Dizajnové trendy a nové normy v oblasti strešných krytín

Úvod stavebnej sezóny sa zvyčajne spája s novinkami v stavebných materiáloch, ktoré bývajú prezentované na stavebných veľtrhoch. Rok 2021 bude v tomto ohľade odlišný od predchádzajúcich, čo však neznamená, že by nepriniesol žiadne novinky. Najpodstatnejšou je zmena tepelnotechnickej normy, nové trendy sa však týkajú i ekológie a celkového estetického stvárnenia strechy.

Životné prostredie na prvom mieste

Azda najdôležitejšou zmenou v stavebníctve, ktorá sa dotýka výstavby a ešte výraznejšie obnovy rodinných a bytových domov, je nástup platnosti cieľových požiadaviek tepelnotechnickej normy STN 73 0540-2, ktorá stanovuje tepelnotechnické požiadavky na stavby, najmä na ich energetickú hospodárnosť, schopnosť zadržiavať teplo a na zabezpečenie hygieny a ochrany zdravia osôb zdržiavajúcich sa v týchto stavbách a tým aj na ochranu životného prostredia.  

Od 1. januára 2021 je možné na Slovensku stavať iba budovy v súlade s požiadavkami, ktoré sú v norme označené ako cieľové odporúčané hodnoty. Stavby spĺňajúce tieto kritériá sa označujú ako budovy s takmer nulovou spotrebou energie, a preto budú aktívnym prínosom pre znižovanie uhlíkovej stopy bývania.

Dôraz na odbornosť aj prírodné materiály

V súlade s novou legislatívou bude nutné stavať budovy zodpovedajúce zvýšeným nárokom na tepelnoizolačné vlastnosti. V oblasti striech sa týmto podmienkam bude musieť prispôsobiť predovšetkým skladba strešného plášťa ukrytá pod strešnou krytinou. Väčšia bude hrúbka izolácií, ale potrebné budú aj kvalitnejšie strešné fólie a montážny materiál, ktorý bude musieť dlhodobo odolávať náročným klimatickým podmienkam pod strešnou krytinou. Zabudovávanie takýchto kvalitných materiálov si, samozrejme, vyžaduje vysokú profesionalitu realizačných firiem, a to v oblasti vedomostí, ale aj zručností. Akékoľvek podcenenie technológie pri zhotovovaní striech sa veľmi rýchlo prejaví na znížení ich funkčnosti a životnosti.

Zdroj: Velux

TIP

Keďže čoraz viac investorov sa zaujíma o stavebné materiály ohľaduplné voči životnému prostrediu, popularitu si istotne získajú izolačné materiály vyrobené na základe rastlinných alebo živočíšnych vlákien, ktorých je v súčasnosti na trhu so stavebnými materiálmi pomerne veľký výber.

Dizajn a pridaná hodnota strechy

Ďalšie trendy takisto nadviažu na predchádzajúce obdobia. V oblasti estetického stvárnenia či možností, ako rozšíriť funkčnú stránku strechy, máte široké pole možností.

Strechy s nízkym sklonom

Takýto typ sa teší obľube predovšetkým na stavbách typu bungalova. Ide o pomerne paradoxný trend, ktorý je v rozpore s ekonomikou výstavby. Realizácia strešného plášťa s nízkym sklonom strešných rovín si veľmi často vyžaduje tzv. vodotesné podstrešie, ktorého realizácia je náročnejšia na materiálové vstupy a kvalitu zabudovania stavebných materiálov do strešného plášťa. Tieto požiadavky sa následne odrážajú na cene realizácie strechy.

Strohé tvary stavieb

S prísne strohými krivkami striech bez vyčnievajúcich častí sa stretávame v mestách i na vidieku. Pod strohým obalom sa obvykle schovávajú stavby v nízkoenergetickom štandarde, veľmi často drevostavby. Strechy takýchto stavieb si vyžadujú krytiny plochých štvorhranných tvarov (betónové i keramické), ploché kovové šablóny alebo kovové drážkované (falcované), alebo tzv. kliksystém, ktorý je ekonomickou náhradou klasickej drážkovanej (falcovanej) krytiny. Strohosť architektonického riešenia takýchto stavieb podčiarkuje aj farebné riešenie, v rámci ktorého sú strešná krytina aj fasáda ladené do rovnakých alebo veľmi podobných odtieňov, pričom využívajú nanajvýš efekt kombinácie rôznych materiálov, prípadne štruktúr povrchu.

Zdroj: Berchtold Holzbau

Tmavé strešné krytiny

Patria k ďalším, aj keď rozporuplným trendom. Tmavé farebné odtiene pohlcujú omnoho viac slnečného žiarenia ako svetlé odtiene. Preto sa tmavé krytiny v porovnaní so svetlými viac prehrievajú, čo v letnom období následne prispieva k prehrievaniu podkrovných priestorov, ale aj okolia stavieb. Výrobcovia strešných krytín majú „liek“ aj na tento problém a prichádzajú s riešeniami, ktoré sú schopné aspoň časť tepelného žiarenia odraziť do atmosféry. Ak teda budete trvať na tmavých odtieňoch krytiny pre váš dom, rozhodujte sa pre krytiny s odrazivou povrchovou úpravou.

Zdroj: Terran

Pestrosť

Podobne ako niekomu lahodí pohľad na tmavé farby a jednoduché línie, iní nedajú dopustiť na stavby pripomínajúce anglický, škandinávsky alebo mediteránny vidiek. O tom, či sa podobné stavby do našej krajiny hodia alebo nie, nebudeme polemizovať. Výrobcovia strešných krytín sú v každom prípade pripravení na splnenie najtajnejších prianí stavebníkov, čo sa týka tvarov, materiálov, farebných odtieňov i povrchových úprav krytín.

Zdroj: Terran

Strechy s pridanou hodnotou

Je dobré, ak sú veci okolo nás viacúčelové. Prečo by strechy mali byť výnimkou? Podkrovné priestory sa od nepamäti využívali na sušenie sena, odkladanie úrody alebo na bývanie. Využiť sa však dá aj exteriérová časť strechy. Dnes sa veľkej popularite tešia zazelenané strechy, ktoré prinášajú do obytných zón viac kyslíka, ale prispievajú aj k zlepšovaniu klímy počas letných horúčav. Nezanedbateľným prínosom je i schopnosť zadržiavať vodu. Zeleň na strechách sa stáva útočiskom vtáctva i hmyzu, včely nevynímajúc.

Strechy je však možné využiť aj na umiestnenie solárnej techniky. Dnes nie je nič výnimočné, ak sa ploché strechy využívajú na rekreačné účely, šport alebo ako parkovisko. O viacúčelovom využití vašej strechy je dobré rozmýšľať už v čase projektovej prípravy stavby, tak aby projekt počítal so zvýšeným zaťažením strešnej konštrukcie.

Strecha je skutočne korunou krásy vášho domu, ktorá ho má nielen chrániť, ale zároveň i reprezentovať. Architektúra strešnej konštrukcie by mala rešpektovať tepelnotechnické požiadavky i vkus samotného majiteľa. Ktoré z trendov vás oslovili najviac? Aká strecha by vám najviac vyhovovala? Podeľte sa s nami o svoje názory.

Zdieľať obsah