Čo si všímať pri výbere vykurovacieho kotla

Časy, keď domácnosti vykurovali výlučne pece či kachle, sú dávno preč. Dnes na tomto poli kraľujú plyn a elektrina. Čo je však lepšie? Bude pre vás výhodnejší elektrický kotol, alebo kondenzačný kotol na plyn? Navyše, karty pri výbere môžu zamiešať aj kotly na tuhé palivá.

Aké parametre sú dôležité?

Odhliadnuc od typu kotla, najrozhodujúcejšie požiadavky pri jeho výbere predstavuje účinnosť, resp. jeho efektívnosť. Od toho závisí, koľko paliva pri svojej prevádzke spotrebuje v konkrétnom čase. To znamená, že v rovnakých podmienkach môžu byť niektoré typy kotlov oveľa účinnejšie než iné. K ďalším faktorom sa pridružuje aj umiestnenie kotla a okrajovo aj jeho dizajn. Tieto faktory však nemajú na prevádzku kotla v domácnosti takmer žiadny dosah. Ovplyvniť môžu jedine pohodlnosť jeho obsluhy.

Potrebný výkon kotla sa prirodzene odvíja od danej nehnuteľnosti. Zjednodušene totiž hovoríme o tom, koľko tepla konkrétny objekt alebo miestnosť vyžadujú. Podstatnú úlohu hrajú v tomto prípade tepelné straty a potreba energie. Zatiaľ čo izolovaná budova potrebuje vo všeobecnosti 40 W na m³, neizolovaná vyžaduje ešte o 20 W na m³ viac. Medzi ďalšie dôležité faktory patrí úžitková plocha a výška vykurovaných miestností.

Tip

Vynásobte plochu (vo štvorcových metroch), výšku (v metroch) a stupeň tepelnej izolácie, ktorý prislúcha vašej nehnuteľnosti. Výslednú hodnotu uvedenú v jednotkách W preveďte na kW a dostanete číslo, ktoré by malo orientačne zodpovedať výkonu kotla, aký pre vašu domácnosť potrebujete. V každom prípade vám však odporúčame, aby ste výkon kotla konzultovali s odborníkom.

Príklad č. 1 – izolovaná budova:
200 m² x 2,5 m x 40 W = 20 000 W –> potreba kotla s výkonom 20 kW

Príklad č. 2 – neizolovaná budova:
200 m² x 2,5 m x 60 W = 30 000 W –> potreba kotla s výkonom 30 kW

Plánujete kotlom len vykurovať, alebo aj ohrievať vodu?

To je ďalšia otázka, bez ktorej sa pri výbere kotla nepohnete ďalej. Máte v podstate tri možnosti:

  • kotly s prietokovým ohrevom,
  • kotly so vstavaným zásobníkom,
  • kotly s externým zásobníkom.

Zatiaľ čo kotly s prietokovým ohrevom ohrievajú len práve odoberanú vodu, kotly so vstavaným zásobníkom zhromažďujú teplú vodu do zásobníka. Externé zásobníky pripomínajú bojlery. Kotly s nimi fungujú na princípe rozdeľovania vody na úžitkovú a vykurovaciu.

Kotly podľa typu paliva

Kotly okrem toho rozdeľujeme na plynové, elektrické a kotly na tuhé palivo. Čo je charakteristické pre jednotlivé skupiny výrobkov?

Kotly na plyn

Kotly na plyn predstavujú v súčasnosti zlatú strednú cestu vykurovania a ohrievania vody. Avšak len vtedy, ak je v blízkosti danej nehnuteľnosti vybudovaná plynová prípojka, inak stojí jej prípadné vybudovanie nemalé peniaze. V každom prípade, pokiaľ budete mať záujem o plynový kotol, počítajte s tým, že ho bude nutné prepojiť s dymovou cestou (buď komínom, alebo núteným odťahom), ako aj s pravidelnými revíziami samotného kotla i dymovodu.

Vedeli ste, že…?

Medzi najpopulárnejšie a zároveň najúčinnejšie dnes patria kondenzačné plynové kotly, ktoré využívajú energiu uvoľnenú počas fázového prechodu vody z plynného skupenstva na kvapalné. Okrem toho, že ich účinnosť je v porovnaní s klasickými plynovými kotlami zhruba o 10 až 15 % vyššia, spotrebujú približne o 30 % menej plynu. Navyše, ich emisie sú v priemere nižšie, niekedy až o úctyhodných 70 %.

Zdroj: Viessmann

Elektrické kotly

Elektrické kotly sú síce rádovo o čosi lacnejšie ako plynové, no ich prevádzka vychádza v priemere drahšie. Samozrejme, s výnimkou kotlov, ktoré sú prepojené s tepelnými čerpadlami alebo fotovoltickými článkami, v prípade ktorých je to presne naopak, teda vysoká obstarávacia cena a nízke prevádzkové náklady. Na ich kúpu je však možné získať dotáciu. Pri vykurovaní, resp. aj ohrievaní vody elektrinou vám odporúčame požiadať vášho dodávateľa energií o zvýhodnenie taríf, aby ste pri platení účtov čo najviac ušetrili.

Tip

Elektrické kotly sú vhodné najmä do nízkoenergetických a pasívnych domov, ktoré sú veľmi dobre izolované a ich tepelné straty sú teda minimálne.

Zdroj: Vaillant

Kotly na tuhé palivo

Menej rozšírenými sú kotly na tuhé palivo. Paradoxne však predstavujú najúspornejšiu voľbu. Okrem toho, že si vyžadujú najnižšiu počiatočnú investíciu, vyznačujú sa aj najmenej nákladnou prevádzkou. Nevýhodou je však nutnosť skladovania paliva (drevo, uhlie, koks, biomasa atď.), prikladania a pravidelného čistenia komínov od sadzí a rôznych usadenín.

Vedeli ste, že…?

Niektoré moderné kotly na tuhé palivo sú vybavené automatickým dávkovačom, do ktorého je nutné pridávať palivo len občasne. Takéto inteligentné riešenie má za následok, že kotol si zakaždým odoberie toľko paliva, koľko v danom momente potrebuje.

Porovnanie jednotlivých typov kotlov

Typ kotlaVýhodyNevýhody
Kotly na plynVysokoúčinná prevádzkaNutnosť plynovej prípojky
Ešte vyššia účinnosť kondenzačných typovPotreba prepojenia s dymovou cestou
Ekonomicky výhodné riešenieNutnosť pravidelného čistenia komína
Jednoduchá a pohodlná obsluhaNutnosť pravidelných revízií plynového kotla
Výborná voľba pre všetky domácnosti
Elektrické kotlyNižšie počiatočné nákladyVyššie prevádzkové náklady
Vysokoúčinná prevádzkaPotreba trojfázového pripojenia
Ekologické riešenie
Takmer bezúdržbová obsluha
Dlhá životnosť
Výborná voľba pre nízkoenergetické a pasívne domy
Kotly na tuhé palivoNízke počiatočné nákladyNutnosť skladovania paliva
Nízke prevádzkové nákladyPotreba prikladania a čistenia
Ekologické riešenieÚnik prachu a splodín pri obsluhe
Vysoká výhrevnosťNutnosť čistenia komína
Výborná voľba na miesta bez zemného plynu a elektrických rozvodov

Ako vyplýva z nášho článku i zo záverečnej tabuľky, každý typ kotlov má svoje výhody, ale zároveň aj drobné nedostatky. Kým sa rozhodnete, ktorý kotol bude pre vás najvhodnejší, preštudujte si radšej všetky „pre“ aj „proti“. Máte dobré skúsenosti s konkrétnym typom kotla? Neváhajte sa s nami podeliť.

Zdieľať obsah