Nehnuteľnosť a susedia: Rekonštrukcia domu (2. časť) 

Stavebný zákon síce susedské vzťahy nerieši, ale do istej miery môže prispieť k tomu, že susedské spolunažívanie bude bezproblémové. Ak ste sa rozhodli pre kúpu staršieho domu, ktorý si pýta nejaké tie úpravy, postupujte tak, aby vaše nové bývanie získalo prívlastok vysnívané nielen z architektonického, ale aj z ľudského hľadiska. Ako?

Miluj svojho suseda – ak koná v súlade so stavebným zákonom

„Tak čo, sused, prerábaš? Nech sa rekonštrukcia vydarí!“ Takéto úprimné želanie nie je v susedských vzťahoch bežné. To však neznamená, že so susedmi nemôžete nažívať v pokoji a bez „naschválov“. Môžete tomu pomôcť aj tým, že všetky vaše prerábky, resp. rekonštrukcie budú v súlade so stavebným zákonom.

Každá prerábka je podľa stavebného zákona ZMENOU DOKONČENEJ STAVBY. Iný pojem stavebný zákon nepozná. Čo teda podľa neho platí?

Zmeny dokončených stavieb sú:

a) nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú,

b) prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou,

c) stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby.

Z tohto vyplýva, že podľa toho, akú zmenu a na akej stavbe idete robiť, si potrebujete vybaviť konkrétny typ povolenia. Ako zistíte, ktoré povolenie sa týka práve vašej rekonštrukcie domu?

Susedia, rekonštrukcia domu, povolenia

Kedy potrebujete stavebné povolenie?

  • Ak ide o nadstavbu alebo prístavbu jednoduchej stavby, musíte podať žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby (územné konanie bude spojené so stavebným).
  • Ak stavba nie je jednoduchá, musíte začať žiadosťou o územné povolenie, pokiaľ sa na ňu nevzťahuje výnimka zo stavebného zákona. Každej žiadosti zodpovedá príslušný projekt a vyjadrenia dotknutých orgánov. Všetko závisí od zmien, ktoré na stavbe robíte.

Podľa stavebného zákona platí:

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Kedy stačí ohlásenie stavebnému úradu? Kedy platia výnimky?

a) Pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí.

Pozor! V tomto prípade to platí iba pre stavby, na ktoré bolo vydané územné rozhodnutie a stavebný úrad v ňom takto určil.

b) Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Patria k nim napríklad garáže, záhradné domčeky, prístrešky, pergoly, ploty atď. Ale pozor! V prípade, že si chcete postaviť záhradný domček do 25 m2 v záhradkárskej oblasti, kde nebude tvoriť doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe (pretože tam žiadna nie je), musíte aj napriek „splnenej zastavanej ploche“ požiadať o stavebné povolenie.

Celý obsah článku je dostupný pre čitateľov s aktivovaným predplatným. Pokiaľ už ste aktívnym predplatiteľom, pre zobrazenie celého obsahu je potrebné prihlásenie do účtu.

Zdieľať obsah