Slovník stavebných pojmov

Všetky | B H K L M O P S T Ú Z
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter K.
Kléber
Kléber je slangový, respektíve prevzatý výraz z nemeckého jazyka, označujúci lepiace malty.

Krov
Krov je nosná konštrukcia strechy tvorená drevenými alebo kovovými nosníkmi.