Ako ušetriť náklady na výstavbu a neznížiť kvalitu stavby

Pri výstavbe domu, bytového objektu alebo aj veľkého komplexu zohrávajú nemalú úlohu financie. Každý z nás by chcel postaviť svoje dielo čo najlacnejšie a ušetriť čo najviac financií. Ako si poradiť so šetrením finančných nákladov počas výstavby, aby neutrpela kvalita nášho budovaného diela?

Projektová dokumentácia

Prvým krokom, pri ktorom môžeme eliminovať náklady pri výstavbe, je projektová dokumentácia. Projekt si zaslúži nemalú pozornosť. Správnym vypracovaním projektovej dokumentácie, ktorá dbá na precízne riešenie konštrukčných detailov, možno eliminovať nadbytočné náklady, ktoré môžu vzniknúť počas výstavby. V tomto prípade úspora znamená aj jednoduchosť. Úsporu zabezpečia jednoduché stavebné detaily, ktoré šetria aj čas výstavby a cenu práce.

Výber stavebného pozemku

Značnú časť finančných prostriedkov možno ušetriť výberom vhodného pozemku. Je dôležité si uvedomiť, že členitý pozemok, pozemok vo svahu alebo pozemok so zložitými geologickými pomermi znamená dodatočne investované náklady do terénnych úprav a zakladania samotnej stavby. Rovnako je vhodné preveriť si pri kúpe pozemku existujúce siete a možnosť dovedenia prípojok.

vyber-stavebneho-pozemku-zemne-prace

Nákup stavebného materiálu

Nemalé náklady možno ušetriť pri nákupe stavebného materiálu. Pri objednávaní stavebného materiálu si stavebníci dávajú vypracovať cenovú ponuku od viacerých predajcov. Výhodou opakovaného nákupu materiálu na jednom mieste sú množstevné zľavy, ktoré sa postupne navyšujú. Vďaka tomu dokáže zákazník nakúpiť jednak lacnejšie, nemusí zakaždým zháňať informácie o cenách či nové ponuky a ušetrí aj na doprave.

Keďže stavebný trh nám ponúka vždy niekoľko alternatív produktov, zákazník sa najčastejšie rozhoduje na základe ceny. Niekedy zohrávajú úlohu aj aktuálne trendy. Stavebník by mal pri rozhodovaní prihliadať na názor projektanta alebo odborníka v danej problematike. Pri cene stavebného materiálu neplatí vždy priama úmera – čím drahší materiál, tým kvalitnejší. Faktom však zostáva, že za kvalitu si zväčša priplatíte. Kvalitnejšie produkty ponúkajú aj väčšie množstvo benefitov.

stavebny-material-stavebniny

Cena práce

Ušetriť náklady pri výstavbe možno aj svojpomocnou prácou. Netreba sa však púšťať do prác, s ktorými nemáme skúsenosť, pretože oprava zle vykonanej práce by náklady ešte navýšila. V tomto smere treba dať na rady odborníkov a vždy nájsť rozumný kompromis medzi prácami, ktoré vieme vykonať kvalifikovane aj sami, a prácami, ktoré radšej prenecháme profesionálom.

Záver

Záverom možno konštatovať, že rozumným riešením projektu, vhodným výberom stavebného materiálu a správnym postupom prác možno ušetriť v rozpočte stavby náklady na výstavbu, a pritom neznížiť jej kvalitu. Budovaný stavebný objekt by mal slúžiť účelne niekoľko generácií. Navyše, nie nadarmo sa hovorí: „Nikto z nás nie je taký bohatý, aby si mohol dovoliť kupovať lacné veci.“

Zdieľať obsah