Ako sa postarať o zdravé bývanie v dome?

Kam nechodí slnko, tam chodí lekár. Táto stará múdrosť, o platnosti ktorej dnes už naozaj nikto nepochybuje, by sa dala voľne upraviť aj na: Kam nechodí čerstvý vzduch, tam chodí lekár… Mierne kostrbaté, ale platné. A mnohí si túto parafrázu uvedomia najmä v súčasnej situácii, keď nás šíriaca sa vírusová infekcia donútila zdržiavať sa prevažne vo vlastných domovoch...

Dýchanie je nevyhnutné pre život

70 až 80 metrov štvorcových plochy rozložených pľúcnych mechúrikov nás v každom okamihu konfrontuje s kvalitou prostredia, v ktorom sa nachádzame. Našťastie, ľudský organizmus je veľmi prispôsobivý. Trvalo znečistené prostredie sa však na ňom skôr či neskôr podpíše. Aj preto problematika zdravého bývania trápi každého z nás. Zdravie máme len jedno a chceme si ho chrániť. Vplýva na nás úplne všetko, čo sa vyskytuje okolo nás.

Nekonečný kolobeh 

Nádychom sa do tela dostáva kyslík a výdychom sa odvádza oxid uhličitý. Pri nádychu sa pomocou svalov zväčšuje objem hrudníka, pričom sa v ňom vytvára podtlak, pľúca sa rozťahujú, čo napomáha nasávaniu vzduchu do nich. Vzduch sa cez nos alebo ústa a hrtan dostáva do priedušnice, priedušiek a priedušničiek, až sa dostane do pľúcnych mechúrikov – alveol, ktoré sú funkčnou časťou pľúc. Je ich približne 300 miliónov a majú plochu 70 až 80 m2. Práve v nich dochádza k difúzii plynov. Kyslík z vdýchnutého vzduchu sa dostáva do krvi a tá sa zároveň zbavuje prebytočného oxidu uhličitého. Po nádychu nasleduje výdych. Nekonečný kolobeh. Od prvého až po posledný nádych v živote.

V oblasti bývania sú to predovšetkým samotné stavebné materiály, z ktorých sú postavené budovy na bývanie alebo iné budovy, v ktorých človek trávi väčšinu času. Ďalšími faktormi sú materiály použité na výrobu podlahových krytín, nábytku i bytových textílií, z ktorých sa dlhodobo môže do ovzdušia uvoľňovať množstvo cudzorodých látok nepriaznivo vplývajúcich na naše zdravie. Na naše zdravie pôsobia aj cudzorodé látky uvoľnené z čistiacich prostriedkov alebo z kozmetiky. Mnoho ľudí si dobrovoľne „vylepšuje“ vzduch v interiéri rôznymi osviežovačmi vzduchu, vonnými tyčinkami alebo sviečkami. Zdrojov znečistenia ovzdušia je preto skutočne veľmi veľa.

Ako sa postarať o zdravé bývanie v dome
Foto: Ellieelien/Unsplash

V budovách, ktoré sú postavené v štandarde stavieb s takmer nulovou spotrebou energie (NZEBnearly zero energy building ), a ktoré majú obálku v záujme čo najmenšej spotreby energie na vykurovanie hermeticky uzatvorenú, je tento problém ešte naliehavejší. Ide o mimoriadne závažnú situáciu – plnením požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov totiž vzniká požiadavka na zabezpečenie kvality prostredia. Budovy s takmer nulovou spotrebou energie tak majú spravidla podstatne vyššie nároky na vybavenosť technickými systémami zabezpečujúcimi kvalitu vzduchu a pri samotnej prevádzke sú veľmi citlivé na ich presné prevádzkové nastavenie.

V zdravom tele zdravý vzduch

Zabezpečenie zdravého vzduchu v priestoroch, v ktorých sa zdržiavajú ľudia možno realizovať dvoma cestami:

1. vetraním – dostatočný prísun čerstvého vzduchu je možné zabezpečiť v budovách s takmer nulovou spotrebou energie vetraním pomocou rekuperačnej techniky. Tá zabezpečí dostatočný prísun čerstvého vzduchu z vonkajšieho prostredia aj v chladnom období bez toho, aby sa zvýšili nároky na jeho ohrev. Ohrev zabezpečuje protichodný výmenník tepla, a to tak, že odchádzajúci vydýchaný ohriaty vzduch odovzdáva vo výmenníku tepla svoje teplo vstupujúcemu čerstvému studenému vzduchu. Obe masy vzduchu sú od seba oddelené. Nedochádza k ich premiešavaniu. Vetranie mimo vykurovacej sezóny sa zabezpečuje oknami – fasádnymi i strešnými. Dostatočné vetranie je zároveň účinnou prevenciou pred vznikom plesní.

2. cieleným výberom použitých stavebných materiálov a materiálov zariaďovacích predmetov v budovetie by nemali znečisťovať vzduch, ktorý dýchame, či už výparmi alebo uvoľňujúcimi sa časticami. Stavebné materiály by mali byť navrhované s ohľadom na ich neutrálny vplyv na človeka. Určite neurobíte chybu, ak pri výbere uprednostníte materiály na prírodnom základe s čo najmenším prídavkom chemických látok. Samozrejme, tým sa vám úplne vyhnúť nepodarí, pretože mnohé z nich sú v stavebných hmotách nezastupiteľné, keď upravujú napríklad horľavosť materiálov.

Ako sa postarať o zdravé bývanie v dome
Foto: David Pisnoy/Unsplash

Podstatne väčšie možnosti rozhodovania budete mať pri výbere ekologických interiérových farieb a náterov. Ponuka podlahových krytín takisto poskytuje viacero možností výberu takých riešení, ktoré v budúcnosti nebudú zaťažovať ovzdušie v obytných priestoroch škodlivými látkami. Spoľahnúť sa môžete na keramické dlažby, drevené podlahy, krytiny na báze lisovaného korku a mnohé ďalšie.

Treba len sledovať aktuálne trendy a nakupovať výrobky overených výrobcov. Prírodným materiálom je dobré dať prednosť aj pri výbere nábytku a všetkých bytových textílií (moderný nábytok krásne doplnia aj prútené výrobky). Tieto majú obvykle vyššiu cenu, avšak, ide o materiály, ktoré majú veľmi dobré úžitkové vlastnosti aj po rokoch ich používania. A navyše, obvykle pochádzajú z obnoviteľných zdrojov.

Namiesto záveru

Pri 14 – 16 nádychoch a výdychoch za minútu v pokojnom režime vdýchne a vydýchne zdravý dospelý človek asi 7,5 l vzduchu. Pri telesnej námahe, keď je potrebné väčšie množstvo kyslíka, sa dýchanie prehĺbi. Človek tak vdýchne väčší objem vzduchu s vyššou frekvenciou. Celkový minútový objem vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu sa značne zväčší. Myslite na to a zabezpečte si zdravé prostredie s dostatočnou výmenou vzduchu. Nech je vzduch, ktorý dýchate, čerstvý a čo najmenej znečistený cudzorodými látkami.

Zdieľať obsah