Nákup murovacieho materiálu: Aké otázky sa pýtať predajcov v stavebninách?

Keďže špecializovaní predajcovia v súčasnosti ponúkajú rôzne stavebné materiály, môže sa vám zdať ich nákup príliš zložitý. Avšak, na to, aby ste učinili racionálny výber, nemusíte mať hneď titul z architektúry alebo byť stavebným inžinierom. V mnohých prípadoch sa totiž stačí len správne pýtať.

To, že na stavebné materiály by sa mal brať ohľad už počas plánovania a vypracovávania projektovej dokumentácie, vám potvrdí každý skúsený projektant. Práve projektanti sú totiž zodpovední za návrh murovacieho materiálu pre každú stavbu. Ak túto nevyhnutnosť „odfláknu“, výrazne rastie riziko neskoršieho navýšenia nákladov na výstavbu, resp. na opravu.

Medzi najčastejšie používané materiály na výstavbu rodinných domov patria pálené tehly a pórobetónové tvárnice. Oba varianty sa vyznačujú kvalitnými vlastnosťami, ktoré by mali zaujímať každého budúceho staviteľa.

Otázky, ktoré by ste sa mali pýtať predajcov v stavebninách

Pokiaľ chcete predísť zbytočným patáliám v súvislosti s výberom správneho materiálu, mali by ste vedieť, ktoré otázky sa pýtať predajcov v stavebninách. Vo všeobecnosti platí, že je dôležité zamerať sa na jeho statické vlastnosti, tepelnotechnické parametre, životnosť a cenu.

Foto: Ytong/Xella

Aké sú jeho statické vlastnosti?

Jednou z dôležitých charakteristík stavebného materiálu sú jeho statické vlastnosti. Nežiaduce komplikácie v súvislosti s touto problematikou môže zapríčiniť už projektant, ktorý napríklad pri schodisku navrhne len tenké nenosné priečky. Nezabúdajte preto predajcom v stavebninách uviesť aj informáciu o tom, na čo sa chystáte vybrané stavebné materiály použiť.

Aké sú jeho tepelnotechnické parametre?

Ďalšou dôležitou vlastnosťou materiálu na murovanie sú tepelnotechnické parametre. Pod týmto pojmom rozumieme nielen schopnosť neprepúšťať teplo, ale takisto schopnosť nahromadiť teplo a potom ho sálať. Inak povedané, tepelnotechnické parametre predstavujú tepelný odpor a akumulačné vlastnosti stavebných materiálov.

Foto: Ziegelwerk Bellenberg

Aká je jeho životnosť?

Vzhľadom na to, že kúpu stavebného materiálu môžeme často označovať ako celoživotnú investíciu, je potrebné pýtať sa tiež na jeho trvanlivosť. Netreba sa však vždy upínať len na to, aby daný materiál prežil dve generácie. V budúcnosti môžu byť totiž k dispozícii úplne iné stavebné postupy, podľa ktorých si vaši nasledovatelia stavbu neskôr upravia.

Aká je jeho cena?

Pri výbere stavebného materiálu v neposlednom rade zaváži a rozhodne aj jeho cena. Nepozerajte sa však len na jednotkovú cenu výrobcov. Ak osobne navštívite stavebniny, predajcovia vám pravdepodobne ponúknu zaujímavé zľavy. V podobných situáciách by ste si však mali uvedomiť práve to, že stavebný materiál je investícia minimálne na niekoľko desaťročí, ak nie na celý život. Nesnažte sa preto za každú cenu ušetriť na takej dôležitej položke, ktorú nevymeníte tak jednoducho ako napríklad sedačku.

Foto: Bundesverband Kalksandstein

Tip na záver

Okrem toho, čo sme už spomínali vyššie, sa snažte zisťovať čo najviac informácií o vybraných produktoch. Výborným spôsobom, ako sa dopracovať k relevantným údajom, sú referencie od investorov či staviteľov, ktorí si dané stavebné materiály sami vyskúšali. Nenechajte sa však oklamať ani prehnane lákavou cenovou ponukou. Sami sme síce uviedli, že jedným z rozhodujúcich faktorov pri výbere materiálu na murovanie je práve cena, no v žiadnom prípade sa neunáhlite.

Pýtajte sa

Vyhraďte si na stavebné materiály určitý rozpočet, dajte si čas na rozhodovanie a navštívte viaceré stavebniny, kde môžete všetky vaše otázky konzultovať s odborníkmi. Porovnávajte jednotlivé ponuky a pýtajte sa predajcov, aké služby súvisiace s predajom vám vedia poskytnúť. Či už ide o výpočet spotreby murovacieho materiálu podľa projektovej dokumentácie, dopravu na stavbu, vykládku a podobne. 

Zdieľať obsah