Slovník stavebných pojmov

Všetky | B H K L M O P S T Ú Z
V slovníku je 1 pojmov začínajúcich na písmeno O.
Ohlásenie stavby
Ohlásenie stavby v niektorých prípadoch nahrádza nutnosť vybavovať stavebné povolenie. Platí to predovšetkým pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nemení sa spôsob užívania stavby ani sa neohrozujú záujmy spoločnosti, a pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stavbu. Ohlásenie stavby je menej administratívne náročné a aj lacnejšie ako stavebné povolenie.