situáciu tak, aby ste vedeli hypotéku bez problémov splácať aj v budúcnosti. Nezabúdajte, že náklady na splátky úverov by nemali presahovať 30 % z vášho príjmu. Pri vybavovaní hypotéky myslite aj na finančnú rezervu, ktorá by vám mala pokryť dočasné výpadky príjmu v prípade nepredvídaných udalostí.

Záver

Ak chcete, aby sa sny o vlastnom bývaní premenili na skutočnosť, skúste to najprv s vytvorením dostatočnej finančnej rezervy. Je to určite náročné, ale v prípade, že časť ceny nehnuteľnosti dokážete zaplatiť z „vlastného vrecka“, môžete si vydobyť lepšie podmienky úveru. A nakoniec, nemali by ste zabúdať ani na to, že hypotéka by vás nemala oberať o veľkú časť vášho príjmu.

Zdieľať obsah