Ako vám komínový systém pomôže ušetriť náklady na vykurovanie?

Stav komínov na Slovensku, najmä čo sa týka starších stavieb, nie je vyhovujúci. Našťastie, súčasné novostavby by neprešli kolaudačným konaním, pokiaľ by nemali vyhovujúci moderný komínový systém. Majitelia starších domov, ktorí kúria pevným palivom, si však akosi nechcú uvedomiť, že staré jednovrstvové, navyše nevyvložkované komíny nielenže predstavujú riziko vznietenia sadzí, ale zvyšujú aj náklady na vykurovanie. Podľa tvrdenia popredných výrobcov komínových systémov by rekonštrukciou, resp. nahradením nevyhovujúceho starého komína moderným viacvrstvovým komínom, mohli ušetriť až 50 percent nákladov na vykurovanie.

Dobrý komín šetrí peniaze

Moderné systémové komíny sú dvojvrstvové až trojvrstvové. Ak riešime odvod spalín od viacerých spotrebičov, spaľujúcich rôzne druhy paliva (napríklad kondenzačný kotol na zemný plyn a krbová piecka na drevo), ideálnym riešením je jeden viacprieduchový komín umiestnený tak, aby doň bolo možné zaústiť viac vykurovacích telies.

kominovy-system-dvojvrstvovy-trojvrstvovy-viacprieduchovy
Zdroj: Schiedel

Poprední výrobcovia komínov dnes ponúkajú rôzne komínové systémy. Tie najdômyselnejšie sú konštruované tak, že neumožňujú iba odvádzať viaceré druhy spalín. Zároveň dokážu odvetrávať kúpeľne a WC, privádzať vzduch ku kotlu alebo prívody napríklad k solárnemu výmenníku, satelitnému prijímaču a pod. Dobre zvolený typ komínového systému tak môže ušetriť nielen náklady na vykurovanie, ale aj na výstavbu a takisto na inštaláciu pomocných prvkov. Umožňuje to konštrukcia tvárnic skladačkového systému s možnosťami, o akých sa nám pred 15 – 20 rokmi ani nesnívalo.

Prečo viacvrstvový komín

Viacvrstvová konštrukcia v murovaných komínových telesách je riešená tak, aby bol jej prieduch tvorený keramickou vložkou, dilatačne aj tepelne oddelenou od komínového plášťa. V súčasnosti používané keramické vložky sú vhodné pre všetky druhy palív s teplotou spalín prevyšujúcou 40 °C. Keramická vložka je odolná voči kyselinám obsiahnutým v kondenzátoch spalín, dokonale odoláva navlhnutiu a je bezpečná v prípade vznietenia spalín v prieduchu.

Variantom k viacvrstvovým murovaným systémom sú viacvrstvové ľahké kovové (antikorové) komínové systémy, ktoré sa zvyknú používať najmä v prípadoch dodatočného riešenia – spravidla cez exteriér. Antikorovú majú nielen vložku, ale aj vonkajší plášť. Ten je od vložky odizolovaný spravidla vláknitou tepelnou izoláciou. Viacvrstvové komíny sú bezpečné a prinášajú aj úsporu na vykurovaní.

Šetriť na nesprávnom mieste sa neoplatí

Mnohí stavebníci – keďže im to umožňovala legislatíva – nestavali komíny, ale odvádzali spaliny od kondenzačného kotla výduchom na fasádu, resp. nad strechu. Toto však časom poškodzovalo omietku aj krytinu a často znepríjemňovalo vetranie strešnými oknami. Aj pre kondenzačný kotol je jednoznačne vhodnejší plnohodnotný systémový komín.

Prečo moderný komínový systém dokáže šetriť náklady na vykurovanie?

Správne navrhnutý a dôsledne (profesionálne) postavený kvalitný komín vplýva na optimálnu teplotu odvádzaných spalín, potláča vytváranie dechtu a pozitívne vplýva aj na proces spaľovania, či už ide o tuhé palivá s vysokými teplotami spalín, alebo o biomasu či bioplyn. Vďaka nenasiakavosti vložky a tesnosti celého systému takisto bráni prieniku studeného vlhkého vzduchu do obytných priestorov. Navyše, zamedzuje „vysávaniu“ teplého vzduchu z interiéru. To všetko výrazne pomáha šetriť energie. Aj preto moderné komínové systémy vyhovujú prísnym nárokom, ktoré sú vyžadované pre nízkoenergetické stavby.

rodinne-domy-zahrada-komin-stavba
Zdroj: Schiedel

Na čo by sme mali pamätať:

  • Do jedného prieduchu by mali vyúsťovať spotrebiče na rovnaký druh paliva.
  • Starý jednoplášťový komín môže spôsobiť nielen vznietenie sadzí a požiar, ale urobí nám aj dieru do peňaženky.
  • Staré komíny je možné nechať zrekonštruovať (frézovať, vložkovať), ale takisto je možné na mieste starého telesa vymurovať nový – viacvrstvový (systémový).
  • Komín je možné pristaviť aj dodatočne – na to sú mimoriadne vhodné najmä ľahké kovové viacvrstvové systémy, ťahané spravidla exteriérom.
  • Vhodnosť konkrétneho komínového systému pre konkrétny typ stavby by mal jednoznačne určiť odborník.
  • Moderné komínové systémy majú vplyv na optimálne spaľovanie a súčasne zabraňujú úniku (vysávaniu) tepla z interiéru. Staré komíny túto vlastnosť nemajú.
Zdieľať obsah