Celoročná zimná záhrada vnesie do bývania extra komfort

Zimná záhrada nie je bežnou záležitosťou, ale pridanou hodnotou rodinného domu. Dobre vymyslená, harmonicky napojená na hlavný obývací priestor poskytuje najmä v prechodných obdobiach skvelé posedenie, obklopené okrasnými rastlinami a s výhľadmi na okolitú prírodu. Ideálne je, ak s ňou rátame už pri samotnom projekte domu. Ale život nás môže postaviť do takej situácie, že sa pre ňu rozhodneme neskôr alebo sa staneme vlastníkom už existujúcej nehnuteľnosti, ku ktorej by bolo možné zimnú záhradu pristaviť. Stojí za to, pustiť sa do jej výstavby?

Aké benefity prináša zimná záhrada?

Pokiaľ sa budeme baviť o benefitoch, a je ich nemálo, mali by sme súčasne hovoriť aj o úskaliach, ktorým sa treba pri realizácii zimnej záhrady vyhnúť. A ani tých nie je málo. Tak teda najskôr tie benefity. Dobre vymyslená zimná záhrada môže zlepšovať energetickú bilanciu domu. Rozširuje bývanie o ďalší – kvalitný – obytný priestor a určite blahodarne pôsobí na psychiku. Veď pohyb v príjemnom interiéri s dostatkom prirodzeného denného svetla pomáha uvoľňovať v našom tele tzv. hormón šťastia.

V prípade upršaného počasia určite uvítate možnosť prečítať si v zimnej záhrade časopis a deti tu nájdu aj priestor na svoje hry. Aby však táto idylka mohla fungovať, zimná záhrada musí byť kvalitne postavená, musíte byť pripravení na to, že bude mať tendenciu prehrievať sa (nutné zatienenie), resp. že sa v nej budú môcť tvoriť aj kondenzáty a dokonca i plesne (nutná eliminácia tepelných mostov, odvetranie). Ak ju budete chcieť využívať v chladných obdobiach, budete musieť počítať aj s nejakým zdrojom tepla.

Zimnú záhradu by sme svojím spôsobom mohli prirovnať k bazénu. Čím kvalitnejšie postavená, čím lepšie vybavená, tým viac dní v roku využiteľná.

Kam s ňou?

Ak budete uvažovať o výstavbe zimnej záhrady, budete určite loviť informácie v časopisoch aj na internete. Jednoznačnú odpoveď na to, kam umiestniť a na akú svetovú stranu orientovať zimnú záhradu, však nehľadajte. Každý dom má inú dispozíciu a inú orientáciu na svetové strany. Pokiaľ by ste chceli mať na jar, na jeseň a v zime čo najviac tepelných ziskov, ideálne by bolo orientovať zimnú záhradu na juh, resp. západ. Avšak v lete (v čase prázdnin a dovoleniek) by ste museli počítať s tým, že na západ orientovaná zimná záhrada by mohla byť využívaná najmä v dopoludňajších hodinách, pretože popoludňajšie slnko by ju nepríjemne prehrialo, a to aj napriek zatieňovacím prvkom.

V zimnej záhrade orientovanej na juh by ste efekt prehrievania registrovali dokonca už predobedom. Určite by pomohla klimatizácia, ale dáva to zmysel? Nielenže by to bolo neekologické a neekonomické, ale popieralo by to aj samotného ducha orientácie na prírodné prostredie. Ak je takým obrovským problémom prehrievanie zimných záhrad, ako by to vyzeralo s orientáciou na sever?

Počas troch letných mesiacov by ste si určite pochvaľovali príjemný chládok, avšak tým by sa potešenie z užívania zimnej záhrady asi skončilo, pretože by ste stále pociťovali deficit tepla a slnka. Ani orientácia na východ vám nezaručí, že budete môcť zimnú záhradu komfortne využívať počas celého dňa a 365 dní v roku. Napriek tomu možno konštatovať, že orientácia na východ prináša najviac výhod, a teda aj najviac pôžitkov a príjemného využitia zimnej záhrady.

Alternatíva umiestnenia

Zimnú záhradu možno riešiť ako prístavbu, možno ju „zapustiť“ do domu alebo ju postaviť medzi dvomi krídlami. Ak to vzhľadom na danosti hlavného objektu inak nevychádza, zimnú záhradu možno postaviť dokonca aj ako samostatnú stavbu. Ale pozor: ak má plniť funkciu plnohodnotného funkčného obývacieho priestoru, mala by mať aspoň 15 m2.

Dôležitú úlohu hrá aj okolitá vegetácia. Pokiaľ máte na pozemku dospelé listnaté stromy, ktoré dokážu v letných mesiacoch poskytnúť dostatočný tieň, nemusíte sa obávať ani orientácie zimnej záhrady na exponované slnečné strany. Naopak, v zime, keď lístie opadne, slniečko si nájde cestu do zimnej záhrady.

Ako je to s povolením na výstavbu?

Pokiaľ plánujete realizáciu zimnej záhrady, je dobré nakontaktovať sa na firmu, ktorá sa tým profesionálne zaoberá. Dokáže poradiť nielen s výberom konštrukcie a technickým vybavením (vetranie, tienenie, prípadne kúrenie a i.), ale aj s formalitami okolo povolenia na výstavbu. Ak si myslíte, že sa dokážete do realizácie pustiť svojpomocne, treba si celú problematiku naštudovať a jednoznačne je potrebné spojiť sa s projektantom, ktorý váš zámer premení na nákres (projekt), s ktorým sa následne môžete obrátiť na príslušný stavebný úrad.

V prípade tzv. drobných stavieb, t. j. jednopodlažných objektov s výmerou do 25 m², ktoré tvoria doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a nemôžu ovplyvniť životné prostredie, zvyčajne stačí ohlasovacia povinnosť. Stavebný úrad však takisto môže určiť, že drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. A to sa týka aj zimných záhrad, kde stavebný úrad posudzuje nielen veľkosť, ale aj zariadenie a technické vybavenie. Určite neodporúčame začať s výstavbou bez stanoviska stavebného úradu, pretože takéto počínanie by mohlo byť posudzované ako čierna stavba a nevyhli by ste sa sankcii.

Z akého materiálu zimnú záhradu postaviť?

V zásade máte 5 možností. Konštrukciu možno riešiť vymurovaním (a zasklením otvorov), môže byť zhotovená z dreva, vystuženého plastového profilu, z ocele alebo hliníka.

 • Vybudovanie murovanej zimnej záhrady je v princípe najnáročnejšie a vyžaduje najviac stavebných prác.
 • Drevené konštrukcie sa na zimné záhrady hojne používali aj v minulosti, pretože drevo je tvarovo pomerne stabilný materiál. Je však značne háklivý na poveternostné vplyvy.
 • Vystužené plastové konštrukcie sú z tohto hľadiska takmer bezúdržbové, avšak nutná kovová výstuž pri väčších preponoch ich značne predražuje.
 • Oceľ je rovnako ako drevo osvedčeným materiálom, ale taktiež si vyžaduje obnovovanie náterov konštrukcie.
 • Hliníkovú konštrukciu možno považovať za najmenej problematické riešenie. Je tvarovo stála, ľahká, prakticky bezúdržbová a za relatívne prijateľnú cenu.

Zabúdať by ste nemali ani na podlahu a základy pod obvodovú konštrukciu. Pokiaľ natrafíte na reklamnú ponuku na zimnú záhradu, cena spravidla zahŕňa konštrukcie obvodových stien a prestrešenie (prípadne tienenie). Pod zimnú záhradu však musíte umiestniť riadne odizolovanú základovú dosku, tak ako pod akúkoľvek inú stavbu podobného zamerania.

Zimná záhrada svojpomocne – áno alebo nie?

Existujú firmy, ktoré vám na mieru vyrobia hliníkovú konštrukciu v podobe panelov, ktoré dopravia na stavbu aj so zasklením. A tie môžete na stavbe svojpomocne spájať. Takisto môžete svojpomocne vymurovať piliere, resp. postaviť drevenú konštrukciu a do nej vkladať dovezené zasklené panely. Niektoré firmy dokonca ponúkajú ako najlacnejší variant polykarbonátové zasklenie, ale toto riešenie sa už míňa s hlavnými princípmi zimnej záhrady.

Najväčšími úskaliami, na ktoré môžete pri svojpomocnej realizácii naďabiť, sú tepelné mosty a nedomyslené prevetrávanie. Výsledkom potom môže byť kondenzácia zrážajúcich sa pár (rosenie) a následná tvorba plesní. Pri svojpomocnej realizácii môžete „ušetriť“ cca 40 % z celkových nákladov, avšak v skutočnosti ide len o vyberanie peňazí z iného vrecka, pretože jedna osoba zimnú záhradu sama nepostaví a pomocníkov aj tak treba nejako zaplatiť (odmeniť).

Podľa cenníkov z decembra 2021 vychádzal pri stavbe na kľúč (bez podlahy a základov) 1 m² zimnej záhrady v závislosti od použitej konštrukcie a zasklenia na 1 000 až 2 000 eur bez DPH. Ak chcete zimnú záhradu plnohodnotne využívať čo najviac dní v roku, môžete sa stretnúť s ešte vyššou cenou.

Na čo by ste nemali zabúdať

 • Zimnú záhradu je najvhodnejšie orientovať na východ.
 • Pokiaľ máte k dispozícii vyrastené listnaté stromy s dostatočným tieňom, možno ju orientovať aj na – čo sa týka slnka – exponované strany.
 • Ak ju chcete využívať čo najviac dní v roku, musíte počítať nielen so zatienením, ale aj s vetraním, prípadne kúrením.
 • Svoj zámer realizovať zimnú záhradu by ste mali vopred ohlásiť stavebnému úradu a počkať na jeho stanovisko.
 • Určite by mala mať dvere, resp. posuvné portály umožňujúce otvárať jej priestor v prípade priaznivého počasia smerom do exteriéru.
 • Cca 15 m² veľká zimná záhrada vás môže vyjsť na 15- až 30-tisíc eur v závislosti od použitých materiálov, konštrukcie a vybavenia, takže pokiaľ dostanete cenovú ponuku výrazne nižšiu, musíte počítať s nižším komfortom.
Zdieľať obsah