Z čoho zhotoviť plot?

Plot je líniová stavba, ktorá ohraničuje pozemok a prispieva k udržaniu pocitu bezpečia a súkromia. Je to výrazný architektonický prvok, ktorý pozorovateľ vníma zároveň so stavbou. Preto je výber jeho vyhotovenia, farebného i výtvarného stvárnenia veľmi dôležitý.

Plot je vnímaný z vonkajšej i vnútornej strany, pritom požiadavky na jeho zakomponovanie do okolitej architektúry sú v týchto ohľadoch diametrálne odlišné. Pri pohľade z vonkajšej strany požadujeme, aby plot ladil s celkovým štýlom domu, dokonca ho po architektonickej stránke dopĺňal. Z vnútornej strany veľmi často očakávame, aby bol plot čo najmenej nápadný a splýval nielen so záhradnou architektúrou, ale aj s výsadbou na záhrade.

Už sú preč časy, keď bol plot chudobným príbuzným stavby, dokončoval sa podstatne neskôr ako stavba domu a často z rôznorodých materiálov typu „čo dom dal“. Dnes je plot, po stavbe domu, jednou z najdrahších investícií, ktorá dlhodobo ovplyvňuje atmosféru nehnuteľnosti zo strany záhrady i z ulice. Vzhľadom na túto skutočnosť by sme jeho návrhu i realizácii mali venovať veľkú pozornosť.

Foto: Guardi

Pri pohľade z ulice

Keďže plot ohraničuje stavbu s priliehajúcimi pozemkami z viacerých strán, je možné pri jeho návrhu vychádzať z viacerých koncepcií. Z hľadiska náročnosti návrhu aj vyhotovenia je najzložitejšia časť plota hraničiaca s priestorom ulice. Tá musí byť navrhnutá tak, aby dokonale harmonizovala s materiálovým riešením fasády a strechy domu, pričom v nej musí byť zakomponovaná bránka a s veľkou pravdepodobnosťou aj vjazd na pozemok s bránou.

Neoddeliteľnou súčasťou uličnej časti oplotenia je dnes aj priestor na smetné nádoby a merače energií. Ostatné strany oplotenia oddeľujú obvykle pozemok od susedných parciel, preto tieto časti musia byť navrhnuté s ohľadom na zachovanie dostatočnej intimity, avšak, nemali by sa stávať objemnými bariérami. Vysoké ploty majú opodstatnenie len v takých prípadoch, ak susedíte napríklad s výrobnými prevádzkami a pod. Naopak, ak ste šťastnými majiteľmi pozemku ponúkajúceho krásne výhľady, použite nízke a priehľadné ploty, ktoré vám poskytnú možnosť nerušene pozorovať okolitú scenériu.

Foto: Götz Schmitt

Výška plota

Na rozhodovanie o výške oplotenia má vplyv viacero faktorov. Oplotenie s výškou okolo jedného metra pôsobí síce mimoriadne subtílne, dokonca pri vhodnej výsadbe v jeho okolí zvykne opticky úplne zaniknúť, neposkytuje však dostatočnú bezpečnostnú bariéru. Na druhej strane, ak bývate v oblasti, kde si takéto oplotenie môžete dovoliť, neváhajte.

Ploty s výškou 120 – 150 cm patria k najpoužívanejším. Priestor dostatočne ohraničujú aj vymedzujú, nie sú však prekážkou vo výhľadoch. Vyššie ploty už tvoria bariéru bežným pohľadom z vonkajšej strany. Pri vyhotovení z masívnejších materiálov už môžu byť zdrojom dlhotrvajúceho tieňa, predovšetkým v jarnom a jesennom období.

Vybrať plot si môžete pohodlne aj online

Na trhu sa ponúka veľa možností. Vybrať si môžete zo širokej palety kvalitných plotov a brán.

Zakladanie plotov

Nech bude plot vyhotovený z akéhokoľvek materiálu, jeho súčasťou by mal byť betónový základ, ktorý má siahať do nemrznúcej hĺbky. Základ bude tvoriť nosný podklad plota s možnosťou upevnenia nosných stĺpov. Rozmery základu majú zodpovedať plotu, ktorý bude na nich postavený. Mal by ich navrhnúť odborník. Pokiaľ sa rozhodnete pre ekonomické pletivové ploty, zvážte minimálne použitie podhrabových dosiek, ktoré zabránia migrácii domácich zvierat k susedom a naopak, čím zabránite mnohým nepríjemným situáciám.

Foto: Delta Gartenholz

Materiály plotov

Azda najjednoduchšími plotmi sú drevené ploty, ktoré sa dajú konštruovať svojpomocne. Plotové dosky sa upevňujú najčastejšie zvislo alebo šikmo s krížením na drevenú alebo oceľovú konštrukciu. Životnosť drevených plotov závisí od použitého reziva a jeho povrchovej úpravy, pričom je potrebné počítať s jej opakovaním minimálne raz za dva roky. Pri použití exotických drevín a profesionálnom spracovaní je možné vytvoriť veľmi moderne pôsobiace drevené ploty s dlhoročnou životnosťou. Drevené ploty môžu byť konštruované ako priehľadné aj nepriehľadné. Veľmi pekne pôsobia, keď sa po nich ťahá zeleň. Vzhľadom na náchylnosť dreva na hnilobné procesy je potrebné všetky drevené ploty, podobne ako ostatné drevené konštrukcie, dôsledne konštrukčne chrániť pred vlhkosťou.

Vizuálne podobné dreveným plotom ploty z plastových, prípadne drevoplastových výliskov, ktoré v sebe uchovávajú ľahkosť drevených konštrukcií, avšak, získavajú podstatne dlhšiu životnosť bez potreby údržby.

Foto: Nie-mehr-streichen.de

Kovy patria k veľmi obľúbeným materiálom pre ploty. Kovové ploty poskytujú širokú paletu možností stvárnia. Od jednoduchých pletivových, cez panely zvárané z tyčového materiálu najrôznejších profilov a prierezov, až po zložité zvárané alebo kované konštrukcie s puncom luxusu, ktoré môžu byť priehľadné alebo nepriehľadné. Povrchovú úpravu kovov môžu tvoriť organické alebo anorganické nátery a povlaky, ktoré však treba, v záujme predĺženia životnosti, po čase obnovovať. Výhodou kovových plotov a konštrukcií je ich dlhá životnosť, zvlášť v prípade, ak je oceľové jadro chránené pozinkovaním, alebo sa použije ušľachtilá antikorová oceľ.

Foto: RAL Gütegemeinschaft Metallzauntechnik/Gust Alberts

Na výrobu elegantných a luxusne pôsobiacich plotov je možné použiť aj sklené platne v oceľovej konštrukcii. Aby sa zabránilo neželaným pohľadom, používa sa sklo takmer výhradne v nepriehľadnej úprave. Takéto ploty sú bezúdržbové s mimoriadne dlhou životnosťou.

Murované ploty patria k masívnym plotom. Murovať sa môžu z tehál, rôzne upravených betónových blokov alebo z kameňa. Po správnom založení a odizolovaní majú tieto ploty životnosť porovnateľnú so životnosťou stavby domu. Sú prakticky bezúdržbové. Veľké plochy relatívne chladného materiálu je možné z pohľadu záhrady ozeleniť vhodnými popínavými rastlinami alebo inou výsadbou.

Foto: Guardi

Betónové panelové plotysíce náhradou murovaných plotov, nie však veľmi estetickou. Ich nízka cena a pomerne nízke montážne náklady spôsobili, že Slovensko je nimi v poslednom období doslova zaplavené. Majitelia nehnuteľností si z nich budujú často dvoj a viacmetrové bariéry, ktoré sú však aj bariérami pred slnečným žiarením a navyše tieto ploty znemožňujú migráciu voľne žijúcich živočíchov. Tento typ plotov sa v letnom období zvykne rozpáliť a následne prispieva k prehrievaniu priestorov záhrady. Zjemniť strohé tvary a nevľúdnosť betónu možno výsadbou zelene v ich blízkosti alebo montážou drevených konštrukcií, ktoré sa môžu stať oporou pre popínavé rastliny.

Gabiónové ploty sa stávajú čoraz populárnejšie. Prispievajú k tomu viacerí výrobcovia, ktorí sú schopní záujemcom dodať konštrukcie – koše so šírkou už 20 centimetrov. Do zmontovaných a ukotvených košov sa ukladá výplňový materiál, ktorým je tradične lomový alebo riečny kameň, prípadne liate sklo. Pohrať sa môžete aj s inými materiálmi – kôra, šišky, pláty guľatiny. Tieto materiály sa stanú útočiskom pre rôzne druhy hmyzu, budú si však vyžadovať pravidelné dopĺňanie.

Foto: Gabion Kaiser

Živé ploty uzatvárajú možnosti výberu. Sú ekologickou a navyše veľmi často, aj úžitkovou alternatívou k „neživým“ plotom. Môžu sa vysádzať z jedného druhu listnatých alebo ihličnatých drevín, ale zaujímavejší efekt je možné získať kombináciou rôznych kvitnúcich i úžitkových drevín dobre znášajúcich rez. V takomto prípade si treba dávať pozor na kombináciu rastlín, ktorých plody nie sú vhodné na jedenie, prípadne sú jedovaté, aby nedošlo k zámene za jedlé plody a k poškodeniu zdravia, predovšetkým u detí. Ak sa rozhodnete pre živý plot, musíte počítať s tým, že potrvá nejaký čas, kým narastie do požadovanej veľkosti. Nezanedbateľná je aj potreba pravidelného strihu, minimálne dvakrát ročne.

Široký výber plotov a brán

Kovové, drevené, či plastové. Na trhu sa ponúka veľa možností. Vybrať si môžete zo širokej škály kvalitných plotov a brán.

Nezabudnite

Akokoľvek pekná konštrukcia plota by v prípade použitia na veľmi veľkej ploche mohla pôsobiť ťažkopádne. Preto je vhodné monotónne línie plota prerušiť rôznymi výškovými úrovňami, prípadne rôznymi farebnými alebo materiálovými riešeniami, ktoré plot odľahčia alebo iným spôsobom zatraktívnia.

Zdieľať obsah