Načo slúži tekutá lepenka?

Aké výhody so sebou nesie tekutá lepenka, resp. tekutá hydroizolácia? Kde všade ju možno využiť a ako postupovať pri jej aplikácii?

V stavebníctve sa veľmi často stretávame s pojmom tekutá lepenka. V princípe ide o stierkovú hmotu určenú na vytváranie hydroizolačných vrstiev, teda vrstiev slúžiacich na izoláciu voči vode a vlhkosti. Preto sa často používa aj označenie tekutá hydroizolácia. Súvislá vrstva, tzv. membrána vytvorená rovnomerným nanesením tekutej lepenky podľa pokynov výrobcu, zabraňuje prenikaniu vody do stavebných konštrukcií, v niektorých prípadoch slúži aj ako protiradónová izolácia.

Vedeli ste, že…?

Najdôležitejšou výhodou tekutej lepenky oproti hydroizoláciám dodávaným v pásoch je aplikácia za studena a v homogénnej vrstve bez škár, ako aj možnosť pomerne jednoducho izolovať veľmi členité plochy, a to s relatívne veľkou produktivitou práce.

Kde ju využijete

Tekutú lepenku alebo tekutú hydroizoláciu je možné použiť na izoláciu základových konštrukcií umiestnených pod aj nad úrovňou terénu, hydroizoláciu pivníc, rôznych oporných múrov, bazénov, nádrží na úžitkovú vodu, terás, balkónov a lodžií. Svoje uplatnenie nájde aj pri budovaní kúpeľní, predovšetkým izolovaní sprchovacích kútov, ale aj rôznych pracovných miest s vyšším výskytom vlhkosti v potravinárskom, chemickom či farmaceutickom sektore a inde.

Dobre vedieť

Treba mať na pamäti, že tekutá lepenka vytvára pomerne tenkú membránu, ktorá je náchylná na poškodenie, a počas realizácie stavebných prác je nutné ju neustále chrániť pred znehodnotením.

Tekutú lepenku využijete aj pri budovaní kúpeľne, najmä pri izolácii sprchových kútov.

Všestranné využitie

Tekuté hydroizolačné hmoty sú určené na použitie v interiéri aj v exteriéri, vyznačujú sa vodotesnosťou, vysokou priľnavosťou k stavebným materiálom, a to na vodorovné i zvislé plochy, flexibilitou, odolnosťou voči tlakovej vode (aj chlórovanej) a aj radónu. Po vytvrdnutí vytvárajú trvale pružnú mrazuvzdornú vrstvu odolnú proti poveternostným vplyvom. Použiť sa teda dajú naozaj všestranne – v nadzemných i podzemných konštrukciách, v novostavbách i pri rekonštrukciách objektov.

Ako tekutú lepenku aplikovať?

Samotnému nanášaniu tekutej lepenky predchádza dôkladná príprava povrchu. Všetky kúty a hrany by mali byť upravené do oblúka, povrch musí byť rovný, vyzretý, súdržný, bez prachu, znečistenia a mastnoty. Nasiakavé podklady je vhodné penetrovať vhodným penetračným náterom, čím sa ich nasiakavosť zníži. Postupujte vždy podľa odporúčania výrobcu tekutej hydroizolácie.

Tekutá lepenka sa obvykle pripravuje zmiešaním jej zložiek, prípadne pridaním menšieho množstva vody do homogénnej zmesi za pomoci elektrického miešadla. Následne sa nechá odstáť a opätovne premieša. V ďalšom kroku sa nanáša na podklad do kríža valčekom, štetcom alebo hladidlom. Do kútov a rohov sa okamžite po nanesení prvej vrstvy izolácie vtláčajú dilatačné pásy. S aplikáciou ďalších vrstiev sa pokračuje v čase, keď je predchádzajúca vrstva ešte vlhká. Počet nanesených vrstiev, resp. výslednú hrúbku hydroizolácie stanovuje výrobca na základe charakteru namáhania izolácie a jej umiestnenia a určenia.

Dobre vedieť

Tekutá lepenka sa nesmie nanášať na priamom slnku a v prievane. Optimálna teplota aplikácie je v rozmedzí 5 °C až 30 °C.

Takto vytvorená hydroizolácia musí dostatočne vyzrieť. Po dobe zrenia, čo je obvykle maximálne 7 dní, sa môže pokračovať ďalšími stavebnými prácami. Vrstva hydroizolačnej stierky by sa vždy mala chrániť proti poškodeniu ochranným poterom, omietkou, nopovou fóliou, tepelnoizolačnými doskami alebo iným vhodným spôsobom. Ak sa na izolačnú stierku budú lepiť obklady, je to možné obvykle už po kratšej dobe zrenia, avšak vždy by sa malo použiť lepidlo odporúčané výrobcom tekutej lepenky.

Kvalitná hydroizolácia je nevyhnutnosť

Vzhľadom na veľmi široké použitie a pomerne veľký sortiment tekutých hydroizolácií je potrebné dôsledne dodržiavať všetky odporúčania a obmedzenia, ktoré stanovujú výrobcovia jednotlivých druhov tekutých hydroizolácií v technických listoch a v aplikačných manuáloch k ich výrobkom. Len tak bude možné vytvoriť kvalitnú hydroizoláciu šitú na mieru konkrétnemu stavebnému konštrukčnému prvku. V prípade akýchkoľvek pochybností o vhodnosti konkrétneho výrobku je užitočné kontaktovať aplikačných poradcov, ktorých má každý dobrý výrobca stavebnej chémie. Kontakty na nich nájdete na webových stránkach výrobcov, alebo sa ich dozviete od predajcov týchto produktov.

Zdieľať obsah