Bezpečné dvere a okná

Hosť do domu, Boh do domu – tak znie dobre známe príslovie. Ale o takých hostí, ktorí si „otvoria“ sami, keď nie ste práve doma alebo spíte, nemá záujem nik. Pri takýchto návštevách totiž nie je ohrozený len váš majetok, ale v horšom prípade aj váš život. Ako teda zabezpečiť dom, aby bol ochránený pred zlodejmi, nepriazňou počasia, a zároveň tak, aby bol bezpečný z pohľadu užívania?

V prvej línii sú dvere a okná

Prvým cieľom zlodejov sa stávajú dvere a okná. Práve preto by ste mali klásť na ich kvalitu čo najväčší dôraz. Bezpečnostné okno musí poskytovať nielen ochranu pred vlámaním, ale aj bezpečnú manipuláciu či ochranu proti náhodnému rozbitiu. Samozrejmosťou je v takomto prípade osadenie bezpečnostným sklom, prípadne doplnenie okna o bezpečnostnú fóliu. Tento efekt sa dá znásobiť kombinovaným kotvením pri montáži okna. Domácnosť, v ktorej sú malé deti, môžu pre zmenu chrániť aj detské poistky. Okenné rámy je takisto vhodné doplniť bezpečnostnými uzamykacími kľučkami, ktoré nemožno len tak ľahko odvŕtať.

Vedeli ste, že?

Aj bezpečné okno môže byť dizajnové. Ak vám budú tvrdiť, že zasklené súčasti fasády s vyšším stupňom ochrany obmedzujú dizajnové stvárnenie, je to mýtus. Aj v prípade okien či veľkých posuvných HS portálov s elegantným tenkým rámom možno dosiahnuť vysoký stupeň bezpečnosti.

Úroveň ochrany označujú bezpečnostné triedy okien. Podľa záväznej normy EN 1627 sa okná zaraďujú do bezpečnostných tried RC (Resistance Classes) od RC1 až po RC6, pričom hovoria o miere odolnosti okna voči pokusom o jeho prekonanie či násilné vniknutie. Posudzuje sa tu však viacero súčastí okna vrátane kovania, bezpečnosti samotných skiel či kľučiek, ako aj zabudovanie okna do stavebného otvoru. Ak ide o samotné kovanie, treba sledovať množstvo, druh aj vzdialenosť tzv. uzatváracích bodov. V prípade niektorých okien možno dokonca úroveň ochrany zvýšiť aj za pomoci prídavných bezpečnostných istiacich bodov. Od predajcu si pýtajte i certifikát, ktorý by mal konkrétnu bezpečnostnú triedu potvrdzovať

Niekedy môžu dokonca pomôcť aj vonkajšie tieniace prvky. Exteriérové žalúzie alebo rolety, ktoré možno uzamykať, zvyšujú nielen ochranu domu pred slnkom, ale aj pred vlámaním. Elektrifikované okná navyše možno vybaviť špeciálnym spínačom, ktorý pri neželanom otvorení okna alebo stisnutí kľučky automaticky vysiela signál na spustenie alarmu.

Ani dverami to nepôjde

Váš domov by teda rozhodne mali chrániť kvalitné bezpečnostné dvere minimálne s druhým či tretím stupňom bezpečnostnej triedy (najvyšší stupeň je 6). Samozrejmou súčasťou takýchto dverí musí byť aj kvalitná bezpečnostná vložka a kovanie. Zároveň musia byť osadené do bezpečnostnej spevnenej (zabetónovanej) zárubne, v opačnom prípade nedokážu plniť svoju funkciu na sto percent, a to ani napriek veľkému počtu istiacich bodov.

Netreba však zabúdať na to, že dvere by mali vyhovovať aj podmienkam protipožiarnej ochrany. Takto môžu byť označované jedine certifikované produkty, čo dokumentujú príslušné kódy, napríklad EW (bránenie proti požiaru), EI (bránenie proti šíreniu požiaru), odolnosť trvajúca v minútach (30, 40, 60 alebo 90) alebo S, čiže dymotesné dvere.

Vedeli ste, že?

V prípade rodinných domov je najslabším článkom zabezpečenia zadný vchod, respektíve garážová brána. Takže rovnako dôkladne treba zabezpečiť aj tieto vstupy do domu.

Využite najnovšie technológie

Viaceré prieskumy dokazujú, že zlodejov najviac odrádza páchať trestnú činnosť, ak sú v dome prítomné inteligentné zabezpečovacie systémy. Tie sú dnes už cenovo oveľa dostupnejšie ako kedysi. Zlodejov môže zastrašiť aj elektronický zámok. Ten je spolu s kvalitnými bezpečnostnými dverami skvelou kombináciou mechanickej sily a digitálnej inteligencie, ktorá nepovolaných hostí dovnútra len tak ľahko nepustí. Navyše pri elektronickom zámku už viac nemusíte riešiť klasickú otázku, kde máte kľúče. Súčasťou inteligentného systému môžu byť aj motorové vložky.

Kamery nijako obzvlášť netreba predstavovať, v závislosti od ich ceny sa odvíja aj kvalita obrazu a zvuku záznamu. Fotopasce sú špecializované prístroje, ktoré snímajú pohyb na vybranom mieste. Zlodejov síce neodradia, ale nasnímajú ich. Pomôžu hlavne vtedy, ak potrebujete niekoho nachytať pri čine. Podobným spôsobom slúži aj digitálny priezorník, ktorý monitoruje priestor vo vstupnej časti domu. Dokáže vytvárať fotografie i videozáznamy, ale jeho súčasťou môže byť i pohybový senzor či infračervené videnie, ktoré sa postarajú o dobrý obraz v noci, pri slabom osvetlení či zlom počasí.

Vedeli ste, že?

V súvislosti s kamerovými záznamami sa často hovorí aj o zákone GDPR (o ochrane osobných údajov). Monitorovanie vlastného obydlia však pod jeho pôsobnosť nespadá, ak to fyzická osoba robí s cieľom ochrániť svoj súkromný dvor alebo záhradu. V tomto prípade môže záznam slúžiť aj ako dôkaz o prípadnom protiprávnom správaní iných osôb, napríklad poškodzovaní osobného majetku.

Ostražitosť je na mieste

Popritom všetkom by ste nemali posielať zlodejom pozvánku na návštevu tým, že na sociálnych sieťach dáte na známosť svoju neprítomnosť doma. Rovnako nie je dobré, ak necháte plnú poštovú schránku či dlhší čas všetko pozhasínané. V takýchto prípadoch je fajn mať dobré vzťahy so susedmi, ktorí vám s tým môžu pomôcť.

Nebezpečenstvo úrazov

Nebezpečenstvo vám doma nemusí hroziť len pri vlámaní, ale aj pri bežnom užívaní domu. K najčastejším úrazom v domácnosti patria pády, poranenia ostrými predmetmi, popáleniny či obarenia. Eliminovať ich na minimum možno dobrým osvetlením miestností, odstránením prahov a elektrických káblov zo zeme či z posuvných kobercov. Zabudnúť by ste nemali ani na hlásiče úniku plynu a hlásiče dymu, ktoré dokážu doslova zachrániť život či zabrániť väčším škodám na majetku.

Bezpečnosť znamená celý komplex opatrení

Chrániť svoj majetok, no predovšetkým život a zdravie by malo byť u každého na prvom mieste. Sú veci, na ktorých sa šetriť neoplatí – a práve zabezpečenie domu je jednou z nich. V rámci ochrany zohrávajú kľúčovú rolu najmä vstupné dvere a okná, zabúdať by sme však nemali ani na zadné či garážové dvere. Okrem toho, že nepovolaným osobám zabránite vniknúť do domu, myslite aj na požiarnu bezpečnosť či minimalizovanie rizík, ktoré môžu viesť k úrazom. Ak chcete úroveň zabezpečenia posunúť na najvyššiu úroveň, neváhajte využiť aj výdobytky inteligentnej domácnosti.

Zdieľať obsah