Rok 2021. Čo priniesol v stavebníctve?

Na rozhraní rokov sa zvykne bilancovať. Obzrieť sa späť a zhodnotiť, čo ten uplynulý priniesol, prípadne aj odniesol. Prečo by sme mali na tomto mieste robiť výnimku? Pozrime sa teda, čo nám rok 2021 v stavebníctve priniesol.

Uplynulý rok bol v stavebníctve veľmi turbulentný. Stretli sme sa s viacerými javmi, ktoré do tohto hospodárskeho sektora výrazne zasiahli a ovplyvnili ho. Ekonomické dôsledky zatiaľ nie sú známe, dá sa však tušiť, že aj napriek snahám zaznamenalo stavebníctvo opäť pokles. Toto zhodnotenie musíme nechať na ekonómov. My sa však môžeme už dnes zamerať na vybrané faktory, ktoré ovplyvnili predovšetkým individuálnu výstavbu.

Hypotekárne úvery

Len málokto sa môže do výstavby rodinného domu, prípadne kúpy inej nehnuteľnosti, pustiť bez úveru. Banky pokračovali vo svojom konkurenčnom boji a hypotekárne úvery na výstavbu rodinných domov, prípadne kúpu nehnuteľností a ich rekonštrukciu, poskytovali aj pod úrovňou jedného percenta.

Pre stavebníkov uvažujúcich o modernom, energeticky efektívnom bývaní boli k dispozícii viaceré produkty s ešte výhodnejšími podmienkami. Hypotéka na dom je teda pre záujemcov stále veľmi prístupná, a tak nízkoenergetický dom na kľúč alebo rekonštrukcia domu môžu nabrať celkom reálne kontúry.

Situácia na realitnom trhu

Obdobie posledných dvoch rokov sa na realitnom trhu nieslo v duchu nedostatku nehnuteľností. Nehnuteľnosti na predaj, predovšetkým menšie, takzvané štartovacie byty, mizli z ponúk ako teplé rožky. Lepšia situácia nebola ani so štandardnými rodinnými domami vo väčších mestách, prípadne v ich satelitoch.

Nedostatok tovaru iniciuje nárast cien. Realitný trh nie je výnimkou. Prudký nárast cien nehnuteľností bude zrejme pokračovať. Útlmu v tomto trende nenahrávajú ani ďalšie zmeny, predovšetkým nárast cien vstupov, ale ani zdĺhavé povoľovacie procesy, ktoré novú výstavbu brzdia.

Nárast cien vstupov pre stavebnú výrobu a jeho dôsledky

Začiatok roka 2021 sa v ponuke stavebných materiálov v ničom neodlišoval od predchádzajúcich rokov. Čakalo sa na nové cenníky stavebných materiálov. Ceny v nich kopírovali tendencie z uplynulých období, a teda boli na úrovni len o voľačo vyššej ako v predchádzajúcom roku. Potom sme však zaznamenali nedostatok reziva a výrobkov z dreva, čo sa prejavilo skokovým rastom cien týchto produktov, ktoré rástli medzimesačne o niekoľko desiatok percent.

Postupne začali rásť ceny ocele a výrobkov z nej, farebných kovov, plastov atď. Ku koncu roka začali prudko rásť ceny energií, čo opätovne zamiešalo karty výrobcom a do cien stavebných materiálov bolo potrebné započítať aj tento vplyv. Fixovať ceny materiálov v cenových ponukách na realizácie stavieb bolo teda možné len ich záväzným objednaním v stavebninách a obvykle aj úhradou. To však nebolo zárukou okamžitého nákupu. Čakalo sa na rezivo a následne na krovy. Na bežné typy strešných krytín sa čakalo mesiac, no dodacia lehota vybraných druhov bola aj päť mesiacov. Ak bol stavebník ochotný urobiť kompromis a kúpu strešnej krytiny podriadil ponuke skladových zásob väčších stavebnín, pri troche šťastia mohol mať krytinu okamžite. Dlho sa čakalo aj na tepelné izolácie. V tomto segmente azda najlepšie obstáli dodávatelia polystyrénu.

Realizácia individuálnej výstavby bola v uplynulom roku plná kompromisov, náhradných riešení a dohôd medzi stavebnými firmami a investormi. Stavebné kapacity bolo potrebné pružne presúvať na práce, pre ktoré boli dodané stavebné materiály. Investori si často museli počkať, a to aj napriek vyplateným zálohám. Stavebné firmy zas robili nemožné, len aby zabezpečili stavebné materiály a tým aj prácu pre svojich zamestnancov. Bol to skutočne neľahký rok a aj na tomto mieste vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí napomohli jeho zvládnutiu.

Ďakujeme výrobcom za ich snahu uspokojiť dopyt trhu, ďakujeme realizačným firmám za ich pochopenie, pohotovosť a ochotu prispôsobovať svoje plány. Ďakujeme aj všetkým investorom, ktorí boli ochotní pochopiť vážnosť situácie a svojou ústretovou komunikáciou s realizačnými firmami napomáhali plynulosti stavebných prác. Úsilie všetkých strán smerovalo k výstavbe v dohodnutej kvalite a s čo najmenším oneskorením voči dohodnutým termínom.

Nedostatok pracovnej sily

Zdalo by sa, že do stavebníctva už okrem blesku nemá čo zasiahnuť. Omyl! Je tu ešte jeden veľmi veľký problém, pred ktorým kompetentní stále zatvárajú oči. Nedostatok pracovnej sily! Stavebné firmy, ktoré sa usilujú získať zamestnancov do robotníckych profesií, už roky bijú na poplach. Ľudí ochotných pracovať v stavebnej výrobe je ako šafranu a argument typu „Kto by za tie peniaze pracoval?“ neobstojí.

Mzdy remeselníkov v serióznych stavebných firmách už dávno výrazne presahujú priemery. Problém s nedostatkom pracovnej sily nerieši ani možnosť zamestnávať cudzincov z krajín tretieho sveta. Okrem byrokratickej záťaže spojenej s procesom legalizácie ich pobytu na Slovensku a len s minimálnym, takpovediac „kozmetickým“ zjednodušením, ako aj časom potrebným na vybavenie formalít dochádza na strane cudzincov k útlmu záujmu o tento typ prác.

Namiesto záveru

Možno vám v súvislosti s predchádzajúcimi riadkami prišla na um otázka, či sa v dnešnej dobe neoplatí viac, v porovnaní s výstavbou nového moderného domu, kúpa a rekonštrukcia starého domu. Na túto otázku dnes od nás odpoveď nedostanete. Je to totiž široká téma, ktorá nastoľuje množstvo otázok vyžadujúcich komplexnejšiu odpoveď. Určite sa však odpovede na túto otázku na našom webe dočkáte.

Zdieľať obsah