Slovník stavebných pojmov

Všetky | B H K L M O P S T Ú Z
There are currently 3 names in this directory beginning with the letter P.
Penetračný náter
Penetračný náter je roztok, ktorý vniká do povrchu ošetrovanej plochy, čím sa ošetruje podkladová vrstva, na ktorú sa bude nanášať náter, vrstva malty, omietky, lepidla pod dlažby a obklady a pod. Vrstva ošetrená penetračným náterom má zjednotenú nasiakavosť a súdržnosť, čím sa zjednodušuje nanášanie ďalších vrstiev na ňu.

Povlaková krytina
Povlaková krytina sa používa predovšetkým na izolácie plochých striech, keď sa na pripravenú plochu nanáša súvislá vrstva povlakovej krytiny náterom, nástrekom, voľným položením, nalepením, natavením, kotvením alebo kombináciou týchto postupov. Najbežnejšími druhmi povlakových krytín sú asfaltované pásy a PVC fólie. Súčasný stav vývoja v tejto oblasti však poskytuje oveľa väčšie množstvo riešení.

Preklad
Preklad je konštrukčný prvok určený na preklenutie otvorov (okenných, dverných) v stenových konštrukciách.