Zdroje energií na vykurovanie

Podľa slov analytikov minie priemerná slovenská domácnosť na energie, teda vodu, elektrinu a plyn, takmer štvrtinu svojich príjmov, pričom pred asi pätnástimi rokmi tieto výdavky tvorili len necelých 15 %. V uplynulom období koronakrízy sme zaznamenali pri týchto komoditách mierny pokles, avšak situácia za posledné mesiace nám príliš veľa optimizmu nevlieva a zdá sa, že ceny elektrickej energie a plynu pôjdu aj pre domácnosti pomerne prudko nahor. Vzhľadom na to, že bez energií na teplo, varenie a prípravu teplej úžitkovej vody sa nezaobíde žiadna domácnosť, dotkne sa tento jav každého z nás. Keďže najväčšia časť energií sa spotrebováva na vykurovanie, pozrime sa bližšie na túto tému.

V Európskej únii spotrebujú domácnosti asi štvrtinu vyprodukovanej energie. V domácnostiach najviac využívajú zemný plyn (32 %) a elektrinu (25 %). Podľa údajov Eurostatu, európskeho štatistického úradu, za rok 2018 sa obnoviteľné zdroje energie podieľali na tejto spotrebe 19,5 %, nasledovali ropné produkty (11,6 %) a druhotné teplo (8,7 %). Úplne na chvoste sa ocitli tuhé palivá s 3,4 % podielom.

Najpoužívanejšie vykurovacie systémy v individuálnej výstavbe

Kotly na plyn

V súčasnosti sú najpoužívanejším zdrojom tepla pre domácnosti. Ich obľube nahráva plnoautomatická prevádzka bez nutnosti zásahov. Účinnosť plynových kotlov závisí od druhu kotla a dosahuje 90 % pre bežný typ kotlov, ktoré sa nahrádzajú nízkoteplotnými kotlami s účinnosťou dosahujúcou na základe nižších tepelných strát 95 % alebo kondenzačnými kotlami, pri ktorých účinnosť presahuje 100 %.

Tento bilančný „zázrak“ je dosiahnutý využitím energie vodnej pary tvoriacej súčasť spalín a ktorá pri iných druhoch kotlov odchádzala komínom do okolitého priestoru. Vodná para odovzdáva v kotle svoje teplo vratnej vode, ktorá sa takto predhreje. Vodná para sa, naopak, ochladí a skondenzuje. Kotol musí predhriatu vratnú vodu dohrievať o nižší rozdiel teplôt, čím sa zabezpečí efektívnejšie využitie energie.

Kondenzačné kotly sa ideálne využívajú pri nízkoteplotnom vykurovaní s teplotným spádom 55/35 °C, keď teplota vratnej vody má 35 °C. Tento spôsob je najvhodnejší na podlahové, stropné alebo stenové plošné vykurovanie. Pri úvahách o výmene kotla treba počítať nielen so zakúpením nového kotla a s jeho inštaláciou, ale aj s investíciami do prerábky komína. Z rodinného rozpočtu si ukrojí aj každoročný servis kotla, čistenie a revízia komína.

Elektrické vykurovanie

Má množstvo priaznivcov, hlavne vzhľadom na jeho minimálne nároky na obsluhu a čistotu prevádzky. Žiaľ, jednoznačne patrí k finančne najnáročnejším. V prípade, že k vám nie je dovedený plyn a nechcete kúriť pevnými palivami, elektrické vykurovanie je vynikajúcou alternatívou. Výhodou je aj to, že čoraz viac elektrickej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov, čo prispieva k znižovaniu ekologickej záťaže. Ide o trend, ktorý má všeobecnú podporu.

K dispozícii je viacero typov elektrického vykurovania. Akumulačné systémy využívajú elektrinu odobratú zo siete v čase zvýhodnenej, nízkej tarify, ktorá trvá zvyčajne 8 hodín denne. Teplo akumulujú a následne ho podľa potreby uvoľňujú. Takéto systémy pracujú s účinnosťou až do 95 %. Pod akumulačnými systémami rozumieme predovšetkým akumulačné ústredné vykurovanie, ktoré môže byť radiátorové, alebo napríklad podlahové a akumulačné pece. Výhody akumulácie tepla a pružnosť priamovýhrevných systémov zahŕňajú kombinované, hybridné zariadenia.

Pri priamovýhrevnom vykurovaní je elektrina premieňaná na tepelnú priamo bez akumulácie. Tento princíp využíva vykurovanie pomocou centrálneho elektrického kotla alebo lokálneho zdroja tepla (konvektory, elektrické rohože, sálavé či infračervené panely). Výhodou týchto zariadení je vysoká účinnosť systémov a nevýhodou sú vyššie prevádzkové náklady.

Kotly na pevné palivo

V porovnaní s predchádzajúcimi majú výrazne nižšiu účinnosť, ktorá dosahuje 55 až 70 %. Nižšie náklady na vykurovanie sú vyvážené potrebou častej obsluhy kotla, fyzicky náročnou manipuláciou s palivom a potrebou jeho skladovania. Samozrejmosťou je nutnosť pravidelného čistenia komína. K znižovaniu používateľského komfortu prispieva aj vysoká produkcia emisií. Moderné kotly, predovšetkým také, ktoré ako palivo využívajú drevené peletky, bývajú už vysoko automatizované, čím sa výrazne zlepšuje komfort ich používania.

Tepelné čerpadlá

Pre mnohých stavebníkov alebo majiteľov rodinných domov sú ešte stále novinkou. Ide o moderné, ekologické zariadenia, ktoré minimálne zaťažujú životné prostredie. Ich prevádzka a obsluha je čistá a komfortná. Je možné regulovať ich aj na diaľku, napríklad aplikáciou v mobilnom telefóne. Vzhľadom na to, že výkon tepelného čerpadla závisí od teploty (vzduchu alebo vody, podľa média), musí byť jeho súčasťou elektrický kotol, ktorý v čase nepriaznivých podmienok tepelnému čerpadlu pomáha.

Tepelné čerpadlo býva logicky doplnené aj zásobníkom teplej úžitkovej vody. Vstupné náklady na zriadenie tepelného čerpadla sú asi o tretinu vyššie ako náklady na zriadenie plynového vykurovania a asi dvojnásobne drahšie v porovnaní s elektrickým vykurovaním. Samotné náklady na palivo sú však porovnateľné s plynovým vykurovaním.

Ekonomika systémov

Pri ekonomickom posúdení jednotlivých typov vykurovacích systémov je nutné brať do úvahy investičné náklady na zriadenie systému od projektu, prípojok médií, vybudovanie komína cez nákup zariadení, ich inštaláciu, vybudovanie vnútorných rozvodov alebo skladovacích priestorov na palivo až po prevádzkové náklady počas životnosti zariadenia, ktoré okrem nákladov na vykurovacie médium zahŕňajú náklady na servis zariadení, ich revízie, revízie prípojok a komínov.

Ak k týmto kritériám pridáme ešte aj ekologické hľadisko, určiť jednoznačného víťaza nebude celkom jednoduché. Slovenskí stavebníci môžu v niektorých prípadoch čerpať dotácie na modernizáciu a ekologizáciu bývania, teda aj na rekonštrukcie alebo zriadenie moderných vykurovacích sústav. V takomto prípade sa víťazom rebríčka vykurovacích systémov môže stať tepelné čerpadlo.

Tipy na úsporu pri kúrení

 • Znížte tepelné straty vášho bývania, to znamená zainvestujte do kvalitných okien a zateplenia nehnuteľnosti.
 • Nezabúdajte na pravidelnú údržbu a nastavenie okien a vstupných dverí.
 • K tepelnej pohode prispejú zatiahnuté exteriérové žalúzie.
 • Starším typom okien doprajte nové tesnenia.
 • Nezabudli ste na pravidelnú údržbu vykurovacích zariadení? Pravidelná údržba zariadení zvyšuje ich účinnosť a zároveň môže odhaliť prípadné poruchy, ktoré sa takto odstránia v čase mimo vykurovacej sezóny.
 • Odvzdušnite vykurovací systém.
 • Vyčistený komín je nielen bezpečnejší, ale prispieva aj k lepšiemu výkonu kotlov.
 • Nastavte optimálnu teplotu v obytných priestoroch. Tá by mala byť 22 – 23 °C. Zníženie teploty o 1 °C znamená úsporu nákladov na vykurovaní o 5 %. V zimných mesiacoch nie je nevyhnutné chodiť v byte v tričku a trenírkach.
 • Skontrolujte rozvody ústredného kúrenia. Zaizolujte rozvody prechádzajúce priestormi, ktoré nie sú určené na vykurovanie.
 • Investujte do regulačnej techniky. Termostatické hlavice a programovateľné izbové termostaty prispejú k ďalším úsporám energií a zároveň k zvýšeniu tepelnej pohody.
 • V čase, keď ste mimo domácnosti, nastavte nižšiu teplotu vykurovania. Kúrenie však nevypínajte. Priestory by sa podchladili a neprospelo by to ani stavebným konštrukciám.
 • Podlahové vykurovanie zvyšuje pocitovú teplotu v interiéri o 2 – 3 °C.
 • Nezabúdajte vetrať. Vetrajte krátko (5 minút) a intenzívne. Otvorte okná dokorán – vzduch sa rýchlo vymení, avšak steny ostanú teplé.
 • Nezakrývajte vykurovacie telesá. V zimnom období používajte kratšie záclony a závesy. Aj nábytok umiestnený v tesnej blízkosti vykurovacích telies vás oberá o teplo.
Zdieľať obsah

Komentáre: 2

 1. Prečo ste nespomenuli výhrevné fólie, ktoré dosť často dávajú do nízkoenergetických montovaných domoch, a nepotrebujete žiadny kotol, pričom spotreba komplet el. vrátane spotrebičov pri rozlohe 100 m2 sa pohybuje okolo 100 €

  • Dobrý deň, Peter,
   v článku sme sa výhrevným fóliám podrobnejšie nevenovali, avšak spomenuli sme ich – ide vlastne o elektrické rohože zmienené v sekcii článku o priamovýhrevnom elektrickom vykurovaní.
   Ďakujeme Vám však za podnet, ktorý by sme v opačnom prípade zapracovali.

   Príjemný deň želám,
   Nina z tímu Odzákladov.sk

Diskusia je prístupná pre čitateľov s aktivovaným predplatným.