Home office – ako si v domácom prostredí zriadiť kanceláriu?

Hoci pre niektorých môže byť práca z domu novinkou, množstvo zamestnávateľov už má s touto formou práce zamestnancov bohaté skúsenosti. Nároky na domáce pracovné miesto vzrástli a mnohí ľudia v záujme vlastného zdravia pristúpili k zriadeniu minikancelárie, ktorá spĺňa podmienky kladené na hygienu práce. Ako to teda urobiť?

Zamestnávatelia ponúkajú svojim zamestnancom home office už dlhšie, brali ho však skôr ako benefit a tak k nemu aj pristupovali. Dodnes je s povoľovaním práce z domu spojené riziko slabšej pracovnej disciplíny. Ak však funguje vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom a dostatočné kontrolné mechanizmy, toto riziko sa eliminuje a výsledky práce z domu môžu byť dokonca lepšie.

S prácou v domácej kancelárii je z pohľadu pracovníka spojená potreba vytvoriť pracovné miesto, ktoré zodpovedá aspoň základným požiadavkám na hygienu práce. To vám postačí v prípade, ak home office nie je na dennom poriadku. Pri masívnom využívaní tejto formy práce sa však ťažko uspokojíte s kútikom kdesi v spálni, kuchyni alebo obývačke, neraz s menej pohodlným sedením na kuchynskej stoličke alebo v kresle.

Práca z domu z pohľadu BOZP

Na stránke Národného inšpektorátu práce sa dozvedáme, že práca formou home officeu je práca vykonávaná príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním, a to doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce. Samozrejme, za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva v súlade s pracovnou zmluvou a opisom pracovného miesta, to umožňuje. Home office si nemožno zamieňať s domáckou prácou.

Zamestnávateľ má – podobne ako pri klasickej práci – aj v súvislosti s prácou v rámci home officeu povinnosť prideliť zamestnancovi pracovné prostriedky, ktoré sú bezpečné. Týka sa to všetkých zariadení vrátane výpočtovej techniky.

Vedeli ste, že…?

Zariadenie výpočtovej techniky by malo zodpovedať ergonomickým zásadám z hľadiska výšky jeho umiestnenia, sklonu i tvarovania. Z toho vyplýva, že pri pridelení notebookov na prácu z domu je potrebné prideliť aj klávesnicu a myš spĺňajúce ergonomické požiadavky. Samotná klávesnica a touchpad notebooku tieto požiadavky nespĺňajú. Podľa inšpektorátu práce ani obrazovka notebooku nie je vhodná na celodennú prácu zamestnancov.

Zamestnávateľ stanovuje zamestnancom pracovný čas, počas ktorého majú byť zamestnávateľovi k dispozícii, teda byť online na účely pracovnej komunikácie medzi zamestnancami. Zamestnávateľ je povinný brať do úvahy prestávky na odpočinok a jedenie, ako aj prestávky pri práci na počítači. Zamestnávateľ môže zamestnancom pri práci prostredníctvom home officeu poskytnúť finančný príspevok zohľadňujúci zvýšené náklady na elektrickú energiu, telefonické a internetové služby, teplo a pod.

Požiadavky na vybavenie domácej kancelárie

Zamestnávateľ pri dočasnej práci formou home officeu nie je zodpovedný za rozvrhnutie a stav pracoviska zamestnanca. Nie je teda povinný zabezpečiť splnenie ergonomických požiadaviek na pracovisko, napríklad zakúpením vhodných pracovných stolov, stoličiek a pod. na tento účel. Zamestnanec by si mal preto vo vlastnom záujme zariadiť svoje domáce pracovisko tak, aby pri jeho dlhodobejšom využívaní nedošlo k poškodeniu zdravia.

Treba sa zamerať predovšetkým na veľkosť pracovného stola. Jeho doska musí mať dostatočné rozmery (odporúčaná dĺžka je minimálne 1 200 mm a šírka 750 mm), aby umožňovala variabilné rozmiestnenie počítača, monitora, klávesnice, dokumentov a pod., a zároveň musí poskytovať miesto na opretie rúk.

TIP

Obrazovku monitora alebo notebooku si nastavte tak, aby jej vrchný okraj bol vo výške očí.

Stolička by mala byť ergonomická a musí zabezpečovať pohodlné sedenie, oporu pre chrbticu, ale i voľnosť pohybu. Nezabudnite ani na vhodné osvetlenie pracovného priestoru. Používanie obrazoviek monitorov si vyžaduje kontrast medzi samotnou obrazovkou a pozadím, dôležité je aj predchádzať odrazom svetla na obrazovke a iných lesklých plochách. V prípade potreby preferujte matný displej s antireflexnou úpravou. Pracovné prostriedky doplňte písacími potrebami, poznámkovým blokom, kalendárom, prípadne menšou nástenkou na pripínanie dôležitých odkazov a poznámok.

Výber vhodného miesta na prácu

Samotné miesto, kde budete pracovať pre svojho zamestnávateľa, by vám malo poskytovať primerané súkromie a pokoj na prácu – hlavne v takých prípadoch, ak je v domácnosti viacero členov, prípadne aj deti. Kvalitné pripojenie na internet je nevyhnutnosťou. Pracovisko je potrebné dobre osvetliť. Ideálne je prirodzené svetlo, avšak bez rizika tvorby odleskov na obrazovke monitora. Keďže aj teplota má vplyv na váš pracovný výkon, udržujte ju v rozmedzí 20 – 23 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu v rozsahu 40 % až 60 %. Nemalo by vám byť zima ani príliš horúco.

TIP

Teplotný diskomfort spôsobuje únavu, nepozornosť a má negatívny vplyv na sústredenie. V záujme dobrých pracovných podmienok nezabúdajte ani na pravidelné vetranie, ktoré zabezpečí prísun kyslíka a čerstvého vzduchu bez škodlivín. Neseďte však v prievane.

Ideálne by bolo mať domácu kanceláriu v samostatnej uzatvárateľnej miestnosti. Dnešná situácia to však každému neumožňuje. Ak práve kupujete byt alebo si vyberáte projekt svojho budúceho domu, mali by ste myslieť aj na túto možnosť a zvoliť také riešenie, ktoré vám v budúcnosti alebo natrvalo poskytne vhodné pracovné zázemie. V prípade, že doma pracujú obaja partneri, mala by kancelária ponúknuť vhodný priestor pre dve osoby. Myslite však hlavne na to, aby miestnosť mala dostatok svetla a bola dobre prevetrávaná.

TIP

Umiestnenie home officeu voľte podľa povahy práce. Ak potrebujete pokoj, treba kanceláriu situovať do odľahlejšieho priestoru, napríklad do zadnej časti domu alebo podkrovia. Priestor pod šikminami je ideálny aj vtedy, ak potrebujete veľa svetla – vpustite ho dovnútra strešnými oknami. V prípade, že potrebujete mať zároveň prehľad o tom, čo sa deje v dome, môžete pracovný kútik umiestniť do galérie na poschodí, vedľa kuchyne či obývačky.

Ak v domácnosti nemáte primerané miesto na domácu kanceláriu, vytvorte si ho napríklad oddelením časti miestnosti vhodným paravánom alebo premiestnením nábytku. Pomerne jednoduchým a finančne nenákladným riešením je použitie panelových závesov či záclon, ktorými môžete vizuálne oddeliť pracovný kútik. V súčasnosti predstavujú štýlovú formu delenia priestorov aj zasklené hliníkové priečky, ktoré môžu byť fixné aj otvárateľné, priestor ponechajú presvetlený a navyše mu dodajú moderný industriálny nádych.

Zdroj: projekt Back Home ateliéru Egue y Seta. Foto: www.vicugo.com
Zdroj: projekt Back Home ateliéru Egue y Seta. Foto: www.vicugo.com

Dá sa predpokladať, že domáce kancelárie, aj keď v skomprimovanej podobe, sa zrejme v budúcnosti stanú bežnejšou súčasťou bývania, pričom nemusí ísť o jednoúčelové miestnosti. Veď domácu kanceláriu je možné spojiť s hosťovskou izbou, so šatníkom alebo môže byť súčasťou niektorých domácich pracovní. Pri ich zariaďovaní je potrebné mať na mysli základné ergonomické požiadavky na vybavenie pracoviska. Domácu kanceláriu je vhodné doplniť aj policovým nábytkom určeným na odkladanie dôležitých písomností a úradných dokumentov.

Dobré rady na záver

  • Do práce v domácej kancelárii sa oblečte a upravte. Nezabudnite ani na každodenné hygienické rituály. Navodíte si tak pracovnú atmosféru a nezaskočí vás ani videohovor s kolegami. Navyše ide o prejav sebaúcty.
  • Vytvorte si pravidlá komunikácie s ostatnými členmi domácnosti a trvajte na ich dodržiavaní.
  • Robte si v práci pravidelné prestávky, počas ktorých sa prejdite alebo si zacvičte.
  • Uľavte svojim očiam a pokochajte sa výhľadom z okna.
  • Nezabudnite na pitný režim a stravovanie. Uprednostnite nesladené nápoje z prírodných ovocných štiav, bylinkové čaje a čistú vodu. S ohľadom na sedavý spôsob práce a obmedzenia v pohybe preferujte ľahšie jedlá s množstvom zeleniny.
Zdieľať obsah