Kvalitná montáž a výber materiálov znižuje riziko reklamácií na stavbe

V stavebníctve platí, že kvalitne prevedená práca sa niekoľkonásobne odzrkadlí na životnosti objektu. Práve zabezpečenie dlhovekosti a spoľahlivosti stavieb zo sendvičových panelov je kľúčovým faktorom pri úspešných projektoch. Na základe tohto faktu odborníci z JUNIK S&J venovali tejto tematike zopár riadkov.

  • Správny výber a kvalita materiálov

V prvom rade je dôležité, aby sme si pri výstavbe objektu vybrali sendvičové panely, ktoré boli vyrobené z kvalitných materiálov. V JUNIK S&J sa dbá na to, aby boli hlavne odolné voči poveternostným vplyvom a mechanickému zaťaženiu. Materiály by taktiež mali byť certifikované a spĺňať príslušné normy.

  • Správne skladovanie

Je veľmi dôležité, aby boli sendvičové panely správne skladované. Tým sa minimalizuje riziko ich poškodenia. Mali by byť skladované v suchom a chránenom prostredí, aby sa zabránilo korózii a deformácii.

  • Dôkladná inštalácia

Správna inštalácia je kľúčová! A to hlavne pre dlhú životnosť sendvičových panelov. Montáž by mala byť vykonaná kvalifikovanými odborníkmi, ktorí majú skúsenosti s inštaláciou sendvičových panelov. Dodržiavanie výrobcových pokynov a správne používanie príslušných spojovacích materiálov sú nevyhnutné.

  • Údržba a starostlivosť

Pravidelná údržba sendvičových panelov je dôležitá pre ich dlhú životnosť. To zahŕňa pravidelné čistenie povrchu a kontrolu integrity panelov. Prípadné poškodenia, korózia alebo neoprávnené zásahy musia byť okamžite opravené.

  • Správne riadenie tepelných mostov

Sendvičové panely majú výborné izolačné vlastnosti, ale tepelné mosty môžu spôsobiť stratu tepla. Je dôležité, aby sme správne riadili vznik tepelných mostov. Vieme tak spraviť napríklad pomocou vhodnej izolačnej vrstvy a správneho návrhu spojov a detailov.

  • Kontrola kvality

Pravidelná kontrola kvality sendvičových panelov nám včas odhalí možné problémy či poškodenia. Môžeme ju vykonávať prostredníctvom vizuálnych kontrol, skúšok vzoriek alebo použitím prístrojov na meranie vlastností panelov.

  • Správna ochrana proti požiaru

Pri použití sendvičových panelov musíme dbať na zabezpečenie správnej ochrany proti požiaru. Dodržiavanie požiarnych predpisov a použitie vhodných ochranných vrstiev môže minimalizovať riziko požiaru a zvýšiť bezpečnosť.

Tieto kroky zabezpečia, že sendvičové panely zostanú spoľahlivé a dlhotrvajúce, čím prispejú k celkovej kvalite a trvácnosti stavebného projektu.

Ak zvažujete opláštenie sendvičovými panelmi, obráťte sa na odborníkov z JUNIK S&J s dlhoročnými skúsenosťami. Poradia vám najvhodnejšie riešenie a zrealizujú stavbu projektu rýchlo, kvalitne a profesionálne.

Viac o ich službách nájdete na webe www.juniksj.sk

ZDROJ: Natívny článok spoločnosti JUNIK S&J s.r.o.

Zdieľať obsah