Riadené vetranie s rekuperáciou – čerstvý vzduch bez otvárania okien

Stavby sa v čase energeticky úspornej výstavby z roka na rok obaľujú čoraz hrubšími tepelnými plášťami a navyše v záujme čo najväčšej úspory energií sa budovy takmer hermeticky uzatvárajú. Mnohým záujemcom o výstavbu takýchto stavieb vŕta v hlave otázka, ako sa v takýchto zaizolovaných objektoch rieši výmena vzduchu tak, aby bývanie a pobyt v nich neboli pre človeka škodlivé.

V zdravom byte zdravý vzduch

Už dávno platí, že kam nechodí slnko, tam chodí lekár. Avšak k životu nepotrebujeme iba slnko – aj nevyvetrané priestory sú pre ľudí škodlivé. Zdravé prostredie je tam, kde je dobre vyvetrané. V nevetraných priestoroch totiž narastá koncentrácia oxidu uhličitého, prachu, peľov a iných škodlivín, ktoré sa uvoľňujú z nábytku či textílií a škodia zdraviu.

Otvoriť okná dokorán a vymeniť vzduch v obývaných priestoroch za čerstvý je veľmi jednoduchý úkon, avšak človeku môže napadnúť otázka týkajúca sa energetickej bilancie takéhoto kroku. Dôkladným vyvetraním otvorenými oknami prídeme nielen o teplý vzduch, ktorý sme pred niekoľkými okamihmi vyhriali na požadovanú teplotu, ale studený vzduch, ktorý ho nahradil, spôsobí pomerne prudké ochladenie stien a všetkých predmetov nachádzajúcich sa vo vetraných priestoroch. A keďže vetrať by sa malo niekoľkokrát denne, v takomto prípade by nás čakal slušný kolotoč neustáleho nahrádzania tepelných strát spôsobených vetraním. Je jasné, že tadiaľto cesta nepovedie a treba nájsť iný, ekonomicky aj ekologicky účinnejší spôsob vetrania.

K slovu sa dostáva rekuperácia vzduchu

Zjednodušene možno napísať, že rekuperácia je spätné získavanie energie, v našom prípade tepla. Ide o fyzikálny dej, pri ktorom sa vzduch privádzaný do budovy predhrieva teplým vzduchom, ktorý sa z miestnosti odvádza. Odvádzané masy vzduchu odovzdajú v protichodnom výmenníku tepla viac ako 90 % odpadového tepla privádzanému vzduchu, ktorý je následne dohrievaný na požadovanú teplotu tak, aby v miestnosti boli dodržané optimálne požiadavky na tepelnú pohodu.

Vedeli ste, že…?

Neoddeliteľnou súčasťou rekuperačných zariadení sú aj filtre čistiace privádzaný vzduch od prachových častíc a peľu. Riadené vetranie zabezpečuje nepretržitý prívod vonkajšieho čerstvého vzduchu do interiéru a súčasne odvod odpadového vzduchu.

Základným prvkom riadeného vetrania je automatická vetracia jednotka s výmenníkom na spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu. Trh ponúka vetracie jednotky určené na vetranie malých priestorov, ktoré je možné umiestniť pod strop miestnosti a ich cena sa začína pri niekoľkých stovkách eur. Bežnejšie riešenie predstavujú väčšie rekuperačné jednotky určené na vetranie celého bytu alebo domu, ktoré môžu byť umiestnené v technickej miestnosti alebo na povale domu. Na ich inštaláciu budete potrebovať minimálne 4-tisíc eur.

Princíp rekuperácie vzduchu

Rekuperácia so zemným kolektorom

Dnes sú k dispozícii aj rekuperačné jednotky doplnené zemným kolektorom využívajúcim teplo akumulované v zemi. Keďže teplota v hĺbke napríklad dva metre pod zemou má pomerne stabilnú a relatívne vysokú teplotu, vzduch určený na vetranie obytných priestorov sa predhreje v potrubiach umiestnených v zemi a následne sa ohreje v protichodnom výmenníku tepla rekuperačnej jednotky, takže na zabezpečenie tepelnej pohody bude potrebné takýto vzduch ohriať len minimálnym dohriatím, čo vedie k ďalším úsporám energií na vykurovanie.

Zemný kolektor zaradený pred rekuperačnú jednotku sa osvedčuje pri zabezpečení optimálnej teploty v interiéri počas letných horúčav. Vzduch zo zemného kolektora, ktorý máva teplotu okolo 15 °C, je prostredníctvom ventilátora rekuperačnej jednotky vháňaný do obytných priestorov, čím sa zabezpečuje prirodzené klimatizovanie priestorov s takmer nulovými nákladmi.

Zdroj: Zehnder

Celá prevádzka takejto klimatizácie pozostáva len z nákladov na napájanie ventilátora rekuperačnej jednotky. Cena rekuperačnej jednotky so zaradeným zemných kolektorom spolu s montážou sa začína na hodnotách blížiacich sa k šiestim tisíckam eur. Vývoj v tejto oblasti však neustále napreduje a so zvýšeným záujmom o inštaláciu rekuperačných zariadení sa dá očakávať vyššia konkurencia na trhu a tlak na znižovanie cien samotných zariadení, ako aj ich odbornej montáže.

Tip

Pri úvahách o efektivite rekuperačných zariadení nezabudnite, že o každé zariadenie v domácnosti sa treba pravidelne starať. Rekuperačné jednotky nie sú výnimkou, preto je potrebné počítať s každoročným odborným servisom týchto zariadení spojeným s dezinfekciou a výmenou filtrov.

Dobrá rada na záver

Ak uvažujete o inštalácii rekuperačnej jednotky do nového alebo rekonštruovaného obytného priestoru, vždy je potrebné vyhľadať odborníkov v tejto oblasti a poradiť sa s nimi. Len takto sa môžete dostať ku skutočne efektívnemu riešeniu vetrania svojej nehnuteľnosti. Len takto dostanete za svoje peniaze to najlepšie riešenie šité na mieru a zariadenie, ktoré bude pracovať spoľahlivo a efektívne po celý čas svojej životnosti.

Zdieľať obsah