Ako správne skladovať stavebný materiál?

Ceny stavebných materiálov v ostatnom čase začali pomerne rýchlo stúpať. Navyše mnohé stavebné materiály sa stali nedostatkovými, a tak nie je nezvyklé čakať na niektoré druhy zopár mesiacov. Na začatie stavby je potrebné mať materiály objednané a naskladnené včas. Preto sa v súčasnosti nezaobídeme bez ich skladovania. Ideálnym prípadom je, ak stavebná firma, ktorá realizuje stavebné práce, má svoje skladovacie priestory v relatívnej blízkosti stavby. Jej zásobovanie stavebným materiálom potom prebieha plynule a stavba môže bez problémov napredovať.

V niektorých prípadoch je nutné stavebný materiál skladovať priamo na stavenisku. Či už je to tak, alebo onak, v súvislosti s jeho uskladnením platia určité pravidlá, ktoré je nutné v záujme zachovania vlastností materiálov a v snahe predísť zbytočným finančným škodám bezpodmienečne dodržať. Pamätať treba aj na to, že niektoré stavebné materiály by pri nesprávnom skladovaní mohli spôsobiť aj ekologické škody. Iné sú zas natoľko zaujímavé, že by nemuseli ujsť pozornosti zlodejov.

Ako skladovať stavebné materiály?

Pri samotnom skladovaní všetkých stavebných materiálov rešpektujte predovšetkým pokyny výrobcov jednotlivých komodít. Priblížme si základné pravidlá ich skladovania aspoň pre najdôležitejšie skupiny.

Tehly, murovacie tvárnice a betónové výrobky

Na stavbu sa dopravujú na paletách. Materiál uskladnený na paletách je možné aj stohovať, vždy však berte do úvahy obmedzenia stanovené výrobcom. Tieto materiály sú odolné voči poveternostným vplyvom a bez problémov zvládnu skladovanie na nekrytých plochách. Keďže sú krehké, neodporúča sa s nimi zbytočne manipulovať a opakovane meniť miesto ich skladovania.

Suché betónové zmesi, omietky, lepidlá a pod.

Bývajú balené v papierových vreciach s fóliou. Pokiaľ ich naskladňujete vo väčšom množstve, palety bývajú obalené v ochrannej strečovej fólii. Keďže tieto materiály sú citlivé na vzdušnú vlhkosť a niektoré aj na nízke alebo vysoké teploty, odporúčame ich skladovať v suchých, uzatvorených skladoch.

Izolácie proti zemnej vlhkosti a pod.

Asfaltové a PVC fólie sú na stavbu dodávané v rolkách umiestnených vo zvislej polohe na paletách. Krátkodobo je možné skladovať ich na otvorenom priestranstve. Dlhodobé skladovanie zvládnu len v krytom sklade chránené predovšetkým pred vysokými teplotami a slnečným žiarením. Palety s rolami izolačných pásov nikdy nestohujeme.

Pastovité omietky

Dodávajú sa v uzatvárateľných vedrách, v ktorých sú dobre chránené a pripravené na okamžitú aplikáciu. Pri dlhšom skladovaní je potrebné chrániť ich predovšetkým pred príliš nízkymi a vysokými teplotami.

Inštalačný materiál (voda, plyn, kúrenie, elektrina a pod.)

Je možné skladovať ho pod holým nebom. Mnohé z týchto materiálov, a hlavne rôzne doplnkové montážne materiály k nim, sú už pomerne drahé a aj citlivé na zmeny teploty a znečistenie. Preto odporúčame skladovať tieto produkty v suchom, uzamykateľnom sklade.

Izolačné materiály (polystyrén, minerálna vlna, PIR dosky, drevená vlna a i.)

Vo výrobe sú balené do fólií. Ak sú transportné obaly nepoškodené, môžete tieto materiály skladovať na voľnom priestranstve. Rozbalené izolácie je potrebné chrániť pred poveternostnými vplyvmi, hlavne dažďom. Myslite aj na to, že niektoré izolačné materiály sú veľmi ľahké, preto je potrebné chrániť ich aj pred účinkami silnejšieho vetra, a to priťažením.

Stavebné rezivo

Na stavbu sa zvyčajne dodáva v surovom stave. Obrazne povedané, ešte včera na ňom spievali vtáčiky… Takéto rezivo má vysokú vlhkosť. Ak ho teda na stavbu dostanete v predstihu, treba sa oň postarať. Rezivo musí byť uskladnené tak, aby mal k nemu prístup vzduch. Ukladá sa preto na rovnú a suchú plochu vysypanú štrkom alebo pieskom bez rastlinného pokryvu. Dostatočné prúdenie vzduchu zabezpečí medzera pod spodnou vrstvou reziva, ktorá by mala byť minimálne 30 centimetrov vysoká.

Rezivo sa ukladá do vrstiev, pričom v spodných vrstvách sú najmasívnejšie prierezy. Jednotlivé vrstvy reziva sa oddeľujú dištančnými latkami, ktoré sa ukladajú kolmo na rezivo a vo vzdialenosti asi 50 centimetrov. Latky v nasledujúcich vrstvách ukladáme vždy nad seba, čím sa zamedzí prehýbaniu jednotlivých uskladnených prvkov.

Betónová a keramická krytina

Pre ich uskladnenie platia podobné zásady ako pre uskladnenie tehál. Škridly sú krehké, preto sa neodporúča zbytočne s nimi manipulovať. Spôsob ich ukladania na palety je preverený desaťročiami a je natoľko osvedčený, že ani dlhodobé skladovanie krytine neublíži.

Plechy a výrobky z nich

Nemali by sa dlhodobo skladovať na voľnej ploche. Citlivosť materiálu si vyžaduje využiť na dlhodobé skladovanie kryté, temperované sklady, pričom manipulácia s nimi musí byť veľmi ohľaduplná, aby nedošlo k poškodeniu ich povrchovej úpravy. Ak temperovaný sklad nie je k dispozícii, plechové výrobky je nutné čo najskôr zabudovať.

Doplnkový stavebný sortiment

Zahŕňa rôzne tmely, lepidlá, peny, veľkoformátové dosky na báze cementu, dreva alebo sadry, okná, dvere, svetlovody, fólie, vnútorné zariaďovacie predmety, ako sú kotly, výmenníky tepla, uzatváracie a regulačné armatúry, rozvodné skrine a ich vybavenie a ďalšie. Skladujeme ich zásadne v krytých, temperovaných a uzamykateľných skladovacích priestoroch.

Kde skladovať?

Stavebné materiály sa na stavenisku skladujú v uzatvorených skladoch alebo na voľnej ploche. Uzatvorené sklady môžu mať rôzne stavebné konštrukcie. Pri individuálnej výstavbe dobre poslúži aj hospodárska budova alebo rôzne drevené či plechové dočasné stavby. Výbornú službu urobí aj prenajatá unimobunka alebo uzatvárateľný kontajner.

Voľné skladovacie plochy by mali byť rovné, spevnené a odvodnené. Všetky skladovacie priestory by mali byť dobre dopravne prístupné, aby k nim bol umožnený príjazd nákladným automobilom alebo dodávkou a aby vykládka mohla byť zrealizovaná pomocou hydraulickej ruky, vysokozdvižným vozíkom alebo iným manipulačným zariadením.

Aby sa zabránilo vstupu nepovolaných osôb, musia byť všetky skladovacie priestory uzamykateľné. Aj preto by mali byť voľné skladovacie plochy, resp. celé stavenisko oplotené plotom s výškou minimálne 180 centimetrov a s bránou pre nákladné automobily so šírkou 4 metre. Veľkosť skladovacích priestorov by mala umožňovať čo najjednoduchšie naskladňovanie a odoberanie naskladneného materiálu bez zbytočnej manipulácie s ním, čím sa obmedzí riziko jeho poškodenia. Nevyhnutnosťou je dobré osvetlenie.

Dobrá rada na záver

Už v úvode sme spomenuli, že ceny stavebných materiálov sa v ostatnom čase poriadne zvýšili. Ich cena, ako aj momentálny nedostatok na trhu z nich robí pomerne zaujímavý objekt pre „nenechavcov“. Aj preto je dobré myslieť na dôkladné uzatvorenie všetkých skladov. K pokojnému spánku majiteľov určite pomôže aj poistenie stavebného materiálu, ktoré si môžu dohodnúť stavebné firmy aj stavebníci v ktorejkoľvek poisťovni. Toto poistenie môže pokryť aj škody na uskladnených stavebných materiáloch spôsobených nepriazňou počasia, mechanickým poškodením a pod.

Zdieľať obsah