Vybrať si v stavebninách komerčnú alebo privátnu značku?

Možno ste si v predajni so stavebninami všimli, že niektoré produkty majú tradičné balenie vo farbách známych výrobcov stavebných materiálov, iné sú zasa uvádzané pod značkou, ktorú zastrešuje samotný predajca stavebného sortimentu. Takéto značky sa nazývajú privátne. Aký je teda rozdiel medzi bežnými komerčnými a privátnymi líniami stavebných materiálov?

Výhody pre dodávateľa aj predajcu

S privátnymi značkami sa azda najčastejšie stretávame v potravinových reťazcoch, ktoré ponúkajú obľúbené druhy potravín vo vlastnom „šate“ za veľmi priaznivé ceny. Hoci spočiatku predajcovia bojovali s nedôverou ľudí v kvalitu takýchto výrobkov, v súčasnosti sú mnohé veľmi populárne. Supermarkety môžu mať dokonca rôzne úrovne línií, od štandardných až po extra kvalitné. Spoločným rysom privátnych produktov s komerčnými značkami je totožný výrobca, ktorý časť svojej produkcie dodáva zo závodu priamo reťazcu a ten zabalí potraviny do vlastného obalu. Dodávateľ takto ušetrí náklady na marketing, zabezpečí si pravidelný odber aj vyťaženosť výroby, zatiaľ čo predajca môže takýto sortiment predať za nižšiu cenu, ktorá je pre bežných spotrebiteľov, samozrejme, veľmi lákavá.

peniaze-eura-panska-penazenka-kosela-muz-stavebniny-vyber-materialu

Rovnaká kvalita za trvalo nízku cenu

Rovnaké možnosti dnes ponúkajú aj niektorí predajcovia stavebnín. Vyberajú si výrobky, ktoré patria k najpredávanejšiemu sortimentu stavebných materiálov, a tie potom na pravidelnej báze odoberajú od dodávateľov (známych výrobcov stavebnín), ale opatria ich obalom a logom charakteristickým pre ich vlastnú privátnu líniu.

Podstatné je, že kvalita a zloženie výrobku z privátnej rady, napríklad škárovacej malty alebo maliarskej farby, zostáva nezmenená, resp. identická s výrobkom komerčnej značky. Putuje totiž k predajcovi priamo z „výrobnej linky“ dodávateľa. Predajca nemusí hľadať financie na vývoj vlastných produktov, stavebník si zasa môže kúpiť požadovaný výrobok v rovnakej kvalite, ale za trvalo nízku cenu.

Ako si overíte kvalitu?

Predajca stavebnín si necháva dodávať výrobky na rovnakej kvalitatívnej úrovni, ako sú ich komerčné náprotivky. Seriózni predajcovia si dávajú vyrábať privátne značky iba u veľkých a overených dodávateľov. Každý výrobok privátnej línie má, podobne ako komerčný produkt, vystavený technický list s uvedením všetkých parametrov a odporúčaného pracovného postupu. Nájdete tu aj meno výrobcu, ktorý takýto výrobok dodáva, vrátane certifikátu, ktorý sa vzťahuje na konkrétny výrobok.

Do privátnych línií sa zaraďujú najvyhľadávanejšie výrobky – najmä rôzne druhy suchých stavebných zmesí, ako sú lepidlá na obkladanie a zatepľovanie, či najpredávanejšie druhy omietok a samonivelizačných hmôt. Rovnako tu možno nájsť stavebnú chémiu, napríklad tmely, silikóny, montážne peny, asfaltové hydroizolácie, penetrácie a biele maliarske farby. Ich dostupnosť je v podstate bezproblémová, ide o výrobky, ktorú majú stavebniny bežne naskladnené, takže si ich zvyčajne môžete kúpiť ihneď.

st-line-stavmat-stavebniny-predajna-komercne-privatne-znacky
Zdroj: STAVMAT STAVEBNINY

Kedy kupovať originál a kedy privátnu značku?

Výhoda originálnych výrobkov v obale komerčných značiek je spojená najmä s možnosťou vystavenia certifikátu na použitý ucelený stavebný systém, ktorý zaručuje stopercentnú kvalitu stavebného riešenia a zachovanie noriem vyžadovaných certifikátom, a to jedine s použitím konkrétnych výrobkov jednej komerčnej značky. Prinášajú teda menej starostí zhotoviteľom veľkých stavebných diel. Musia však počítať s vyššou cenou, ktorú zaplatia za certifikovaný stavebný systém.

Individuálni stavebníci môžu oceniť privátne značky najmä kvôli cene. Ak chcete zistiť, či je ponúkaný výrobok s obalom stavebnín totožný s produktom vašej obľúbenej značky, napríklad montážnej peny, ktorú ste doteraz používali, pozrite si technický list výrobku, kde sú uvedené všetky parametre aj výrobca. V prípade, že sa neviete rozhodnúť, stačí sa obrátiť na personál stavebnín.

Zdieľať obsah