Slovník stavebných pojmov

Všetky | B H K L M O P S T Ú Z
V slovníku je 2 pojmov začínajúcich na písmeno Ú.
Úrok
Úrok je cena za poskytnutie úveru, ktorú musí dlžník splatiť veriteľovi. Vypočíta sa ako určité vopred stanovené percento z požičanej sumy. Dlžník spláca veriteľovi okrem úroku aj ďalšie náklady, spojené s poskytnutím úveru.

Úver
Úver je určitý objem financií poskytnutý veriteľom dlžníkovi. Podmienkou je, že dlžník splatí okrem požičanej sumy aj úroky, prípadne ďalšie oprávnené náklady.