Čo potrebujete vedieť pri budovaní žumpy na pozemku?

Žumpa ako podzemná, zberná nádrž na splašky a odpadovú vodu z domácich kanalizačných systémov je potrebná vtedy, ak nie je možné pripojiť sa k mestskej kanalizačnej sieti. Pred zakúpením a montážou nádrže sa oplatí oboznámiť sa s typmi septikov a konštrukčnými podmienkami pre výstavbu na pozemku.

Druhy žúmp

Jedným typom žúmp sú plastové nádrže. Najčastejšie sa vyrábajú z polyetylénu s vysokou hustotou, ako aj z polyesterových živíc a sklenených vlákien. Výrobcovia určujú maximálnu hrúbku pôdy, ktorá môže byť nad nádržou. Betónová nosná doska sa používa na spevnenie pôdy nad septikom. Druhým typom sú žumpy z betónu a železobetónu. Sú zostavené z hotových prefabrikovaných prvkov. Zriedkavo sú stavané na stavenisku od nuly. Betónové nádrže sú veľmi ťažké, a preto je najlepšie využiť služby firmy, ktorá ponúka dopravu (napríklad firma KAMAL-BET). Betónové septiky sa vyznačujú vysokou pevnosťou, takže ich nemusíte dodatočne spevňovať. Kontaktné spojovacie miesta sú utesnené vodotesnou maltou. Je to veľmi dôležitý postup, ktorý zabraňuje znečisteniu podzemných vôd. 

Aké rozmery by mala mať žumpa?

Kapacita septiku závisí od počtu členov domácnosti a množstva spotrebovanej vody. Odhaduje sa, že pre rodinný dom – štyri osoby, bude optimálna kapacita žumpy 8 – 10 m3. Ak sa predpokladá, že každá osoba vyprodukuje 180 litrov odpadových vôd denne a nádrž sa vyprázdňuje každé dva týždne, žumpa by mala mať objem 1 080 m3 (180*4*14). Mali by sme však vedieť, že v praxi sa využíva iba časť žumpy umiestnená pod kanalizačnou rúrou. Nazýva sa to úžitkový objem. Mal by byť väčšií alebo rovný vypočítanej približnej kapacite nádrže. Žumpu s objemom do 10 m3 je možné postaviť na pozemku bez povolenia, len s oznámením o výstavbe na obecnom úrade. Pri samostatnom umiestňovaní nádrže nezabudnite dodržať stanovené vzdialenosti od určených bodov na pozemku. Oficiálne nesmie byť vzdialenosť od okien a dverí budov, v ktorých bývajú ľudia, menšia ako 5 m. Ak je na pozemku studňa s pitnou vodou, musí byť nádrž od nej vzdialená najmenej 15 m. Vzdialenosť od cesty alebo hranice pozemku musí byť +- 2 m.

Vetrania žumpy a signalizácia naplnenia nádrže

Každá nádrž na nečistoty by mala mať vetrací systém. Ak ho nebude mať, môže to spôsobiť nepríjemný zápach v kúpeľni či v toalete. Odvzdušnenie septika sa vykonáva pomocou rúry s vetracím otvorom s priemerom 110-160 mm. Mala by siahať minimálne 0,5 m nad úrovňou zeme a mala by byť vzdialená od okien a dverí obytných budov 5 m. Vyžaduje sa tiež vysoká ventilácia. Aspoň jeden kanalizačný zvislý bod v domácnosti by mala vyčnievať nad úroveň strechy a mala by byť ukončená vetracím otvorom. Správny systém nasáva vzduch cez vetrací otvor žumpy, prechádza domácou inštaláciou a vychádza von cez otvor nad strechou. Týmto spôsobom sa z nádrže odstraňuje oxid uhličitý a toxické plyny. Je potrebné vedieť, že septik musí mať otvor s nadstavbou, ktorý siaha k povrchu terénu na danom pozemku. Prostredníctvom tohto otvoru s klapkou sa vyprázdňuje žumpa a monitoruje sa hladina jej naplnenia. Skvelým nápadom je nainštalovanie indikátora naplnenia odpadovej vody, ktorý zabráni preplneniu nádrže. Existujú dva typy signalizačných zariadení: mechanický – plavák s ukazovateľom hladiny a elektrický – senzor v nádrži a signalizátor inštalovaný na zvolenom mieste. Náklady na signalizačné zariadenie sa pohybujú okolo sumy 200 €.

ZDROJ: Natívny článok spoločnosti KAMAL-BET

Zdieľať obsah