Spodná voda na pozemku: čo robiť s jej vysokou hladinou?

Spodná voda sa prirodzene vyskytuje v určitej hĺbke pod zemou. V niektorých prípadoch ju prakticky nevnímate, no pokiaľ sa nachádza blízko povrchu, môže vyústiť do nepríjemností. A to najmä vtedy, keď je na danom mieste plánovaná výstavba. Našťastie existuje efektívne riešenie, ako sa dá spodná voda na pozemku eliminovať. 

Spodná voda a jej optimálna hladina 

V ideálnom prípade by hladina spodnej vody mala byť 80 – 150 centimetrov pod povrchom. Pokiaľ sa nachádza v hĺbke menej ako 50 centimetrov, môže spôsobovať problémy. Práve preto je dobré pred kúpou pozemku spraviť geologickú analýzu podkladu. Pri nej sa vyhodnotí, aké vlastnosti má pôda a v akej hĺbke je spodná voda. Vy tak budete vopred vedieť, s čím treba pri stavbe základov počítať. 

Aké problémy spôsobuje spodná voda v dome? 

Vysoká hladina spodnej vody pod základmi domu môže spôsobovať viacero ťažkostí. Častým javom je spodná voda v pivnici – steny nadmerne vlhnú a vyskytujú sa plesne, ktoré ľahko prenikajú aj do obytných miestností nad povrchom. Pri dlhodobom pôsobení vody a podmývaní pozemku dochádza k poškodeniu stien a narušeniu statiky. Aby ste sa týmto problémom vyhli, pred budovaním základov je potrebné vyhotoviť vhodný odvodňovací systém.

Nezabúdajte

Pokiaľ sa rozhodnete na pozemku s vysokou spodnou vodou stavať pivnicu, pripravte sa na vyššie náklady. Jej steny by totiž mali byť vyhotovené z hrubšieho železobetónu, aby dlhodobo odolávali účinkom tlaku vody.

Účinné odvodnenie pozemku 

Najefektívnejším riešením, ako sa trvalo chrániť pred spodnou vodou pod domom, je drenážny systém. Ten pozostáva z rúrok umiestnených v určitej hĺbke pod povrchom, maximálne 1,2 – 1,5 metra. Prostredníctvom nich býva spodná voda odvádzaná spod základov do pôdy vzdialenejšej od domu. Tam prirodzene vsakuje. Pokiaľ je v blízkosti pozemku vodný tok, spodná voda sa môže odvádzať doň. Drenážny systém sa po umiestnení do pôdy zasypáva vrstvou štrku.

Praktický tip

Návrh drenážneho systému radšej nechajte na odborníkov. Aby bol skutočne funkčný, musí byť správne nadimenzovaný a vyspádovaný.

Nezabúdajte na kvalitnú hydroizoláciu 

Neoddeliteľnou súčasťou ochrany domu pred vlhnutím je kvalitná hydroizolácia. Tá sa postará o to, aby spodná voda pod domom neprenikala do materiálu základov a stien stavby. Keďže výber konkrétneho druhu hydroizolácie závisí od mnohých faktorov, odporúčame konzultovať ho s odborníkom.

Zdieľať obsah