Ako si vybaviť stavebné povolenie? Kroky k schváleniu + žiadosť o stavebné povolenie 

Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov bol novelizovaný. Nový predpis platí od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025. Viete, ako si vybaviť stavebné povolenie v roku 2024? Čo všetko potrebujete zdokladovať?

Rodinný dom – je alebo nie je jednoduchá stavba?

Keďže v článku sa zameriavame na stavebné povolenie k rodinnému domu, najskôr si ozrejmíme, čo pod rodinným domom chápe stavebný zákon.

Podľa § 43b ods. 3 stavebného zákona:

Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

Vo všeobecnosti sa ním myslí jednoduchá stavba, ktorá je definovaná ako bytová budova, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 300 m², má jedno nadzemné podlažie, môže mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie. Respektíve, jednoduché stavby sú okrem iného:

bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m², majú jedno nadzemné podlažie a môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie, alebo majú dve nadzemné podlažia s plochou strechou a môžu mať aj jedno podzemné podlažie.

Od tejto charakteristiky závisí, ako sa stavba bude povoľovať.

To znamená, že rodinný dom, ktorý má dve nadzemné podlažia a strechu, pod ktorou sa nachádza ešte povala, nemožno považovať za jednoduchú stavbu (obdobne je to s domami, ktoré majú zastavanú plochu nad 300 m²), takáto stavba sa teda bude povoľovať inak.

Ako postupovať pri vybavení stavebného povolenia?

1. Projektant vypracuje štúdiu, ktorá by sa následne mala odkonzultovať na stavebnom úrade.

2. Keď je štúdia schválená stavebným úradom, vypracuje sa dokumentácia pre územné alebo stavebné povolenie (záleží na zložitosti stavby).

3. Keď máte ako stavebník v rukách projektovú dokumentáciu, začnete o stanoviská žiadať dotknuté orgány. (Ak neviete, kto je pre danú stavbu dotknutým orgánom, môžete sa obrátiť na stavebný úrad či projektanta, prípadne si zaplatiť osobu alebo firmu, ktorý sa vybavovaním stavebných povolení živí.)

Celý obsah článku je dostupný pre čitateľov s aktivovaným predplatným. Pokiaľ už ste aktívnym predplatiteľom, pre zobrazenie celého obsahu je potrebné prihlásenie do účtu. Balíky predplatného si môžete do konca júla zakúpiť s uvítacou zľavou 50%.

Zdieľať obsah