Slovník stavebných pojmov

Všetky | B H K L M O P S T Ú Z
There is currently 1 meno in this directory beginning with the letter B.
Betón
Betón je stavebná hmota vyrobená z plniva (kamenivo, štrk, škvara a pod.), spojiva (cement) a vody a ďalších prímesí upravujúcich jeho vlastnosti. Procesom tuhnutia betónu nastáva chemická reakcia medzi cementom a vodou (hydratácia), preto je potrebné betón počas jeho tuhnutia udržiavať vlhký. Tuhnúť je schopný aj pod vodou.