Vzor preberacieho protokolu: čo musia obsahovať preberacie protokoly?

Sme len takí dôverčiví alebo sa riadime vidinou ušetrenia nejakých tých peňazí bez ohľadu na riziko? Faktom je, že na Slovensku sa stále teší obľube prax ústnych dohôd a vyplácania z ruky do ruky – najmä pokiaľ ide o remeslá, stavebné práce či prenájom priestorov. Riešiť záležitosť bez papiera, to je totiž jeden zo spôsobov, ako nepriznať príjem, potichu krátiť dane alebo obísť nepopulárnu DPH. Prečo sa to neoplatí? Prečo sa spoľahnúť na odovzdávacie a preberacie protokoly?

Už starí Rimania mali v týchto veciach jasno. Dobré zmluvy robia dobrých priateľov. A dobrá zmluva je taká, ktorá bola podpísaná v dobrej vôli a po oboznámení sa so všetkými ťarchami, nedostatkami a vôbec so skutkovým stavom odovzdávaného, resp. preberaného predmetu alebo nehnuteľnosti. A to treba dať jednoznačne na papier – napríklad vo forme protokolu.

Preberací protokol – spísať alebo nespísať?

Požičali by ste kolegovi z práce 20-tisíc na zariadenie nového bytu pre jeho syna? Požičali by ste sestrinmu zaťovi  25-tisíc na rekonštrukciu domu? A dali by ste tie peniaze z ruky len tak, bez potvrdenia? Ak sa vám to zdá trochu pritiahnuté za vlasy, nuž vedzte, že na Slovensku sa bežne rieši zateplenie domu či výmena strechy bez papiera, najmä ak zaznie prísľub, že sa bude dať čosi stiahnuť z ceny. Najskôr však dopredu 30-percentná záloha za materiál. Bez papiera.

Advokáti by vám vedeli rozprávať o tom, ako sa končia mnohé z takýchto kšeftov. Pokiaľ nechcete riskovať, že si vyrobíte problém, vyžiadajte si cenovú ponuku a ešte skôr, ako sa do niečoho pustíte, spíšte aj odovzdávací/preberací protokol.

Na čo slúžia odovzdávacie/preberacie protokoly?

Odovzdávacie a preberacie protokoly môžu byť rôzne, napríklad ak prenajímate byt, parkovacie miesto alebo garáž, príp. ak predávate auto. Vážnejším typom je protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska, ak firma (resp. živnostník) na vašej parcele začne stavať (prestavovať) objekt, k čomu je však nutná aj zmluva o diele.

Alebo protokol o prevzatí a odovzdaní pri kúpe bytu či domu. Určite sa protokolu nevyhnite ani vtedy, ak „iba“ rekonštruujete strechu. V protokole musí byť jasne zadefinované, čo všetko sa bude meniť a v akom stave sú jednotlivé konštrukcie, lebo inak sa ľahko môže stať, že o týždeň prídete na stavbu a zhotoviteľ vám po zhodení starej krytiny oznámi, že treba meniť celý krov, čo môže predražiť rekonštrukciu aj o niekoľko tisíc eur.

Tip:

Ak staviate/prerábate na etapy alebo s viacerými zhotoviteľmi (v zmysle profesijnej špecializácie), každú etapu by ste mali oficiálne uzavrieť protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.

Do protokolu môže stavebník uviesť aj svoje pripomienky či nedostatky zistené pri realizácii, pričom od odovzdávateľa (zhotoviteľa) má právo požadovať, aby sa v písomnej forme zaviazal, do akého termínu zistené nedostatky odstráni.  

Čo by mal obsahovať protokol o odovzdaní a prebratí:

 • Kompletné identifikačné údaje oboch strán;
 • Špecifikáciu titulu (napríklad zmluva o zhotovení diela na objednávku);
 • Špecifikáciu diela/objektu, ktorý je predmetom odovzdania/prevzatia;
 • Špecifikáciu stavu diela/objektu, ktorý je predmetom odovzdania/prevzatia, teda podrobný popis skutkového stavu, kvality, zistené nedostatky a takisto viditeľné chyby. Čím podrobnejší opis, tým lepšie. Zároveň nie je na škodu, ak je súčasťou protokolu aj fotodokumentácia;
 • Vyhlásenie účastníkov o odovzdaní a prevzatí. Ak má jedna zo strán výhrady, treba ich uviesť v tomto vyhlásení, preto je vhodné ponechať v predtlači vybodkované nevyplnené riadky na doplnenie prípadných výhrad alebo pripomienok;
 • Dátum odovzdania či prebratia diela/objektu/predmetu;
 • Podpisy zúčastnených osôb reprezentujúcich odovzdávajúcu a preberaciu stranu. Ak má preberajúci investor svoj stavebný dozor, určite je vhodné, aby sa na preberaní zúčastnil a prípadné pripomienky svojím podpisom potvrdil aj on.

Tip:

Do protokolu je pri kúpe/prenájme dobré zaznamenať aj stav elektromera, plynomera, vodomera, príp. počet kľúčov od jednotlivých priestorov.

Príbeh zo života: bez papierov to radšej neskúšajte

Peter býval v okresnom meste na severe Slovenska. Už bol ženatý, čakali ďalší prírastok. Aj preto s Monikou hľadali niečo primeranejšie, než bol dvojizbový podnájom v paneláku. Keď objavili starší, 60-ročný dom v tichej ulici, rozhodli sa, že si zoberú hypotéku a radšej budú platiť splátky za svoje než nájomné za cudzie.

Dom, pravdaže, vyžadoval istú revitalizáciu – nové plávajúce podlahy, kuchynskú linku, rekonštrukciu elektriny a najmä kúrenia, keďže bolo doslova predpotopné. Dom už pred 20 rokmi dostal zateplenie a plastové okná. A vtedy bola prerobená aj kúpeľňa. Peter a Monika boli z domu nadšení, avšak otec, absolvent stavebnej priemyslovky, miernil ich nadšenie, pretože dom bol podľa jeho názoru postavený aj prerobený „po socialisticky“. Peter však otcovi povedal, že priateľ, s ktorým hráva cez víkendy futbal, má stavebnú partiu a vraj mu sľúbil, že mu porobia, čo bude treba, aby do Vianoc bývali vo svojom. Dokonca aj zaznela suma – 12-tisíc eur.

Cena sa otcovi zdala až prekvapujúco dobrá, takže Petrovi už len povedal, aby nerobil bez papierov, teda nech existuje oficiálna zmluva a riadny preberací a odovzdávací protokol. Pre každý prípad. Peter povedal, že s priateľom predsa nebude robiť takéto cirkusy, a otca dôrazne požiadal, aby sa už do ničoho nemiešal, lebo to iba pokazí.

Rekonštrukcia sa rozbehla sľubne, no po dvoch mesiacoch sa Petrova mama manželovi priznala, že asi predá sestre záhradu, lebo mladým došli peniaze. Otec zašiel na stavbu, kde našiel pracovať Petra, nie remeselníkov. Priateľ mu medzičasom povedal, že rekonštrukcia sa predražuje, lebo v dome je všetko sfušované a do pôvodnej sumy nie je šanca zmestiť sa. Keď mu Peter odvetil, že viac, ako bolo dohodnuté, nezaplatí, priateľ poslal remeselníkov na inú stavbu.

Elektrina nedokončená, kúrenie takisto… Vianoce, ktoré chceli osláviť v novom dome, sa blížili. Priateľ si dokonca „do zálohy“ odniesol nový kotol, pretože Peter mu už dlhoval viac ako 3-tisíc eur. „Keby si bol mal veci pekne na papieri, ako som ti radil, dnes by si bol v inej pozícii. Uvedomuješ si to?“ spýtal sa ho otec. Peter neodpovedal. Jeho situácia sa zdala bezvýchodisková. Rodina však Petra podržala. Mama predala sestre záhradu, otec dal do poriadku záležitosti so staviteľom a mladí nakoniec stihli osláviť Vianoce vo svojom vysnívanom domčeku. Ale dom si už Peter prevzal s riadnym protokolom. Pre každý prípad.

Preberacie protokoly – čo je dobré zapamätať si 

 • Práca na čestné slovo sa nevypláca. Platí stará dobrá zásada „dobré zmluvy robia dobrých priateľov“.
 • Protokoly sa zásadne nemajú podpisovať dodatočne, ale v reálnom čase a na mieste. Antedatovaný protokol môže byť dokonca druhou stranou spochybnený, pokiaľ jej to bude vyhovovať.
 • Ak stavebnej firme zanechávate na stavenisku materiál alebo mechanizmy, malo by to byť zaznamenané v protokole tiež.
 • Ak máte vlastný stavebný dozor (a je dobré mať ho), rovnako by mal byť účastníkom odovzdávacích a preberacích procesov na stavbe.
 • Je mimoriadne vhodné, ak je súčasťou protokolov o odovzdaní a prevzatí aj fotodokumentácia, pretože v takom prípade sa ľahšie dokazuje, aký bol skutkový stav.

Vzor preberacieho protokolu

Zdieľať obsah