Akým spôsobom viesť stavebný denník?

Stavebný denník je dôležitým dokumentom o priebehu prác na stavenisku. Čo to vlastne je a prečo je nevyhnutný na každej stavbe, sme si už rozobrali. Aké sú však možnosti vedenia stavebného denníka? Existuje ich niekoľko – od vypisovania predtlačeného zošita, cez mobilnú aplikáciu, až po komplexný elektronický stavebný denník. V tomto článku si priblížime rôzne spôsoby vedenia stavebného denníka.

1. Stavebný denník v predtlačenom zošite

Ide o tradičný a najrozšírenejší spôsob. Najvačšou prednosťou vedenia papierového denníka je jeho jednoduchosť. Vypĺňanie je ale často zdĺhavé a veľakrát nepraktické. Nie úplne optimálnou je aj spolupráca niekoľkých osôb na vedení denníka, keďže si ho musia fyzicky vymieňať. Jeho nespornými výhodami sú však cena a dostupnosť.

manuálny stavebný denník

2. Komplexný elektronický stavebný denník

Ide zväčša o formu webovej aplikácie. Je vhodná najmä pre väčšie firmy zamerané na zložitejšie stavby s komplikovanou evidenciou. Prednosťou aplikácie je sprístupnenie údajov viacerým osobám naraz – podľa ich pracovného zaradenia. Umožňuje vedenie veľmi komplexných informácií o stavenisku, o kontrolách, o evidencii pracovníkov, subdodávateľov, strojov a veľkého množstva iných údajov. Jeho komplexnosť je aj jeho nevýhodou – pre pohodlné zadávanie údajov je potrebné disponovať počítačom na stavenisku (čo ale nie je príliš praktické) a pre využitie pokročilých funkcií je nutné zdĺhavé vypĺňanie. Používateľom, ktorí s takýmito systémami nepracujú často, môže nejaký čas trvať, kým sa v ňom zorientujú. Býva zväčša spoplatnený, ceny sa začínajú na desiatich eurách a môžu sa vyšplhať až na sto eur za mesiac pre jedného používateľa.

elektronický stavebný denník

3. Stavebný denník ako aplikácia v mobile

Tretia možnosť je spojením predošlých dvoch. Má viacero pokročilých funkcií (aj keď ich nie až toľko, koľko pri webovej aplikácii), napr. evidenciu pracovníkov, strojov a materiálu, no zároveň sa vyhýba prílišnej zložitosti a komplikovaným funkciám. Svojou jednoduchosťou sa podobá papierovému zošitu. Výhodou je aj používateľské rozhranie prispôsobené rozhraniu mobilného telefónu. Údaje sú priebežne ukladané v mobilnom telefóne, preto neustály prístup na internet zväčša nie je nutnou podmienkou na chod aplikácie. Informácie z aplikácie je možné s inými osobami zdieľať, napríklad prostredníctvom e-mailu. Cena aplikácie je podobná ako pri papierovom stavebnom denníku. Vhodnou cieľovou skupinou sú malé alebo stredné stavebné firmy a živnostníci.

Porovnanie troch spôsobov vedenia stavebného denníka v tabuľke:

Zošit Mobilná aplikácia Komplexná webová aplikácia
Vedenie stavebného denníka áno áno áno
Evidencia dochádzky/strojov/materiálu áno áno áno
Rýchlosť vyplnenia (subjektívna) 7 min. 5 min. 9 min.
Informovanie o  priebehu výstavby x e-mailom v systéme
Prikladanie fotografií x áno áno
Funkčnosť bez  internetového pripojenia áno ánox
Ďalšie pokročilé funkcie x áno áno
Počet stavieb 1 0 až 100 (podľa predplateného balíka) 0 až 1000 (podľa predplateného balíka)
Cena (približná) 8 eur/zošit 5 až 10 eur mesačne 10 až 30 eur mesačne
Príklad produktu Stavebný denník ŠEVT Mobilná aplikácia Buildo Stavebný denník Sitediary

Každý z uvedených spôsobov vedenia stavebného denníka má svoj zmysel a navzájom sa dopĺňajú. Predtlačený zošit je ideálny na malé stavby a pre občasných stavebníkov, vyniká svojou priamočiarosťou. Na druhej strane sa nachádzajú komplexné webové aplikácie – na veľkých stavbách a vo veľkých organizáciách vedia udržať nevyhnutný poriadok v dokumentácii, hoci aj za cenu vyššej byrokracie. Zlatou strednou cestou by v tomto prípade mohla byť mobilná aplikácia. Spája výhody oboch svetov, čo ju robí ideálnou ako pre živnostníkov, tak aj pre malé a stredné firmy.

ZDROJ: Natívny článok pre aplikáciu BUILDO

Zdieľať obsah