Bezpečnostné dvere: Nové dvere pre váš domov

Rozhodnutie o nových dverách ovplyvňujú individuálne požiadavky. Bezpečnosť je však parametrom, ktorý by mal mať pri ich výbere univerzálnu platnosť. Aj v tomto prípade existujú viaceré možnosti. Čím sa riadiť a ako si vybrať bezpečnostné dvere?

Než začnete vyberať bezpečnostné dvere, zamyslite sa nad celkovým zabezpečením vášho domova. Aké sú jeho slabiny (všetky okná, dvere, vrátane tých garážových)? Aký majetok potrebujete chrániť? Bezpečnostné dvere môžu byť i podmienkou poistenia bytu proti krádeži.

Riziko vniknutia a zabezpečenie

Pred väčšou investíciou do zabezpečenia konzultujte vašu predstavu s odborníkom na kompletné zaistenie objektu proti vykradnutiu. Zlodej si totiž nájde najľahší prístup do domu či bytu. Ten býva vstupnými dverami, ale aj cez balkón, pivnicu alebo garáž.

Zvýšiť ochranu by ste mali aj v prípade, že často alebo pravidelne nehnuteľnosť opúšťate. Riziko vniknutia je zvýšené aj v miestach, kde má zlodej „neobmedzený čas“ a neruší okolie hlukom. Ideálne je v týchto prípadoch spôsob ochrany znásobiť použitím viacerých bezpečnostných prvkov. Kombinujte preto použitie alarmu, bezpečnostného skla a bezpečnostných dverí.

Bohužiaľ sa stáva, že zlodejom uľahčíme prácu zabudnutým otvoreným oknom alebo nezamknutými dverami. Zlodej sa tak dostane do bytu veľmi ľahko, a to aj v prípade, že sme vtedy doma. Nezamknuté bezpečnostné dvere úplne strácajú svoj význam a dajú sa prekonať ako obyčajné dvere.

Ako sa líšia bezpečnostné dvere od obyčajných vchodových dverí?

Klasické dvere sa zamykajú len v mieste zámku, zlodejom preto stačí prekonať tento jediný bod. Bezpečnostné dvere majú minimálne tri výsuvné čapy do troch strán. Ďalej sú zosilnené a kvalitnejšie prevedené všetky časti dverí – samotné krídlo, pánty, zámok a často aj zárubňa.

Rozhodujúcim faktorom pre výber bezpečnostných dverí bude:

1) bezpečnostná trieda

2) ďalšie vlastnosti dverí

3) vybavenie dverí

3) vzhľad

4) náklady na obstaranie

5) ako je možné riešiť servis dverí, stratu kľúčov, zabuchnutie atď.

Bezpečnostné triedy

Za bezpečnostné dvere môžeme označiť len tie dvere, ktoré boli otestované podľa európskej normy ENV 1627. Podľa toho, ako dané dvere na skúškach obstáli, sú zaradené do jednotlivých bezpečnostných tried.

Pokiaľ chcete kúpiť pravé bezpečnostné dvere, riaďte sa vždy označením bezpečnostných tried. Certifikáciu dverí do jednotlivých tried by mala určiť nezávislá skúšobňa. Najmenej bezpečné dvere ST1 prekoná aj málo zdatný zlodej pomocou fyzickej sily a malého jednoduchého náradia. Do tejto kategórie patria bežné interiérové ​​dvere. Ďalší stupeň ST2 prekoná príležitostný zlodej aj pomocou jednoduchého náradia a opäť hrubej sily. Až pri dverách tretieho stupňa je potrebné špeciálne náradie a určité znalosti zlodeja. Bezpečnostná trieda ST4 sa používa v prípade, keď sa obávate napadnutia skúseného zlodeja. Je to najvyššia používaná bezpečnostná trieda pre obytné priestory.

Bezpečnostnú triedu ST4 spĺňajú aj niektoré dvojkrídlové dvere alebo aj dvere s bezpečnostným sklom. Dvere vyšších kategórií sa do bytových jednotiek nepoužívajú, pretože ide o veľmi materiálovo aj technicky náročné konštrukcie.

Firmy, ktoré ponúkajú certifikované bezpečnostné dvere týchto tried, by vám tiež mali predložiť doklad od Národného bezpečnostného úradu, o utajení skutočností týkajúcich sa výrobku. Stupne utajenia informácií sú dôverné, tajné a prísne tajné.

Ďalšie vlastnosti dverí

Požiadavky na vlastnosti sa líšia podľa umiestnenia dverí – či slúžia pre vstup do bytu, rodinného domu, pivnice, garáže, kancelárie, obchodu alebo pre prechod z garáže do domu. Základné rozdelenie je na dvere do chráneného priestoru (do chodby) alebo na vstup do nechráneného priestoru (exteriéru). Konštrukcia dverného krídla musí byť prispôsobená tomu, že na každej strane dverí bude iná teplota alebo aj zvýšená vlhkosť. Na tieto nepriaznivé zmeny najviac reaguje drevo.

Dvere, ktoré oddeľujú dva priestory s odlišnou teplotou, by mali byť aj tepelne izolačné. Čím nižší je parameter U, tým lepšie dvere izolujú.

Zvuková nepriezvučnosť je požadovaná pri bytoch minimálne 32 dB, pri vstupe priamo do obytnej miestnosti dokonca 37 dB. Aby dvere dobre zvukovo tesnili, musí krídlo dobre doliehať do tesnenia pozdĺž zárubne a na prah.

Dvere s bezpečnostnou triedou možno zaobstarať v typizovaných rozmeroch alebo atypické, ktoré bývajú za príplatok. Výrobcovia ponúkajú ako základný rozmer dverí šírku 800 alebo 900 mm a výšku 1970 mm, iné typy sa vyrábajú do šírky 1200 mm a výšky do 2500 mm.

Aké vybavenie by mali mať dvere

Mechanicky odolnou časťou vstupných dverí býva rám z dreva alebo MDF a pri kvalitnejších dverách oceľová výstuž. Tú tvorí najčastejšie oceľový (poprípade hliníkový) plát alebo ťahokov vo veľkosti dverí. Najlepšie však zvolíte, pokiaľ vyberiete dvere s oceľovým rámom.

Kovové dvere sú oveľa ťažšie ako drevené. Vážia aj cez 70 kg, a preto je nutné ich zavesiť na kvalitné pánty.

Bezpečnostné dvere fungujú na princípe bezpečnostných čapov (tŕňov), ktoré vchádzajú do zárubne, a tým zaisťujú celý dverný otvor. Čapy sú rozmiestnené po celom obvode dverí, niekedy zachádzajú aj do podlahy, nie je to však nutné. Neplatí tu vždy pravidlo čím viac čapov, tým bezpečnejšie dvere. Uzamykacie čapy sú buď aktívne, ktoré sa vysúvajú, alebo pasívne, upevnené pevne k rámu dverí na strane pántov.

Dvere vyššej bezpečnostnej triedy sa neodporúča osadzovať do existujúcej zárubne. Tá býva často z mäkkého plechu do 1,2 mm, ktorý je možné poškodiť a dvere vysadiť. Bezpečnosť nespĺňajú ani bežné drevené zárubne. Niektorí výrobcovia však ponúkajú obloženie oceľovej zárubne drevom alebo špeciálne vystuženú drevenú zárubňu.

Do bezpečnostných dverí je nutné použiť bezpečnostný zámok rovnakej alebo vyššej triedy. Ten by mal byť minimálne trojbodový. Niekedy môže byť vedľa hlavného zámku inštalovaný ešte prídavný zámok. Kedysi bol často využívaný prídavný zámok s retiazkou.

Najčastejšie sa používa cylindrická vložka, ktorá by mala byť dobre krytá a odolná proti odvŕtaniu, vylomeniu, vyhmataniu planžetou a metóde SG. Lepšie je zaobstarať vložku s vnútornou kľučkou, tzv. olivou. Niektoré olivy idú navyše vytiahnuť a zámok potom nie je možné z vonkajšej strany otvoriť. Kľúč by mal byť zabezpečený proti nechcenej výrobe duplikátov. S kľúčom potom obdržíte bezpečnostnú kartu, ktorú je nutné pri výrobe ďalších kľúčov predložiť. Pred výrobou duplikátov požadujú výrobcovia kľúčov, dokonca, predloženie občianskeho preukazu a vedú si o kópiách evidenciu.

Sklenená výplň musí byť z bezpečnostného skla a musí odolávať vylomeniu. Bezpečnostné sklo je pokryté špeciálnou fóliou, ktorá zabraňuje prerazeniu. Pri väčšom náraze zostane sklo visieť na fólii, takže zároveň nedôjde k poraneniu.

Vstupné dvere sa štandardne vybavujú panoramatickým kukátkom. Zorný uhol je 160 ° – 180 °. Klasické kukátko je možné nahradiť digitálnym, ktoré má z vnútornej strany malú obrazovku. Z vonkajšej strany vyzerá kukátko ako klasické.

Pred zaobstaraním cylindrickej vložky alebo kukátka potrebujete poznať presnú hĺbku dverí. Na zaistenie bezpečnosti pri otváraní neznámej osobe slúži najčastejšie retiazka. Po zaháknutí retiazky nie je možný vstup zlodeja, ktorý sa môže vydávať za úradnú osobu alebo remeselníka. Namiesto retiazky dnes zaobstaráte aj elegantné systémy na princípe napríklad posuvnej páky.

Vzhľad dverí

Vzhľad dverí by mal nadväzovať na architektonický výraz objektu. Môžete sa inšpirovať už použitými materiálmi a výtvarným riešením ostatných dverí v byte alebo v dome. Pri zaobstaraní nových vstupných i interiérových dverí môžete povrch úplne zjednotiť. Zamerajte sa aj na výber farby a štýlu kovania, ktoré môže byť hranaté, oblé, historické alebo moderné. Všetky viditeľné kovové prvky je vhodné mať zhodné, či už v lesku alebo v mate, strieborné alebo zlaté. Napríklad, môžete vybrať kovanie aj kukátko s rovnakou povrchovou úpravou.

Zamerajte sa na detaily riešenia dverí z estetického aj praktického hľadiska, napríklad na riešenie hrany dverí alebo zárubne. Tieto časti musia dobre vyzerať a zároveň vydržať niekoľko rokov používania.

Náklady na obstaranie

Cena dverí pozostáva z obstarávacej ceny dverí, vrátane všetkých doplnkov, dopravy, likvidácie starých dverí, stavebných úprav, montáže a nastavenia. Na záver montáže by vám mala firma potvrdiť záručný list.

Pri výmene existujúcich dverí za bezpečnostné máte dve možnosti – osadiť nové dvere do existujúcej zárubne alebo zvoliť radikálnejšie riešenie spojené s osadením novej bezpečnostnej zárubne.

Odporúčame posúdenie existujúcej zárubne dodávateľom dverí a navrhnutie viacerých cenových riešení. Napríklad nacenenie riešení s dverami 2. a 3. bezpečnostnej triedy do existujúcej zárubne a tiež varianty s dverami 3. a 4. bezpečnostnej triedy do novej zárubne.

Ako je možné riešiť servis dverí, stratu kľúčov, zabuchnutie a podobne

Bezpečnostné dvere kupujte u firmy, ktorá je schopná zabezpečiť kvalitnú montáž, nastavenie a dodatočný servis dverí alebo vám poskytne kontakt na firmu, ktorá pre nich toto zaisťuje. Môže dôjsť k rôznym nečakaným situáciám, ako sú poškodenie dverí či zámku alebo strata kľúča. Pri zmene majiteľa bytu zase môžete požiadať firmu o výmenu zámku.

Pri strate kľúča je obvykle nutné ihneď vymeniť zámok. Niektorí výrobcovia tejto situácii predchádzajú a ponúkajú bezpečnostné vložky s možnosťou výmeny vnútornej časti alebo jej prekódovania.

Problém nastáva pri zabuchnutí dverí s kľúčom vo vnútri zámku. Možno mu predísť zaobstaraním kľučky zo strany interiéru alebo špeciálnou úpravou vložky, kedy je možné zámok otáčať kľúčom zo strany na stranu.

Predísť strate kľúčov, výmene zámku a ďalším situáciám je možné obstaraním elektronickej čítačky prstov. Elektronický systém zamyká dvere automaticky, takže nikdy nezostanú nezamknuté. Ďalšou výhodou je pridávanie a odoberanie užívateľov a napojenie na elektronický systém.
Ďalším spôsobom otvárania môže byť čítačka kariet alebo zadávanie kódu.

Zhrnutie

Do bytu kupujte certifikované dvere od prevereného a skúseného výrobcu. Pokúste sa predchádzať bežným situáciám, ako sú strata kľúča alebo zabudnutie uzamknutia. Poučte o otváraní dverí neznámej osobe svoje deti a dôchodcov. Ak bývate v dome alebo v byte s terasou, balkónom, ste na prízemí alebo na poslednom poschodí, zabezpečte proti vykradnutiu aj okná. Pri rodinnom dome nezabudnite zabezpečiť aj dvere do pivnice, do garáže a garážové dvere.

ZDROJ: Natívny článok od spoločnosti FAVI SK

Zdieľať obsah