Dobre navrhnutá a zhotovená stavba uľahčí chladenie počas horúcich dní

Pre čoraz teplejšie letné dni už mnoho predstaviteľov odbornej verejnosti, ale aj ľudí so zdravým logickým úsudkom, uvažuje o potrebe efektívneho konštrukčného riešenia stavieb. A to tak, aby aj bez dodatočných energetických požiadaviek boli schopné čeliť horúčavám a vo vnútri čo najdlhšie udržať priaznivú klímu pre život. Na nasledujúcich riadkoch si povieme, akými opatreniami pri výstavbe si zabezpečíte chlad v dome aj bez klimatizačných zariadení.

Tohtoročné počasie je veľmi zvláštne. Jar trvala týždeň a hneď po nej nastúpilo leto. To nás vo svojej vrcholnej fáze potrápilo výnimočne dlhým obdobím tropických horúčav s veľmi vysokými nočnými teplotami, ktoré nám neumožnili oddýchnuť si od účinkov tepla. Klimatológovia nás presviedčajú, že na tento vývin počasia si musíme v súvislosti s otepľovaním atmosféry zvyknúť. Posledné dni prinášajú médiá správy o tom, že vývin počasia nasvedčuje tomu, že nasledujúce obdobie štyroch rokov bude v našich končinách abnormálne teplé.

Vedeli ste, že?

Od roku 1990 stúpla priemerná ročná teplota na Slovensku približne o 1 °C. Očakáva sa, že do roku 2040 stúpne v našej krajine o 1,5 °C a do roku 2060 o 2,5 °C. Budú ubúdať studené dni a pribúdať veľmi teplé obdobia bez zrážok. Tieto však budú sprevádzané veľkými výkyvmi počasia a extrémnymi poveternostnými javmi vo forme silných búrok s prietržami mračien, krupobitiami a doplnené silnými vetrami. Či chceme alebo nie, tieto skutočnosti musíme akceptovať a začať sa na ne pripravovať.

Klimatizácia nemusí byť riešením

Pozrime sa teda bližšie na problematiku návrhu pomerne jednoduchých opatrení, ktoré môžeme pri plánovaní stavby rodinného domu zrealizovať, a ktoré nám uľahčia život v nej. Ak by ste čakali, že v tomto príspevku nájdete informácie o klimatizáciách, prípadne iných spôsoboch chladenia, mýlite sa. Tieto zariadenia majú mnoho fanúšikov, ale stále je veľa ľudí, ktorí chcú žiť bez nich. Uvedomujú si totiž, že klimatizácie, aj napriek moderným konštrukciám, sú spotrebiče elektrickej energie, ktorú je potrebné vyrobiť a zaplatiť. Jej vlastná výroba zanecháva nemalú uhlíkovú stopu. Navyše, klimatizácia si vyžaduje pravidelnú údržbu a výmenu filtrov, čo je spojené s ďalšími výdavkami.

klimatizacia-chladenie-rodinny-dom-sedacka-okno-stol-zavesy
Zdroj: equinox.sk

Na opatrenia myslite už vo fáze projektu

Navrhnúť opatrenia vedúce k udržaniu príjemnej klímy v obytnom dome nie je v podstate žiadna veda. Treba sa len inšpirovať architektúrou našich predkov, prípadne niečo odpozorovať pri potulkách po dovolenkových destináciách. Najlepšie je, ak nad opatreniami smerujúcimi k pasívnemu chladeniu stavby uvažujú jej majitelia ešte v období pred projektovou prípravou. Ak majú stanovené požiadavky na svoj budúci dom, veľmi jednoducho ich môžu tlmočiť projektantovi. Ten by mal mať toľko skúseností, aby predstavy klientov bez väčších problémov preniesol do projektov.

Farby domu

Spomínate si, aké farby prevládajú na domoch v južných krajinách? Jednoznačne svetlé, najčastejšie je to biela farba. Toto platí predovšetkým pri omietkach. Tu si treba uvedomiť, že tmavšie farebné odtiene pohlcujú väčšie množstvo dopadajúceho svetla a následne odrážajú len menšiu časť dopadajúcej energie, čo zákonite spôsobuje v letnom období prehrievanie. Navyše, pri tmavých tenkovrstvových omietkach, ktoré sa robia na zateplených fasádach v kontaktnom zatepľovacom systéme ETICS, hrozí za určitých okolností aj ich zvýšené praskanie aj odlupovanie. Nie nadarmo odborníci v tejto súvislosti odporúčajú pri aplikovaní tmavých odtieňov omietok konzultovať technologické postupy s aplikačnými technikmi jednotlivých výrobcov omietkových zmesí.

nanasanie-fasadnej-omietky-omietanie-dom-ruka
Zdroj: Baumit

V tejto súvislosti vám isto prišla na um otázka tmavých strešných krytín, ktoré sú dnes také populárne. Ideálne je, ak výrobcovia ponúknu tmavé krytiny so špeciálnou reflexnou úpravou, vďaka ktorej je problém v podstate vyriešený. Vo všeobecnosti však platí, že čím je krytina svetlejšia, tým lepšie odráža slnečné žiarenie a menej sa prehrieva (menej sa prehrieva samotná krytina, ale aj obytný priestor pod ňou).

Tepelné izolácie stavieb

Dnes sa dom bez zateplenia ani nepostaví. Každá stavba musí spĺňať určité normou stanovené tepelno-technické požiadavky. Bez ich splnenia nebude stavbe vydané stavebné povolenie alebo sa neskolauduje. Zatepľuje sa vždy celá stavba, základy, obvodové múry, ako aj strecha. Zateplenie na hodnoty stanovené normou možno dosiahnuť kombináciou viacerých stavebných materiálov.

zateplenie-domu-strecha-okna-novostavba
Zdroj: Isover

Na Slovensku sú najobľúbenejšími zatepľovacími materiálmi polystyrén, minerálne vlny, tzv. PUR izolácie, ale aj izolácie z prírodných materiálov, napríklad slama, konopné vlákna, drevitá vlna, ovčia vlna a iné. Každá z týchto izolácií má svoje špecifické úžitkové vlastnosti, výhody aj nevýhody. Kvalitná izolácia chráni stavbu aj v lete, ale len dovtedy, kým teplota vonku na viac ako dva týždne nepresiahne 35 °C. Potom sa začne dom prehrievať. Preto bude dôležité vyriešiť nielen ochranu pred účinkami chladu, ale aj problematiku ochrany stavby pred dlhodobými vysokými horúčavami. Odborníci sa tejto problematike veľmi intenzívne venujú. Určite si o nej ešte niečo v budúcnosti povieme.

Zelené budovy

Jednou z možností, ako postaviť budovu, v ktorej sa bude dobre žiť počas celého roka bez toho, že by sme museli platiť za drahé energie, je postaviť „zelenú budovu“ – teda budovu so zelenou alebo vegetačnou strechou, prípadne aj fasádou. Takéto stavby sa na Slovensku objavujú len celkom výnimočne, aj napriek tomu, že technológie sú k dispozícii a sú aj overené na viacerých projektoch.

zelen-na-streche-budovy-ekodom-stromy-na-streche-trava-zelena-strecha

Zelené strechy prispievajú k znižovaniu teploty v priestoroch pod nimi a zároveň vylepšujú klímu v okolí stavby. Výsadbu na nich je možné navrhnúť buď ako extenzívnu, alebo intenzívnu. Extenzívna výsadba vyžaduje hrúbku substrátu do 15 cm. Je navrhnutá tak, aby bola schopná regenerácie a vyžadovala si minimálnu údržbu. Nájdeme v nej najčastejšie trávy, rozchodníky, skalničky, machy, prípadne plazivé dreviny. Hmotnosť takejto strechy ani v premokrenom stave nepresahuje 200 kg/m2.

Ak budete chcieť vašu vegetačnú strechu využívať ako pochôdznu, je lepšie ju zrealizovať s intenzívnou výsadbou, ktorá si však vyžaduje väčšiu hrúbku výsadbového substrátu. Je teda ťažšia, čo treba brať do úvahy pri projektovaní celej stavby.

Betónové džungle predstavujú obrovský ekologický problém

Účinne sa chrániť pred horúčavami, hlavne v mestských zástavbách, bude možné len vtedy, ak mestá budú zelené. Ak na uliciach budú rásť stromy, ktoré svojím tieňom zlepšia klímu. Ak zelené pásy medzi cestami a popri nich nebudú len zatrávnené, ale bude na nich výsadba vyššej zelene. Tieň, ktorý takáto výsadba poskytne, umožní lepšie hospodárenie pôdy s vlahou a navyše poskytne tieň nielen ľuďom, ale aj živočíchom.

S touto témou veľmi úzko súvisí aj problematika zadržiavania vody na pozemkoch. Žiaľ, zrážky, ktoré môžu byť v období horúčav mimoriadne silné, nie sú obrovské betónové plochy v mestách schopné zadržať. Pri prívalových dažďoch preto zákonite nemôže stíhať ani kanalizácia a na problém je zarobené. Spomeňte si, koľkokrát zazneli toto leto informácie o zaplavení ciest, podjazdov a pod. Nechceme, aby naša úvaha vyznela príliš apokalypticky. Každý si je strojcom vlastného šťastia. Prírode sa treba snažiť porozumieť a urýchlene začať robiť opatrenia. Obrazne povedané: zamiesť si pred vlastným prahom a začať od seba. Drobnými krôčikmi, ktoré – keď sa spoja – budú veľkým dielom.

Okná

Okná sú v oblasti zabezpečenia tepelnej pohody v stavbe počas celého roka samostatnou kapitolou. V lete sa práve nimi dostáva do stavby najviac tepla a v zime sú príčinou najväčších tepelných strát. Prehrievanie obytných priestorov určite obmedzíte vhodne navrhnutou širokou strešnou rímsou, ktorá v letnom období, pokiaľ je slnko vysoko nad obzorom, znemožní dopad slnečných lúčov na zasklené plochy. Naopak, v zimnom období, keď je slnko nízko nad obzorom, budú jeho lúče interiér domu príjemne prehrievať.

Ak nebudete mať túto možnosť, dobrú službu vám spravia aj rôzne žalúzie, markízy, rolety, závesy, prípadne okenice alebo aj reflexné fólie, pričom je vždy výhodnejšie, ak sú ktorékoľvek z týchto doplnkov namontované z vonkajšej strany okna. Ak chcete nainštalovať okná do podkrovného priestoru, tak z hľadiska jeho možného prehrievania je lepšie navrhovať zvislé okná vikierov ako strešné okná. Našťastie, dnes všetci výrobcovia strešných okien ponúkajú sofistikované riešenia na ich tienenie, ktoré odporúčame zakúpiť spolu s oknami. Vzhľadom na typizáciu rozmerov strešných okien môžete doplnky dokúpiť aj dodatočne.

velke-okna-vela-svetla-zaluzie-tienenie-rolety-stresne-okno-chladenie-bez-klimy

Orientácia miestností na svetové strany

V horúcich letných dňoch, a nielen v tých, je pre človeka veľmi dôležité dobre sa vyspať. Odborníci radia spať pri teplote prostredia do 19 °C. Pokiaľ budete mať spálne domu orientované na sever, prípadne na východ, počas dňa budú pasívne pomerne dobre chránené pred prehrievaním. Optimálnu teplotu na spánok v nich zrejme počas horúčav neudržíte, ale aj teplota okolo 24 °C bude prijateľná. V našich podmienkach sa obytné priestory stále zvyknú orientovať na južnú stranu budov. V lete sú potom vystavené prehrievaniu. Udržať príjemnú tepelnú pohodu v takto orientovaných miestnostiach je možné ich dôsledným uzatvorením a tienením až zatemnením počas dňa a vetraním v noci, keď je teplota ovzdušia prijateľná.

Výsadba zelene

Vyššie nájdete úvahu o význame zelene na udržanie priaznivej klímy v mestách. Čo platí pre mesto vo veľkom, platí aj pre mikrosvet vášho domu, pozemku a záhrady. Posledné roky, keď pri mestách vznikajú satelity so sídliskami z rodinných domov, v ktorých žijú prevažne mladí ľudia cestujúci každodenne do práce, vznikol nový trend „bezúdržbových“ záhrad plných betónu, kameňa, kamienkov, niekoľkých tují a zopár kvetov v mobilných kontajneroch. Z takýchto záhrad sa však v lete stáva rozpálená „Sahara“.

betonova-dzungla-dom-stromy-trava-kufor-zelen-kon-modra-obloha-chladenie-bez-klimy

Nebolo by lepšie mať pri dome zasadené ovocné stromy, ktoré vám okrem ovocia poskytnú o pár rokov drahocenný tieň? Budete môcť pozorovať život hmyzu, vtáctva a možno sa objaví aj fučiaci ježko. Umne navrhnutá záhrada plná zelene pritom vôbec nemusí znamenať veľa práce. Listnaté stromy majú navyše tú výhodu, že habitus zelene si na jeseň „vyzlečú“ a v zimnom období budú môcť slnečné lúče prehrievať váš dom.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Problematika prehrievania stavieb sa v niektorých oblastiach v letnom období stáva rovnako aktuálnou ako otázka ich zatepľovania.
  • Stavbu je možné chrániť pred prehrievaním viacerými opatreniami, ktoré si nevyžadujú montáž technológií, nespotrebovávajú elektrickú energiu a nie sú náročné ani finančne.
  • Tepelnú pohodu počas horúcich dní možno docieliť vhodnou farebnosťou stavby, zamedzením prehrievaniu slnečnými lúčmi cez okná, výberom vhodných druhov okien, zelenou strechou a fasádou, orientáciou miestností na svetové strany, ktorá rešpektuje fyziologické potreby človeka, a použitím vhodných tepelných izolantov.
  • Nezabúdajte na múdrosť našich predkov, ktorí sa vždy obklopovali košatými listnatými stromami.
Zdieľať obsah