Nehnuteľnosť a susedia: čo všetko potrebujete vedieť (1. časť: Kúpa pozemku a stavba domu) 

Stavba rodinného domu si vyžaduje stavebné povolenie, no na stavebný úrad by ste sa mali obrátiť aj z iných dôvodov – aby ste boli pri výstavbe domu chránení pred susedmi. Znie to trochu drsne, no oveľa nepríjemnejšie je riešenie zlých susedských vzťahov. Tie často vznikajú v dôsledku nedorozumení alebo nevedomosti o tom, ako je navrhnutý územný plán, ktorého súčasťou je váš pozemok na budúci rodinný dom. Čo si pod tým predstaviť?

Stavba a susedia

Stavby, zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Čo z toho vyplýva?

To, že nielen pri novostavbe, ale aj pri akejkoľvek jej zmene (napr. prístavbe, nadstavbe alebo stavebných úpravách na nej, neodborne často nazývaných rekonštrukciou) musíte požiadať o stavebné povolenie (prípadne takú stavbu treba ohlásiť – postup závisí od jej rozsahu). Nezhody so susedmi totiž nevznikajú iba pre samotný rodinný dom, ale aj v súvislosti s rôznymi stavebnými úpravami, ktoré sa ho týkajú.

My sa však zameriame na vzťah medzi rodinným domom a susedmi a na to, ako predísť zlým susedským vzťahom. V tejto súvislosti potrebujete vedieť, čo to vlastne stavba je. Začneme teda zhurta, a to citovaním stavebného zákona:

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie:

a) spojenie pevným základom,

b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,

c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,

d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,

e) umiestnenie pod zemou.

Kto všetko sú vaši susedia?

Ak riešite stavbu, za susedov možno budete musieť považovať aj iných účastníkov stavebného konania ako iba priamo tých, ktorí sú na vedľajších pozemkoch. Čo si pod tým predstaviť?

Celý obsah článku je dostupný pre čitateľov s aktivovaným predplatným. Pokiaľ už ste aktívnym predplatiteľom, pre zobrazenie celého obsahu je potrebné prihlásenie do účtu. Balíky predplatného si môžete do konca júla zakúpiť s uvítacou zľavou 50%.

Zdieľať obsah